označevalnik razčlenjevalnik slogovni priročnik pedagoški slovnični portal spletni konkordančniki učni korpus proste zbirke Gigafida Kres Gos Šolar Sloleks Sloleks
Na portalu www.slovenščina.eu si lahko ogledate informacije o rezultatih projekta “Sporazumevanje v slovenskem jeziku”, ki ga v letih 2008-2013 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Najpomembnejši rezultati so predstavljeni na sliki, do podrobnejših informacij o zbirkah, računalniških programih ali spletnih portalih pa pridete s klikom na ustrezni del slike ali na povezavah na osnovnem meniju.Spletni portali — na spletnih priročniških portalih boste našli na uporabniško prijazen način predstavljene odgovore na vprašanja o zadregah, s katerimi se srečujemo vsi, ki želimo pisati v standardnem slovenskem jeziku.

Baze podatkov — v okviru projekta smo izdelali tudi baze podatkov, ki vsebujejo informacije o slovenski leksiki. To sta predvsem leksikalna baza s pomenskimi, skladenjskimi, kolokacijskimi in drugimi podatki, ter slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks, v katerem lahko poiščete pregibne oblike za več kot 100.000 slovenskih besed.

Zbirke besedil — da bi lahko ugotovili, kako v resnici pišemo in govorimo v slovenščini, smo zbrali obsežne besedilne korpuse s pisnimi in transkribiranimi govorjenimi besedili. Po teh bazah lahko sami brskate na spletu s pomočjo spletnih konkordančnikov, ki so bili izdelani z upoštevanjem sodobnih načinov iskanja po spletu in uporabniške prijaznosti.

Jezikovne tehnologije in viri — razvili smo tudi nekatere temeljne računalniške tehnologije in baze za potrebe strojne obdelave slovenskega jezika. Na spletnih straneh lahko delovanje programov tudi preizkusite ali pa jih shranite in namestite na svoj računalnik.