SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
tisk samostalnik
1 tiskarska dejavnost
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Sodobna komunikacija je povezana z izumom tiska, ki je industrializiral pisno kulturo in jo razširil od elit med množice.
  • Iznajdba tiska je omogočila hitro množitev izvodov, vendar je prinesla tudi visoke stroške, na primer izredno drag papir, in tako so se pojavili nasprotujoči si interesi.
Na vrh
 
1.1 postopek ali način tiskanja
postopek ali način tiskanja knjig, časopisov in revij s pomočjo tiskarskega stroja 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Filatelisti so sprva negodovali nad velikostjo, nad "plakati", toda kmalu so ugotovili, da so reprodukcije umetniških del na znamkah večjega formata pravzaprav veliko lepše. Seveda je k temu precej pripomogel odličen globoki tisk, ki pa ga je sčasoma zamenjal cenejši ofsetni tisk.
  • Pri barvnem tisku mora pola večkrat skozi tiskarski stroj in velikokrat se pripeti, da motiv v določeni barvi na znamki manjka.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ko sem prišel v Gorenjski tisk, smo delali s klišeji in svinčenimi črkami, prava revolucija je bil ofset tisk, ki je odprl mnoge nove možnosti, a smo grafiki še vedno pripravo za tisk delali ročno.
  • Ker na Dunaju ni bilo dovolj papirja za tisk znamk, so višek papirja dobili iz Jugoslovanske tiskarne v Ljubljani.
  • Na ogled so razni stroji za tisk, oprema za grafično industrijo, grafično pripravo, oblikovanje in tisk, materiali in pripomočki v grafični industriji, proizvodi gradbene industrije ter izdelki industrije papirja in celuloze.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Stroški tiska za obe propagandni ediciji so znašali skupaj 9,4 milijona tolarjev.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  •  [tisk na papir
  • Tisk na poseben papir je odporen proti svetlobi.
 • pripraviti kaj za tisk
  • Že v Vilnu je za tisk pripravil svojo prvo pesniško zbirko, naslovljeno Poezije, ki je bila že naslednje leto ponatisnjena.
 • biti v tisku
  • Gre za roman Thomasa Brussiga Junaki kot mi, ki je v tisku in bo pred poletjem že v knjigarnah.
Na vrh
1.2 printanje
računalništvo
postopek prenašanja besedila v računalniški datoteki na papir s pomočjo tiskalnika 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zahtevnim uporabnikom in tistim, ki potrebujejo hiter in kakovosten barvni tisk, so namenjeni tiskalniki iz vrha ponudbe, ki so hitri, kakovostni, varčni in založeni z mnogimi dodatki.
  • Toda kdor potrebuje tiskalnik pretežno za tiskanje besedil in črno-beli tisk, bo še vedno precej več dobil od laserskih tiskalnikov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Seveda pa je hitrost tiska odvisna od hitrosti računalnika.
Na vrh
1.3 natisnjene črke in znaki
črke in znaki, natisnjeni na papir 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Avtor oz. založba sicer v krepkem tisku dodajajo, da so bili vsi nasveti skrbno preverjeni, vendar zanje ne prevzemajo odgovornosti ali jamstva.
  • Številke strani v poševnem tisku se nanašajo na ilustracije.
  • Številke v mastnem tisku, ki potekajo diagonalno po tabeli, kažejo, v kolikšnem obsegu imajo sinovi isti status kot očeti.
  • V zadnjih letih je na policah turističnih ponudnikov, poleg skromnejših zgibanih prospektov, mogoče najti tudi obsežne oblikovno in vsebinsko dodelane prospekte, ki se ponašajo z vrhunsko fotografijo in kakovostnim tiskom.
  • Revija izhaja šestkrat na leto na skoraj 100 straneh, v barvnem tisku in na dobrem papirju.
  • Tiskalnik je laserski, kar bo zagotovilo brezhiben črno-beli tisk.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tiskalnik dosega zelo dobro kakovost tiska, stroški, 0,39 evra na stran, pa so v mejah.
  • Oblikovalec običajno zahteva vzorec prve dobave, kasneje pa nad kakovostjo tiska nima nadzora.
Na vrh
2 natisnjena delaštevno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Neutrudno si je prizadeval za poglobljeno versko življenje, za širjenje verskega tiska, obiskoval je bolnike in obnemogle in imel razumevajoč posluh za vsakogar v fari.
  • Otroški in mladinski tisk pogosto uporabljajo v osnovnih šolah kot dodatek k učnemu programu.
  • Na gradu je tudi tiskarna, kjer si turisti lahko ogledajo nastanek starih tiskov.
  • V vitrinah so razstavljeni prvi tiski, fotografije, svojeročni zapiski, pisma in rokopisi.
Na vrh
 
2.1 časopisi in revije; tiskovine
natisnjene publikacije, kot so časopisi in revije 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V zadnjem času so se v tujem in tudi domačem tisku pojavile vesti o dveh velikanskih asteroidih.
  • Hrvaški tisk je zadnje dni poln očitkov in obtožb, češ da si je Slovenija z umazanimi prijemi priigrala kolajno.
  • V drugi polovici 17. stoletja postaja periodični tisk že redna oblika obveščanja.
  • Časopisna industrija, ki samo v dnevnem tisku ponudi več kot osemindvajset milijonov časnikov na dan, je v letu 2000 izgubila odstotek ali dva dobička, ker se je prodaja na vzhodu zmanjšala za triintrideset odstotkov.
  • Čeprav je revijalni tisk v celoti v zadnjem času doživel pravi oglaševalski razcvet, je slišati upravičene dvome o tem, ali se trend povečevanja oglaševalskih prihodkov lahko nadaljuje.
  • Bulvarski tisk je najnovejše poslabšanje zdravstvenega stanja avstrijskega predsednika dokaj neokusno izkoristil za napad na njegovo že dve leti ločeno ženo, ker ga ni obiskala v bolnišnici.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Albanski predsednik je 2. marca razglasil izredno stanje in uvedel cenzuro tiska.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Iz objave v dnevnem tisku so namreč izvedeli, da je višje sodišče razveljavilo razsodbo nižjega sodišča in zadevo v zvezi z domnevnim nepravilnim lastninjenjem družbe Salus vrnilo v ponovno obravnavo na prvi stopnji.
  • Članke v slovenskem dnevnem tisku v letu 1999, ki govorijo o islamu, sem analiziral na osnovi kritične analize diskurza.
  • Iz komentarjev v avstrijskem tisku, ki spremljajo Solanov obisk na Dunaju, je mogoče razbrati še pomemben aktualni motiv.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Avtor se v revialnem tisku pojavlja od začetka devetdesetih let, pred dvema letoma pa je izdal svojo prvo pesniško zbirko Labas Vakaras, ki se je uvrstila med štiri najboljše prvence leta.
  • Kot plodovit ustvarjalec in eden redkih, ki se je poeziji zapisal tudi poklicno, je redno prisoten v dolenjskem literarnem dogajanju, pogosto javno nastopa, redno objavlja v revialnem in drugem tisku, občasno pa se predstavi tudi s pesniško zbirko.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Kdor redno prebira dnevni tisk, ve, da ljubljanski mestni svet že leta uprizarja ideološko gonjo proti NOB in spominu na ljudi, ki so v njej sodelovali.
  • Če bi v zadnjih dneh samo brali tisk ter spremljali radijski in televizijski program, bi se zazdelo, da je prišlo v slovenskem javnem mnenju do znatnih sprememb.
 • svoboda tiska
  • Zadeva je toliko bolj skrb zbujajoča, ker se pojavlja v državi, kjer je uveljavljena svoboda tiska, v nasprotju z drugimi republikami nekdanje Jugoslavije.
 • svoboda govora in tiska
  • Svoboda govora in tiska sta dobili v samostojni Sloveniji avro absolutnih vrednot, tako rekoč brez slehernih omejitev, kar je v precejšnji meri vplivalo tudi na nastajajoča pravila demokratičnega političnega boja.
 • tisk in  [radio, televizija
  • Zaton klasičnih medijev, kot sta tisk in televizija, so napovedovali tudi po vzniku interneta.
Na vrh
3 novinarji
novinarji in medijske hiše, ki za časopise in revije pišejo o aktualnih dogodkih 
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Gospodarske škode ni mogoče izmeriti, a tisk poroča, da med avstrijskimi podjetji, ki delujejo v tujini, narašča nemir.
  • Tisk že na veliko piše, da bo Cast Away resen kandidat za oskarja 2001.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Kitajski predstavnik za tisk je v četrtek opozoril vsa tuja veleposlaništva v Pekingu, da nimajo pravice dajati azila državljanom tretjih držav, hkrati pa pozval vsa diplomatska predstavništva, naj v takšnih primerih tesneje sodelujejo s kitajskimi oblastmi.
  • Policijski uradnik je kasneje v izjavi za tisk povedal, da so pevko zaprli, ker je s svojim nasilnim vedenjem ogrožala varnost vseh na letalu.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tudi krajše srečanje s predstavniki tiska sodi v poletni dopust kraljevega para.
  • Nedavno pisanje tiska kaže, da smo ob vseh strankarskih razprtijah še na pragu medgeneracijske vojne.
Na vrh
 
ofsetni tisk
 • Z uvedbo ofsetnega tiska, ki je v uporabi še danes, pa je začela kvaliteta razglednic upadati.
globoki tisk
 • Motiv ženske figure je tiskan v dvobarvnem globokem tisku po gravuri Martina Morcka, roži vetrov pa v štiribarvnem ofsetu.
reliefni tisk
 • Pri reliefnem tisku so vzorčna mesta dvignjena nad nosilec tiskovne forme v obliki reliefa.
drobni tisk
opombe na dokumentih, reklamah ipd., običajno s pomembnimi informacijami, ki pa jih avtorji ne želijo izpostavljati
 • Povsem na koncu in v drobnem tisku omenimo še nekaj trivialnih težav.
 • Od kasko zavarovanja ne pričakujte čudežev, drobni tisk je od sile zmuzljiva reč.
 • Poudarjam tudi, da naj kupci preberejo drobni tisk, s povečevalnim steklom in skepso.
 • Pozorno preučimo napise v izjemno drobnem tisku, tudi če smo v časovni stiski.
 • Pazljivo je prebrala drobni tisk, da bi se prepričala, ali ni česa prezrla.
 • Prikazane ponudbe za posojila veljajo pod pogoji, ki so navedeni v drobnem tisku.
ležeči tisk
 • Ležeči tisk se uporablja bolj za primere in za poudarjanje besed, v naslovih pa je manj primeren (Hladnik 1997).
poševni tisk
 • Sploh je povezava rimskih škofov z našimi razmerami v knjigi dobro obdelana; tovrstno besedilo v poševnem tisku je dodano ob imenu vsakega papeža, s katerim so povezana dogajanja na naših tleh.
krepki tisk
 • Avtor oz. založba sicer v krepkem tisku dodajajo, da so bili vsi nasveti skrbno preverjeni, vendar zanje ne prevzemajo odgovornosti ali jamstva.
mastni tisk
 • Z mastnim tiskom smo zapisali, kje vse je kršena, in to prav v poglavju o umiku države iz gospodarstva.
debeli tisk
 • Abu Ali si je nadel okrogla očala in prebral debeli tisk na vozovnici, za katero je plačal 10 dolarjev.
drobni tisk
manjše publikacije
 • V tri vitrine so razporedili monografije in publikacije o razvoju kraja, dve vitrini so namenili za prikaz lokalnih glasil, po eno pa za drobni tisk in neknjižno gradivo.
rumeni tisk
tabloidni časopis 
 • Zlobni jeziki so v beograjskem rumenem tisku že pred časom namigovali, da je veleposlanikova soproga Linda pobesnela, ko je izvedela za eno ali več domnevnih Williamovih romanc z brhkimi Beograjčankami.