SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
triada samostalnik
1 triletno obdobje šolanja
izobraževanje
triletno obdobje šolanja v devetletni osnovni šoli 
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • K sodelovanju na natečaju so bili povabljeni celjski osnovnošolci zadnje triade in dijaki srednjih šol.
  • Projekt Umetnostno popotovanje so si zamislili kot aktivno obliko ogleda stalne zbirke starejše slovenske likovne umetnosti za osnovnošolce zadnje triade.
  • Anketiranih je bilo 130 učencev zadnje triade devetletke, 7., 8. in 9. razreda.
  • Na prostem je potekala prireditev, kjer so učence prve triade slavnostno sprejeli v eko-šolarje.
  • Vpis v košarkarsko šolo Logatec poteka v septembru, vabljeni vsi učenci 1. triade osnovne šole.
  • Predšolski otroci so tekli na 400, šolarji prve triade na 700, druge in tretje pa na 1.200 metrov.
  • Več zgledov ...
  • Obnovljena šola bo imela poslej glavni vhod obrnjen proti zunanjemu športnemu igrišču, medtem ko bodo obnovljeni stari vhod iz smeri Mariborske ceste uporabljali le najmlajši šolarji prve triade in njihovi učitelji.
  • Predvsem šolarji tretje triade imajo težave in na šolskih klopeh ležijo zaspane glave, saj se zanje pouk začne tako rekoč ob 7. uri in 10 minut.
  • Spremembe naj bi odpravile nacionalno preverjanje znanja ob zaključku triad, povečale vlogo in pomen vzgojiteljic v 1. razredu osnovne šole, podaljšale roke za uvajanje devetletke in delno prenesle pristojnosti od ministra na državni zbor.
  • Ob zaključku prve triade smo starše obdarili z ogrlico iz na zraku sušeče se mase.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Težave zaradi pomanjkanja učilnic za izbirne predmete v zadnji triadi devetletke imajo zlasti na šolah, ki so bile grajene za dva oddelka vsakega razreda.
  • Izbirni predmeti v zadnji triadi devetletke pa so predvsem namenjeni nadaljnjemu šolanju - ali bodo imeli učenci, ki bodo izbrali verouk, slabše možnosti pri nadaljevanju šolanja?
  • Ugotavljajo namreč, da so obveznosti učencev v zadnji triadi devetletke celo večje kot v osemletki.
  • V okviru projekta, ki je namenjen učencem zadnje triade osnovnih šol in srednješolcem, bodo s pomočjo partnerjev organizirali serijo spustov po reki Savi in njenih pritokih.
  • Skoraj polovica mladostnikov gleda televizijo več kot dve uri dnevno, je pokazala anketa med 63 učenci tretje triade komenske šole .
  • Projekt je namenjen učencem zadnje triade osnovne šole , ki bodo na podlagi prebranih knjig, obiskov muzejev in ekskurzij sestavili elektronski prispevek.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • V stroki še do nadaljnega ostaja nerešeno vprašanje zunanjega ocenjevanja, vprašanje zunanje diferenciacije v zadnji triadi, preverjanje z nacionalnimi standardi znanja pri učencih.
  • To prinaša spremembe in težave pri izvajanju zunanje diferenciacije v tretji triadi devetletne osnovne šole in organizaciji pouka na dveh lokacijah.
  • odgovornost vseh udeležencev v šolskem procesu na vseh ravneh organiziranosti, da se pravočasno odzovejo na pobude in mnenja staršev, še posebej, ko gre za pobude in mnenja glede vzgojno-izobraževalnega dela (npr. mnenje o obliki diferenciacije v zadnji triadi, pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom idr.).
  • Seveda moramo vedeti in upoštevati, da se po drugi strani z uvedbo devetletke potrebe po kadrih večajo, tako za 1. razred kot za poučevanje v tretji triadi.
  • Ob tem je organiziranega tudi veliko dodatnega izobraževanja; prihodnje leto bo denimo še posebej okrepljena priprava na poučevanje v zadnji triadi.
  • Izobraževanje vzgojiteljic in učiteljic za poučevanje v prvi triadi.
  • Več zgledov ...
  • Ugotavljajo namreč, da so obveznosti učencev v zadnji triadi devetletke celo večje kot v osemletki.
  • Šolske torbe učencev v zadnji triadi naj bi bile lažje z nadaljevanjem nakupa učbenikov za učilnice, ki jih bodo od ministrstva dobile šole v akciji Učbeniki za na klop.
  • Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence v tretji triadi izvajati pouk iz izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa.
  • Težave zaradi pomanjkanja učilnic za izbirne predmete v zadnji triadi devetletke imajo zlasti na šolah, ki so bile grajene za dva oddelka vsakega razreda.
  • Izbirni predmeti v zadnji triadi devetletke pa so predvsem namenjeni nadaljnjemu šolanju - ali bodo imeli učenci, ki bodo izbrali verouk, slabše možnosti pri nadaljevanju šolanja?
  • V osnovni šoli naj bi latinščina postala obvezni izbirni predmet v zadnji triadi.
  • Usposabljati za učnociljno načrtovanje dela na posameznih nivojih, usvajati ustrezne metode in oblike dela, pridobivati znanja in izkušenje za nivojski pouk v zadnji triadi ter jih posredovati širši strokovni javnosti.
  • Najbolj pomembni se vam zdijo izobraževanje učiteljev, uvajanje novih tehnologij in nova organizacija pouka v zadnji triadi
  • Učitelji v prvi triadi imajo veliko težav, da jih otroci sploh poslušajo.
  • Prenašanje krivde na učitelje pa v največji meri doživljajo učitelji v drugi triadi (16,4 %) in najmanj učitelji v prvi triadi (11,9 %).
  • Sedaj bo učencem ponujena možnost učenja francoskega jezika kot izbirnega jezika v zadnji triadi devetletke, kasneje pa tudi kot prvi tuj jezik v devetletki.
  • Največ prahu so v času priprave nove zakonodaje dvigovale novele o spremembi financiranja vzgojno-izobraževalnih zavodov, uvedbi drugega tujega jezika v zadnji triadi devetletke ter ukinitvi splošnega uspeha ob koncu osnovnošolskega izobraževanja.
  • Med novostmi v osnovnih šolah so tudi poskusna uvedba drugega tujega jezika v zadnji triadi osnovne šole, možnost brezplačne izposoje učbenikov iz učbeniških skladov za vse učence osnovne šole ter brezplačno varstvo za učence do vključno petega razreda osnovne šole.
  • Za otroke v prvi triadi osnovne šole so avtorji določene programe prilagodili in izdali na samostojnih zgoščenkah.
  • Nadalje se zavedamo, da je likovno delo na stopnji predšolskih otrok in otrok v prvi triadi osnovne šole vedno tudi rezultat dobrega ali slabega pedagoškega dela odraslega.
  • Današnje učenje otrok v prvi triadi je zaradi pristopa h geometriji od točke do telesa privzgojilo učencem preveč "pikčasti pogled na svet".
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Kot posebnost naj navedem še izbirni predmet matematična delavnica, ki ga učenci izberejo v zadnji triadi osnovne šole.
  • Po novem bodo lahko učenci francoski jezik izbrali v zadnji triadi devetletke, kasneje pa tudi kot prvi tuji jezik v devetletki.
  • Predmet verstva in etika, ki je bil zasnovan z zadnjo šolsko reformo in ga lahko učenci izberejo v zadnji triadi osnovne šole, po njegovih besedah ni zaživel, saj ga izbere le peščica osnovnošolcev.
Na vrh
 
1.1 o učencih
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zato se bodo kmalu lotili še gradnje tretjega prizidka, kjer bodo petnajstim obstoječim učilnicam in kabinetom dodali še šest učilnic za prvo triado devetletke.
  • V njem bo šest učilnic za prvo triado devetletke, sanitarije in dva kabineta.
  • Dobili so štiri dodatne učilnice: dve za pouk slovenskega in dve za pouk angleškega jezika, računalniško učilnico z multimedijo, veliko knjižnico, dodatni učilnici za prvo triado, obnovljeno kuhinjo in jedilnico, ter upravne prostore.
  • Z nadzidavo osnovne šole Dolsko bodo za prvi dve triadi pridobili štiri nove učilnice, pomožne prostore in sanitarije.
  • V okviru adaptacije so tako v pritličju prizidka uredili ločen vhod za prvo triado devetletke, sedem učilnic z lastnim izhodom na prosto, kabinet, nove garderobe in sanitarije.
  • Po novem naj bi vhod za prvo triado, šolsko dvorišče in zelenice med šolo in Kosovelovo ulico obdajala ograja.
  • Več zgledov ...
  • Zunanjih površin je 5500 kvadratnih metrov, za prvo triado so uredili poseben vhod, posebnost pa sta multimedijska učilnica s knjižnico in posebno dvigalo za invalidno mladino.
  • Če jim bo uspelo dobiti izvajalca, bodo že letos postavili otroško igrišče za prvo triado in vrtec.
  • V zadnji, tretji fazi, pa bodo uredili še igrišča za vse triade.
  • Sedaj, ko je končana obnova šole, jih čaka še tretji del večletne naložbe - ureditev okolice šole, zunanjih igrišč za vsako triado in vrtec.
  • Nanovo so urejeni prostori za prvo triado osnovne šole in za domača društva ter oddelek mešane skupine vrtca.
  • Veliko je lesa, v prostorih za prvo triado devetletke je oprema v celoti lesena.
  • Po načrtih naj bi v novi stavbi zagotovili prostor za dve triadi osnovne šole, za katero bi v bližini zgradili še telovadnico in vrtec.
Na vrh
2 kriminalno združenje
kriminalno združenje, zlasti na Kitajskem 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • 22.10 Art film: Šanghajska triada, hong.-kit.-franc. film
  • Po nekaterih podatkih naj bi bile v ozadju kitajske triade, kitajske gangsterske skupine, ki se za velike denarce ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi.
  • V zadnji noči pa se zgodi nekaj grozljivega, saj Liyun ugrabijo kitajske triade.
  • Ker bosta kitajski triadi, mafijski združbi, ukradla 130.000 $ opranega denarja, pridobljenega s preprodajo mamil, nihče ne bo klical policije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kmalu zatem šefa lokalne triade ubijejo, ta pa za seboj ne pusti nobenega naslednika.
  • Tedaj pa oblast v roke nepričakovano vzame na videz umirjeni sin ubitega šefa triade Hau.
  • Sam, veliki šef hongkonških triad, ga kot enega svojih mož pošlje na policijsko akademijo, saj računa, da se bo povzpel vse do pomembnih položajev v vrstah policije in mu tako iz prve roke ponudil vse pomembne informacije.
Na vrh
 
prva triada
izobraževanje
prvi, drugi in tretji razred osnovne šole
 • Ukinjeno je bilo preverjanje po zaključku prve triade, ki v finančnem pogledu ni pomenilo pomembnega stroška, rezultati preverjanja pa so bili pomemben podatek za učitelje, starše in načrtovalce programa.
druga triada
izobraževanje
četrti, peti in šesti razred osnovne šole
 • Učenci so predstavili program športno-naravoslovnih dejavnosti, namenjen osnovnošolcem druge triade.
zadnja triada / tretja triada
izobraževanje
sedmi, osmi in deveti razred osnovne šole
 • Postopno prilagajanje zahtevam nove zakonodaje in devetletnemu šolanju, ki predvideva v zadnji triadi zunanjo diferenciacijo.
 • Ravnatelji so izvedeli še, da bo v zadnjo triado devetletke uveden drugi tuji jezik, kar pa bo po njihovem mnenju učence morda preveč obremenilo.
 • Vsaj na naši šoli pouk v tretji triadi poteka kar na dveh lokacijah.
 • Na razpisu za poskusno uvedbo drugega tujega jezika je bilo izbranih 48 šol, ki bodo imele že v sedmem razredu (začetku zadnje triade ) drugi tuj jezik.
 • Anketiranih je bilo 130 učencev zadnje triade devetletke, 7., 8. in 9. razreda.
triada primanjkljajev
medicina
 • Uradna medicina področja, kjer imajo ljudje z avtizmom težave, opisuje kot triado primanjkljajev .
 • Ko govorimo o avtizmu, imamo vedno v ozadju triado primanjkljajev : primanjkljaj na področju komunikacije, primanjkljaj na področju socialne interakcije in primanjkljaj na področju imaginacije.
 • Naslednjič pa bomo govorili o triadi primanjkljajev : komunikacija, socialna interakcija, fleksibilnost misli.