SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
transparenten pridevnik
1 o snoveh in materialih
tak, skozi katerega je mogoče videti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Transparentni pudri so namenjeni vsem, ki prisegajo na naraven videz, saj so skorajda neprekrivni.
  • Transparentni papir je kakovosten prosojni papir (pavs), primeren za risanje s svinčnikom in predvsem s tušem.
  • Vzorec lahko kasneje pobarvamo s transparentnimi barvami za steklo, ali pa pustimo nepobarvanega.
  • Kasneje sem začela uporabljati druge transparentne materiale, kot so pleksi steklo, laki, umetne smole, ki so zahtevali posebno obravnavo svetlobnih virov in različnih načinov projekcije.
Na vrh
 
2 o postopkih in delovanju
tak, ki je odprt za javnost, pregleden in jasen
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vsaka gospodarska družba si mora prizadevati za transparentno poslovanje.
  • Slovenija zapušča obdobje tranzicije in se približuje državam z demokratično tradicijo. Povečuje se zahteva za transparentno delovanje političnega sistema, zato državljani postajajo bolj občutljivi za vse oblike korupcije.
  • Politične vplive moramo iz policije izgnati. To lahko naredimo le tako, da vzpostavimo transparenten sistem napredovanja. Točno se mora vedeti, kaj mora policist obvladati, da lahko računa na napredovanje.
  • Kot rektor, je sklenil, se v primeru izvolitve ne bo vtikal v organiziranje študentov, zahteval pa bo transparenten in regularen volilni postopek, medtem ko bo prepustil organiziranje študentov njim.
  • Treba je postaviti čim bolj transparentna in neodvisna pravila za izbiro uslužbencev v pravosodnem sistemu.
  • Glasove za zakon, ki naj bi omogočil bolj transparentno politiko naložb v tujini, so prispevale predvsem opozicijske stranke in krščanski demokrati.
  • Več zgledov ...
  • Razpisi so transparentni in tudi nadzor nad porabo denarja je zagotovljen.
  • Po mojem mnenju tudi ni mogoče drugače preseči razkoraka med sprejeto kmetijsko politiko, ki jo Slovenija v bolj ali manj transparentni obliki ima, in razmerami, kakršne so in kakršne se ponavljajo iz leta v leto.
  • Poslej bo treba imeti transparenten in predvsem veliko bolj natančen način obračunavanja storitev.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Organizacija HELP je poskrbela za to, da je problematika narkomanije postala transparentna.
  • Z novim zakonom o veterini, sprejetim letos, je naša služba postala še bolj transparentna.
  • Povrniva se na področje zborničnega sistema. Dejali ste, da se boste zavzemali za javnost dela zbornice, torej, da bi obrtna zbornica kot zagovornica profesionalnih interesov, postala bolj transparentna. Kako?" Vedno me je motilo, da se toliko govori in piše o gospodarski zbornici, o naši zbornici pa tako malo. To je treba spremeniti, saj smo subjekt s 55 tisoč člani!
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Naši postopki so jasni, javni in povsem transparentni in prepričani smo, da lahko ohranimo delo in razvijemo perspektivo za okoli 80 zaposlenih.
  • »Sprejeti pravilnik je tudi popolnoma transparenten in je podoben pravilnikom, kakršne imajo v številnih drugih državah.
  • V mestu je cel kup klubov, ki delujejo v enakem smislu kot drugi, vendar njihova dejavnost ni dovolj transparentna.
  • Hkrati pa so podatki o slovenskem kinoobisku in kinoprihodku zelo transparentni in dostopni, saj jih prejemajo tako nekateri domači mediji kot tudi nekatere državne institucije, ki imajo status javne ustanove.
 • na transparenten način
  • Če torej farmacevtska podjetja in veledrogeristi doslej niso mogli konkurirati javno, odprto, na transparenten način, kako so se vendarle borili za tržne deleže svojih zdravil?
  • Resolucija poziva vlado, naj s prodajo deležev zmanjša prevladujočo vlogo države v gospodarstvu in na transparenten način označi dejanske nosilce odločanja v privatiziranih bankah.
  • Sodstvo je v okviru svoje neodvisnosti in prav zaradi nje dolžno javnosti na transparenten način povedati, kako je ukrepalo proti odgovornim in kako misli prizadetim povrniti škodo, ki jim jo je s svojimi zlorabami povzročilo.
 •  [jasen, učinkovit, pošten, demokratičen, javen, odprt in transparenten / transparenten in  [jasen, učinkovit, pošten, demokratičen, javen, odprt
  • Na spletu objavljeni podatki žal ne dajejo dovolj jasne in transparentne slike o porabi proračunskega denarja.
  • Program predsedujoče članice Unije zajema tudi ukrepe za transparentno in učinkovitejše delovanje skupnosti, ki jo želijo približati državljanom, hkrati pa zagotoviti trdno in konkurenčno gospodarstvo, ki bo omogočalo odpiranje novih delovnih mest.
  • Mi podpiramo transparentno in pošteno delo, naš islamski kulturni center gotovo ne bo postal kanal za zunanje pritiske in zunanje ideje.
  • Ves izkupiček od koncerta bo šel seveda v sklad. Vse bo seveda transparentno in javno, tako kot doslej. Vse objavimo na spletni strani in v dnevniku Ekipa, vse pa tudi seznanimo na tiskovnih konferencah, tako da ni govora o tem, da bi kakšen tolar izginil.
Na vrh