SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
težava samostalnik
1 problem
težava je nekaj, kar preprečuje nemoteno delovanje, gladek potek dogodkov ali onemogoča komu, da bi dosegel zastavljene cilje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vse to je sicer spodbudilo del gospodarstva, hkrati pa povzročilo hude težave državnim podjetjem.
  • Imam hude težave, bolita me glava in želodec, v ušesih srbi ... Je možno, da se bakterija razširi na vse organe in da te zaradi okužbe zadene možganska kap?
  • Že sami imamo velike težave pri iskanju sponzorjev za naše projekte.
  • Slovenska vlada pričakuje, da ne bo večjih težav pri formalnem prilagajanju naše zakonodaje in javne uprave pravnim določilom Evropske unije (acquis communautaire).
  • Kljub precejšnjim težavam, ki so povezane z zaposlovanjem invalidov, je novogoriški območni službi v prvih letošnjih šestih mesecih uspelo najti delovno mesto 10 invalidom in jih torej črtati s seznama brezposelnih.
  • Nekaj manjših težav znajo imeti v jutranjih urah le za vreme najbolj občutljivi ljudje, ki se bodo v zgodnjem popoldanskem času spopadali z glavoboli, težave pa bodo imeli tudi s slabim počutjem.
  • Več zgledov ...
  • Največja težava letošnjega leta je škoda, ki jo je v treh dneh pustošenja povzročila toča.
  • Velika težava s sladkorjem je gotovo v tem, da ga uživamo preveč, še večjo težavo pa predstavlja dejstvo, da se pogosto tega sploh ne zavedamo.
  • V občini predstavlja veliko težavo še vedno otroški vrtec v Arkovi ulici, v katerem so zadnje meritve pokazale povišano koncentracijo radona.
  • Zaradi nakopičenih težav je vodstvo podjetja prejšnji teden pripravilo zbor delavcev in predstavilo svoje mnenje o preteklem in nadaljnjem poslovanju.
  • Uporaba teh prostorov je seveda le začasna rešitev do zgraditve nove knjižnice, saj njihova oddaljenost povzroča nekatere nepremostljive težave tako uporabnikom kot zaposlenim.
  • Žal imamo že kronične težave s poškodbami.
  • Ena najboljših rokometašic v Evropi in na svetu ima namreč kronične težave s hrbtenico, kar poskušajo v zadnjih dneh fizioterapevti odpraviti.
  • Družba sicer po začetnih težavah menda že pozitivno tekoče posluje in za določen čas zaposluje 227 delavcev.
  • Tako začetne težave v križu ne bodo povzročale resnejših problemov oziroma ne bodo zmanjšale zmožnosti za delo.
  • Zaradi morebitnih težav, ki bi se lahko zgodile, smo v Izrael odšli že dan prej.
  • Podobne težave pestijo tudi sosednjo Romunijo.
  • Na podlagi izkušenj študentov s podobnimi gibalnimi težavami so tudi drugi mladi invalidi spoznali, da je kljub oviram možno doštudirati, zato se že pogumneje vpisujejo na fakultete.
  • Tovrstnih težav nimajo prav nikjer na svetu, zato je kakršnakoli primerjava z ostalim svetom povsem nemogoča.
  • Pri izvajanju zakona pa po pričakovanju prihaja do številnih težav.
  • Podjetje je imelo tudi letos hude likvidnostne težave, zato niso mogli nadaljevati s proizvodnjo, težave so imeli z rednim izplačevanjem plač.
  • Učencem, ki zaradi finančnih težav v šolo v naravo ne bi mogli iti, so obljubili pomoč.
  • Klub je namreč v velikih denarnih težavah in njegovi privženci se celo bojijo, da ga bodo lastniki prodali in ga preselili v drugo mesto.
  • Scena se je sicer hitro menjavala na tekočem odru od leve na desno stran, a je bila predstava v drugem delu zaradi tehničnih težav prekinjena za okrog četrt ure.
  • Nič manjših prostorskih težav nima občinska uprava, ki se skupaj z UE stiska v mestni hiši.
  • Članice združenja imajo kadrovske težave zlasti pri poklicnih gozdnih delavcih.
  • Začetne ali občasne učne težave lahko zaradi socialnih interakcij in stigmnatizacije prerasejo v trajnejše.
  • Otroci s specifičnimi učnimi težavami so pogosto označeni za lene in površne, zaradi česar se znajdejo v začaranem krogu.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Težava je rešena, 27. julija smo dobili novo gradbeno dovoljenje in vse druge potrebne dokumente.
  • Prepričanje, da bodo težave podjetja rešene v trenutku, ko bo proizvodnjo preneslo v tujino, je potiskanje glave v pesek.
  • Po dolgih in mučnih razpravah je vlada dobila zaupnico, a težave še zdaleč niso rešene.
  • Zagotovil pa je, da bodo težave verjetno lahko odpravljene že do sredine letošnjega leta.
  • Pogoste so težave pri umskem razvoju in učenju.
  • Težave so brez dvoma hude, kaj pa bo iz vsega tega, bo prinesel čas, kljub temu pa vsa krivda tudi ne leži ravno na najemnikih, ki imata s poslovanjem čedalje večje težave.
  • Več zgledov ...
  • Kadrovske težave so še vedno velike, saj je od 214 sistemiziranih tožilskih mest zasedenih le 156; stanje je najslabše na okrožnih tožilstvih v Krškem, Slovenj Gradcu, Kopru in Ljubljani.
  • Težava je še večja, ker vsak peti upokojenec prejema še varstveni dodatek in zato tudi ne uspevajo projekti, ki so morda drugod po Sloveniji uspešni.
  • Težava je toliko večja, ker te države nimajo zadostne količine deviz, s katerim bi obe strani prebrodili plačilne ovire.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Opozoril je na težave podjetij v obmejnih regijah in izzive, s katerimi se bodo morala spopasti mala in srednja podjetja.
  • Morali bi oblikovati nacionalni program in z njim pomagati otrokom premagovati težave odraščanja.
  • Na težave mladih bomo državo težko opozorili.
  • Praviloma se težave mladostnikov, za katere v določenem trenutku menimo, da so nerešljive in nekaj tako zelo strašnega, z odraslim svetom, kamor smo namenjeni, težko primerjajo.
  • Težave kmetov so bolj ali manj enake po vsej Evropi.
  • Reševanje težav avtoprevoznikov, ki jih je bilo mogoče rešiti v kratkem času, je lahko vodilo ministrstvo za malo gospodarstvo, ne pa več dolgoročnih, zlasti tistih, ki se nanašajo na strategijo razvoja avtoprevozništva v Sloveniji.
  • Več zgledov ...
  • Težave študentov zaradi postelj bo rešila le čimprejšnja zgraditev novih študentskih domov.
  • Toda politične razprave težav prebivalcev ob meji nič ne lajšajo ...
  • Pokazati boste morali tudi malo več razumevanja za težave ljudi, ki vas obkrožajo.
  • Opozoril je še na težave invalidov pri dostopu do upravnih enot.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Organizatorji dirke so imeli zaradi spremenljivega vremena veliko težav s pripravo proge, ki so jo naredili na atletski stezi.
  • Precej težav imajo z muljem, ki je zamašil kanalizacijo.
  • Ogromno težav so imeli klubi s financiranjem.
  • Predvsem pred tekom velja, da se vsaj uro prej ne bi do sitega najedli, saj tek s polnim želodcem povzroča mnogo težav.
  • Sprva je kazalo, da bo imel premier še največ težav pri iskanju kmetijskega ministra.
  • Zopet, najmanj težav boste imeli, če boste datoteko, za katero vas lahko vpraša odstranitvena procedura preprosto obdržali.
  • Več zgledov ...
  • Pri tem podjetja z manjšo izvozno usmerjenostjo pričakujejo več težav, razen na področjih varstva okolja in konkurenčnih pravil.
  • Že na začetku sem poznal nekaj gojencev in imel manj težav s prilagajanjem.
  • Cestišče nama je sicer povzročalo nemalo težav, bilo je v slabem stanju in povsem blatno.
  • "Vsak od nas bo moral biti na določen dan v najboljši formi,” meni Petra, ki ima v zadnjem času nemalo težav z želodcem, zato vse do zadnjega dne ni bila povsem prepričana, ali bo na turnirju v Nemčiji sploh nastopila.
  • Delegati so se o članih izrekli z dviganjem rok, pri čemer so imeli obilo težav s točnim preštevanjem.
  • Sama imam kar nekaj težav : zatekajo mi noge in tudi trebuh imam precej obilen, saj je plodovnice baje več kot običajno.
  • Nekoliko težav sva zaradi dežja in vetra imela zadnjih 500 metrov pred ciljem.
  • Na začetku mi je jezik delal malo težav in sem govoril zgolj angleško, a sedaj to ni več ovira.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Še največ težav na poti je v Sloveniji, ko se je treba v poletni gneči prebiti do mejnega prehoda Obrežje.
  • Uradno vozniško dovoljenje si je pridobil leta 1948 in do sedaj še ni imel večjih težav na cesti.
  • Kako bova zmogla vse težave na afriških cestah in brezpotjih?
  • Na sami dirki ni bilo večjih težav na progi.
  • Čeprav imata težave na turški meji, dekletoma uspe priti v Turčijo.
  • Znano je namreč, da je naša proizvodnja v obdobju tranzicije in težav na trgu zaostala s posodabljanjem.
  • Več zgledov ...
  • Podjetja v povprečju ne pričakujejo velikih težav na notranjem trgu EU.
  • Da ne bi imela težav na delovnem mestu, je takoj dala odpoved.
 • SAMOSTALNIK1+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Že od začetka šolanja je imela težave pri učenju.
  • V zadnjih mesecih opažam težave pri branju ob blizu (s težavo preberem navodila za jemanje zdravil).
  • Pričakujemo lahko težave pri oskrbi z vodo, ekonomske in okoljske posledice.
  • Tema srečanja bo Kako premagati težave pri dojenju.
  • Pomembno je, da vse težave pri hranjenju otroka rešujemo mirno in razumevajoče.
  • Nimajo večjih težav pri navezovanju stikov z nasprotni spolom ...
  • Več zgledov ...
  • Čeprav se dijaki v prvem letniku šele začenjajo učiti francosko, nima težav pri sporazumevanju, saj zna slovensko.
  • To navodilo ne bi smelo povzročati večjih težav pri sestavljanju jedilnika.
  • Kljub težavam pri pridobivanju podatkov pri Krimu trdiju, da so dobro pripravljeni in obveščeni.
  • Že sami imamo velike težave pri iskanju sponzorjev za naše projekte.
  • Kazalci kažejo, da imamo nekaj težav pri zagotavljanju dovolj visokih donosov.
  • Gre za diplomate, ki poskušajo zmanjšati število spornih vprašanj ali opozoriti, kje ima določena država težave pri sprejemanju predpisov.
  • Sedaj je to pod nadzorom EU in jasno so omenjene težave pri uveljavljanju pravic, ki jih je treba urediti.
  • Na slovenski strani pravijo, da je velika težava pri uresničevanju sporazuma tudi hrvaška zemljiška knjiga.
  • Žal je bil prisiljen zaradi težav pri prilagajanju na visoko nadmorsko višino začasno zapustiti svoje kolege in bazni tabor v času aklimatizacijskih tur.
  • Večjih težav pri uvajanju številčnega ocenjevanja ne pričakujemo.
  • Praksa kaže, da je še vedno kar nekaj težav pri izvajanju zakona.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Na Gorenjskem zaradi suše še nimajo večjih težav v kmetijstvu.
  • Ena največjih težav v našem zdravstvu so dolge vrste, čakanje na različne operacije.
  • Zaradi težav v poslovanju in neuresničenih napovedi družbo toži skupina delničarjev.
  • Včerajšnji sneg je povzročil kar nekaj težav v prometu.
  • Dobivajo se tudi ljudje, ki imajo težave v življenju, medmrežje pa je zanje možnost, da si izmenjujejo izkušnje.
  • Oče je vedel in hotel vedeti vse, le tega ne, da ima njegov sin težave v šoli.
  • Več zgledov ...
  • Včasih pa je izjemno vzkipljiv, še posebej ko ima težave v službi.
  • Otroci zelo hitro za težave v družini začnejo kriviti sebe.
  • Učitelj angleščine ima težave v zasebnem življenju.
  • Zaradi gluhote imam veliko težav v vsakdanjem življenju.
  • Dejstvo je, da težave v partnerskem odnosu bolijo, tudi tiste, ki si jih nočemo priznati.
  • Dejal je, da morata državi dokazati, da sta sposobni sami reševati težave v medsebojnih odnosih, kajti prav ti so za obe svojevrstna vstopnica za vstop v Evropo.
 • SAMOSTALNIK0+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • Program je namenjen tistim, ki imajo težave zaradi drog in si želijo spremeniti življenje.
  • Organizatorji so imeli v petek obilo težav zaradi deževnega vremena in marsikdo je bil skeptičen, ali bo uspela izvedba vseh osmih skokov.
  • Zadnji dež še ni odpravil težav zaradi suše in visokih temperatur.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • težave,  [ki
  • Dolgoročno gledano bo zato marsikateri obrtnik zašel v materialne težave, ki ga bodo pokopale.
  • Poleg težav, ki jih prinaša invalidnost, so jim skupne predvsem socialne stiske.
  • Težave, s katerimi se ubadajo, so pogosto zelo podobne, čeprav se staršem včasih zdi, da se samo oni mučijo z njimi.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Kako je možno, da se zaradi čustvenih napetosti pojavijo telesne težave ?
  • Če se težave pojavijo že takoj na začetku leta, utegne biti vzrok strog učitelj in / ali nov način dela.
  • Majhna težava pa se pojavi, če hočeš z otrokom po opravkih, saj marsikam z otroškim vozičkom ne moreš in moraš otroka nositi.
  • Težave se pojavljajo pri modelih, izdelanih med leti 1993 in 1998.
  • Najpogostejše zdravstvene težave, ki se pojavljajo pri službenih psih, so displazija kolkov, lokomotorne težave in kožne bolezni.
  • Finančne težave so nastale predvsem zaradi velikih izdatkov za predvolilno kampanjo.
  • Več zgledov ...
  • Tu namreč nastopi težava, ker se posamezne vrste buč, pri nas jih gojimo pet, med sabo veselo križajo.
  • O obolenju govorimo šele takrat, ko poleg sprememb nastopijo tudi težave, predvsem bolečine.
  • Sledovi zares ne lažejo, težave nastajajo z njihovim obravnavanjem ter razlago in oceno.
  • Težave so se začele v puberteti.
  • Vse moje skrbi in težave so izginile, odlično sem se počutila, bila sem sproščena in uživala sem.
  • Če težave ne bodo izginile, obiščite veterinarja, da bo pregledal vašega kosmatinca in predpisal ustrezno terapijo in natančno določil, za kakšne vrste težave gre.
  • Težave so se stopnjevale, zato so mi priporočili operacijo.
  • Zadnja leta se težave v tamkajšnjem zdravstvenem domu samo kopičijo, še posebno od takrat, ko so zdravnikom omogočili zasebno prakso in je mestna občina Ptuj radodarno delila koncesijske pogodbe.
  • Metliško zdravstvo pestijo podobne težave kot vse drugo slovensko zdravstvo v manjših krajih.
  • Poleg vseh težav pa jih pestijo še vsebinske težave, saj še vedno ni znan program filmov, ki jih bodo predvajali na festivalu.
  • Obiščite zdravnika, če vas pestijo dolgotrajne težave, npr. trdovraten kašelj, hripavost, spremembe pri mali ali veliki potrebi ali nepojasnjeno hujšanje.
  • Herpes na ustnicah je težava, ki pesti mnoge od nas.
  • Kakšne težave najpogosteje tarejo ljudi, ki potrkajo na vrata vaše svetovalnice?
  • Kadar nas mučijo vsakodnevne težave, mnogi sanjajo o raju, o srečnem življenju v nebesih.
  • Kako naj človek ohranja visoko raven optimizma, če ga mučijo telesne težave ?
  • V izredno redkih primerih napade migrene spremljajo težave z vidom ter delna in začasna paraliziranost.
  • Težave nedvomno izvirajo iz dotrajanosti naših stavb in omrežja.
  • Ne glede na to, ali vaša težava izvira iz zgodnjih let iz odnosa staršev, brata ali sestre, učitelja ali iz strahov v sedanjosti, se lahko odločite, da boste to spremenili.
  • Še vedno pa obstaja težava, kje naj najdemo vsaj eno žensko, ki bi ji bil Brian všeč.
  • Morda težava tiči v vaši glavi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Težave povzroča tudi visoka cena nafte.
  • V nobenem primeru ne moremo prej oziroma pravočasno zaposliti tistih, ki bodo nadomestili upokojene kontrolorje zračnega prostora, in to povzroča težave.
  • Pri plastičnem denarju glavno težavo povzročajo zlorabe in kraje.
  • Posebno problematični so tisti alergeni v živilih, ki povzročajo težave, a jih nihče ne poveže z alergijo.
  • Na nekaterih njivah povzročajo pleveli velike težave.
  • Zamuda povzroča dodatne težave, med drugim tudi finančne.
  • Več zgledov ...
  • Cvetni prah je že začel povzročati hude težave.
  • Dogodke, ki so povzročili težave, sicer lahko pozabite, tesnoba ali strah pa ostaneta.
  • Gripa lahko povzroči resnejše težave, na primer pljučnico, ki je še vedno lahko smrtna.
  • Trmoglavost vam lahko prinese le težave.
  • Sporazum prinaša tudi težave.
  • Na združenju ocenjujejo, da bo veliko težav povzročal šolski sistem, ki poklicnemu izobraževanju ni naklonjen.
  • Grška abeceda ji je na začetku povzročala največ težav.
  • Izkazalo se je, da jim poleg hitrosti nemalo težav povzroča nova prometna ureditev.
  • Tudi veznika ki in kateri povzročata otrokom precej težav.
  • Šestletni zastoj je povzročil veliko težav in jeze tistih, ki se zanimajo za ta zemljišča.
  • Vzhodna kriza je na slovenskem trgu povzročila precej težav.
  • Sprememba vremena bo nekaj težav povzročila tudi bolnikom na prebavnem traku.
  • Obilne snežne padavine so povzročile nemalo težav prebivalcem v Suhi krajini.
  • Letošnja neprijazna zima nam je prinesla veliko težav, za posamezne smučarske centre pomeni pravo katastrofo.
  • Po naših izkušnjah delajo največ težav pri zastojih na cestah v zimskem obdobju neustrezno opremljena vozila.
  • Z močno obrambo so nam delali veliko težav, še posebej pri metih z razdalje.
  • V obdobju denarnih zagat je imel težave tudi v zakonu.
  • Astmatiki in vsi tisti, ki imajo težave z dihali, pa bodo imeli nekaj težav v jutranjih urah, predvsem tam, kjer doline prekriva megla.
  • Če bi vas dobila policija, si lahko nakoplješ resne težave.
  • Štirideset odstotkov jih pričakuje težave pri iskanju zaposlitve.
  • Prav tako smo imeli nekaj težav s komunikacijo s terminalom, vendar to pripisujemo delno tudi računalniku, ki smo ga uporabili za zajemanje podatkov.
  • Zadnji sneg je zapadel pred tremi tedni in prireditelji so imeli veliko težav predvsem pri pripravi prog za smučarske teke.
  • Sam sem imel precej težav s kolenom, tako da sem celo podvomil v svoje evropske nastope.
  • Starejša populacija ima več težav kot mlajša.
  • Če se kje zadržijo, imajo potem doma manj težav kot ženske.
  • V začetku so imele največ težav z vadbenih prostorom.
  • Njegova šestmesečna odsotnost jim je nakopala veliko težav.
  • Kje na tokratnem vzponu pričakuješ največ težav ?
  • Petrič pričakuje več težav na vojaškem področju, ki bo tema novembrskega sestanka.
  • Slovenija je dokaj uspešno prebrodila začetne težave dežel v tranziciji in na področju živinoreje ohranila kakovost in obseg proizvodnje.
  • Zavzela se je za rebalans proračuna, s katerim bi uravnovesili nesorazmerja med prihodki in odhodki in premostili morebitne težave, ki bi lahko nastale zaradi teh odstopanj.
  • O sorodnikih in ljudeh razmišljajte dobro in pozitivno, pa boste lažje premagovali težave.
  • Estonec je moral premagovati želodčne težave, obenem se je po treh zdrsih vedno srečno vrnil nazaj na cesto.
  • Toda preden je bilo letalo narejeno, je bilo treba premagati številne težave.
  • Z masažo odpravijo različne težave, povezane s pogostim sedečim delom in vsakodnevno prisiljeno držo pri delu, omilijo in zmanjšajo bolečine ter dosežejo splošno sprostitev in dobro počutje.
  • Veliko se pogovarjata in morebitne težave odpravljata sproti.
  • Izum učinkovito rešuje težave z neravno podlago.
  • Dosti bolje je, da skušamo svoje težave rešiti tako, da se z njimi spopademo, jih spoznamo in zagrabimo za roge.
  • Odlok o taksi službah naj bi končno odpravil marsikatero težavo.
  • Kako boste rešili težavo manjšega obsega špediterskih poslov?
  • Ugotoviti morate, kaj vas moti, in težavo razrešiti skupaj s partnerjem, preden preraste v oviro, ki vaju bo ločevala.
  • Upali smo, da bo nova vlada razrešila težave.
  • Nekatere raziskave so pokazale, da kalcij lahko lajša težave predmenstrualnega sindroma.
  • V kratkem bo na Gorenjskem zgrajeno drugo krožišče, ki bo lajšalo težave vsem, ki se vozijo po najbolj prometni cesti med Kranjem in Brnikom, kjer gneča zaradi letališča ter vstopov in izstopov z avtoceste marsikomu dviga tlak.
  • Vsem svetujemo več gibanja, ki pogosto res omili težave.
  • Da pa bi še nekoliko omilili težave s parkiranjem, je mestna uprava pripravila še odredbo o določitvi najemnine za rezervirane parkirne površine.
  • Posebno prehranjevanje lahko bolnikom olajša težave.
  • Pred mnogimi leti so se odpovedali temu denarju, da bi tako olajšali težave prirediteljem pokala Vitranc, Zlate lisice in skakalne prireditve v Planici, poslej pa bodo polovico tega denarja zadržali zase.
  • Čaj iz majarona blaži menstrualne težave.
  • Rusija in Ukrajina blažita medsebojne težave.
  • Pri kostni anomaliji skušamo le čim bolj ublažiti težavo, ker je ni mogoče čisto odpraviti.
  • Še ratifikacije sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, ki bi v marsičem ublažil težave obmejnih ljudi, nismo sposobni opraviti.
  • Pri tujih skladih predstavlja težavo tudi njihova velika izbira.
  • Če boš svoje težave zaupala inšpektorju, te to utegne spraviti ob službo.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Komunikacija vam očitno ne povzroča težav.
  • Jeziki ji ne delajo težav.
  • Na območju Južne Primorske nočno sneženje ni povzročilo večjih težav v prometu.
  • Tako imenovanih nemih kamnov, ki človeku ne povzročajo nobenih težav, ne zdravimo.
  • Večina vrst listne pegavosti ne povzroča večjih težav in se lahko razvije le na rastlinah, ki rastejo v slabih razmerah.
  • Poleti vzpon ne povzroča posebnih težav, zdaj pa je treba biti previden, čeprav pot na goro vodi po južnem pobočju.
  • Več zgledov ...
  • Čeprav ji učenje ne dela nobenih težav, se najbolj veseli ur športne vzgoje.
  • Časovna razlika mi ne dela posebnih težav.
  • Hud mraz tudi drugje ni povzročil večjih težav.
  • V šoli nikoli nisem imela težav, a sta moja starša, predvsem mama, zelo zahtevna.
  • Njegov načrt je izdelan do zadnje podrobnosti, zato ne pričakuje težav.
  • Na zapiranje brezcarinskih trgovin smo pripravljeni in tu ne vidim težav.
  • Do sedaj s karticami nisem imel nobenih težav.
  • Med zidavo cerkve nisem imel nikakršnih težav ne s posvetnimi in ne s cerkvenimi oblastmi.
  • Poleg domotožja nisem imela večjih težav.
  • Z uganko niste imeli posebnih težav, saj je velika večina pravilno ugotovila, da smo bili v Kranjski Gori.
  • Pri prodaji krompirja ne pričakujejo večjih težav.
  • Delo, ne takšno ne drugačno, ji nikoli ni predstavljalo težav.
  • Ogljikovi oksidi pri normalnem obratovanju termoelektrarne ne pomenijo težav in jih je mogoče spraviti v okvir dovoljenih emisij.
  • Zaradi prostornosti ohišja ventilacija ne predstavlja večjih težav.
  • Tudi nadgradnja starega računalnika ne predstavlja posebnih težav.
  • Dandanes tudi barve v kuhinji ne predstavljajo skorajda nobene težave več.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Ti so se preselili bolj v notranjost države, vendar se s tem niso otresli težav.
  • Kmalu se boste otresli denarnih težav, ki vam že kar nekaj časa ne dajo spati.
  • Med tekom se otresem vseh težav.
  • Preiskave so pokazale, da so se ljudje, ki so se zdravili z enim od omenjenih zdravil, že četrti dan po začetku zdravljenja otresli težav, ki se navadno vlečejo teden dni.
  • Izola se že vrsto let otepa težav, ki jih povzroča avtobusni promet, saj še vedno nima ustrezne avtobusne postaje.
  • Gradbena podjetja se otepajo likvidnostnih težav, saj je povpraševanje po novih stanovanjih upadlo, velikih kupcev pa je malo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Z večletnim hormonskim zdravljenjem se da izogniti težavam s kostmi, srcem in ožiljem.
  • Ukrepati sva morala zelo hitro, če sva se hotela izogniti hudim težavam zaradi peklenske vročine v kabini.
  • Tu mi vsi pomagajo in prisluhnejo mojim težavam.
  • Bolniki so ga cenili odličnega diagnostika, kot zdravnik pa je prisluhnil tako rekoč vsem težavam starejših in tudi drugih bolnikov.
  • Vsako leto se na seminarju posvetijo tehnologiji pridelave, težavam pri pridelavi, pomembna pa so tudi priporočila za naprej, ki sta ju pripravila dr. Stanislav Tojnko in mag. Erika Orešek.
  • Čas je, da se država resno posveti težavam malega gospodarstva.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK4 
  • V internetu je na voljo čisto vse, do težav pride le, ko želimo najti natančno želene podatke.
  • Če pa pride do hujših težav, se moramo čimprej posvetovati s svojim izbranim osebnim zdravnikom.
  • Pri izvajanju zakona pa po pričakovanju prihaja do številnih težav.
  • Nespoštovanje diete lahko pripelje do težav.
  • Dejal je tudi, da so trenutne razmere privedle do precejšnjih težav znotraj EU, zveze Nato in VS.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Očitno so vodilni naleteli na nove težave, saj smo dobili sporočilo, da bo objava omenjenega načrta sanacije prestavljena na januar 2005.
  • Pri delu s programom nisem naletel na večje težave.
  • Nevladne organizacije so ob dnevu begunca opozorile na težave pribežnikov pri nas.
  • Zaposleni so na težave opozarjali in zahtevali sprotno reševanje.
  • Za uro in pol bodo pozabili na vsakdanje težave in padli v drug svet, ki ga ustvarjamo skupaj.
  • Plavkasti nohti kažejo na težave s krvnim obtokom.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Poskusite se mirno pogovoriti o nastalih težavah in rešitve se bodo pokazale kar same od sebe.
  • Če takšne težave nastopijo na začetku dolgoročnega zdravljenja z zdravili, ne smemo po lastnem preudarku prenehati jemati zdravila, ampak se moramo o težavah pogovoriti z zdravnikom.
  • Ogromno otrok ne spregovori o svojih težavah.
  • V soboto so spregovorili o organizacijskih težavah v čebelarstvu, kot so status in obdavčitev čebelarjev, izkoriščanje čebeljih paš, priznana rejska organizacija ter vzreja kranjske čebele.
  • Konec tedna so se na Koroškem ponovno pogovarjali o težavah s cestami.
  • Čeprav menopavza ni bolezen, pogosto govorimo o klimakterijskih težavah, ki jim na kratko rečemo tudi mena.
  • Več zgledov ...
  • Sicer pa so na kongresu največ razpravljali o denarnih težavah v stranki.
  • Predstavnica Helsinškega odbora je pripovedovala o številnih težavah, s katerimi se ti ljudje spoprijemajo.
  • Medtem iz vse Evrope poročajo o težavah, ki jih povzroča neznosna vročina.
  • Že velikokrat smo pisali o težavah vzgojnih in prevzgojnih domov, ki nekaterim svojim gojencem enostavno niso več kos.
  • Pilot je prenehal dvigati letalo in obvestil o težavah kontrolni stolp na Brniku.
  • Drug drugemu zaupata in potožita o svojih težavah.
 • GLAGOL+pred+SAMOSTALNIK5 
  • Pri delu na vrtu se velikokrat znajdemo pred težavo, kam z velikimi količinami organskih odpadkov, ki nastajajo skoraj preko celega leta.
  • Po njegovem mnenju se bodo pred težavami znašle zlasti tekstilna, živilska in usnjarska industrija.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • S kakšnimi težavami se srečujete kot psihoanalitik?
  • Skoraj vsa alpska območja se srečujejo s podobnimi težavami ; v ospredju sta javni prevoz in telekomunikacijski problemi.
  • Njegovi junaki se srečujejo s številnimi težavami, a se z njimi pogumno spopadajo.
  • Meščani se zaradi sveže snežne odeje spet spopadajo s težavami.
  • Avtorja namreč zatrjujeta, da se ljudje spopadajo s finančnimi težavami predvsem zato, ker jih v šoli niso ničesar naučili o ravnanju z denarjem oziroma o tem, kako bi lahko denar delal zanje.
  • Prav tako smo se tudi lani soočali s precejšnimi težavami pri preskrbi in kakovosti nekaterih ključnih surovin, kar je zelo negativno vplivalo na kakovost in produktivnost.
  • Več zgledov ...
  • Vse več je bolnikov, katerih starši se soočajo s finančnimi težavami pri iskanju poti iz bolezni in slabega počutja.
  • Ne zna se soočiti s težavami, zato pobegne v gozd.
  • Izpite lahko na njuni univerzi delajo sproti, če se študentje srečajo s težavami, jim pomagajo mentorji.
  • Ivančani so se v zadnjega pol leta že dvakrat srečali s težavami s pitno vodo.
  • V Hotelih Palace so se odločno spopadli s težavami, ki jim jih je prinesla legionarska bolezen.
  • Pogumno gleda na življenje, ne boji se spoprijeti s težavami, ima zaupanje vase.
  • Veliko staršev se spoprijema z enakimi težavami in so prav tako nebogljeni kot vidva.
  • Predvideval sem, da se bo združena stranka morala ubadati z velikimi težavami, nisem pa računal z razcepom v stranki.
  • Mnoge naše sanje se ukvarjajo s težavami našega zunanjega življenja in okolja.
  • Slovensko avtoprevozništvo se že leta otepa s težavami.
  • Komisija se je otepala s hudimi finančnimi težavami.
  • Čebelarji so obiskovalce seznanili s težavami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V svetih bo tako več ljudi, ki se bodo lahko zavzeli za reševanje težav v skupnostih.
  • Tako je napočil čas, da za odpravljanje težav v kmetijstvu kaj postori še minister, ki je pristojen zanj.
  • Družba Alpkomerc išče možnosti za premagovanje težav, ki so doletele njeno hotelirstvo, gostinstvo in trgovino.
  • Izkazal se je zlasti z urejanjem težav albanskih beguncev.
  • Rešitev težav z mestnim hrupom, smogom in gnečo bi bila po zgledu nekaterih evropskih mest lahko precej preprosta.
  • V Adriji so za odpravo težav za svoje polete že najeli dve tuji letalski družbi.
  • Več zgledov ...
  • V drugo skupino bo uvrstila banke, v katerih položaj sicer ni rožnat, a imajo stvarne možnosti za premostitev težav.
  • Glavni vzrok težav v podjetju naj bi bila kriza, ki je še vedno posledica napadov v Ameriki 11. septembra pred letom in pol, takrat so namreč dobili preklic dveh največjih kupcev njihovih izdelkov, očitno pa se še vedno niso pobrali.
  • Seveda tovrstno letenje prinaša s seboj kup težav, ki jih pri letenju z večjimi letali ni.
  • Bili smo tudi med lastniki starodobnih vozil, oldtimerjev, ki so nas opozorili na kopico težav, s katerimi se srečujejo pri svoji ljubiteljski dejavnosti.
  • Druga moštva so imela na zelo zahtevni progi obilico težav.
  • Po vrsti težav zaradi vremena, predvsem obilice novega snega in tudi slabe vidljivosti, so včeraj na slovitem Streifu, progi za smuk s Petelinjega grebena nad Kitzbühlom, le spravili pod streho uradni trening.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Časi, ko je bila demokracija odgovor na vse naše težave, obča rešitev za vse, kar je bilo narobe, so minili.
  • Odpuščanje delavcev pa ni edini odgovor na težave, ki pestijo belokranjsko tekstilno industrijo.
  • Gibanje v taki ali drugačni obliki je seveda odgovor na opisane težave.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Pogovor o težavah ni znamenje šibkosti.
  • Bolj vroča pa je bila razprava o težavah v Planici in njeni prihodnosti.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Uspešni ste pri spopadanju z delovnimi težavami.
  • Obstaja sicer možnost, da se namesto resnega spoprijemanja s težavami vlada odloči za udobnejši socialni mir na račun rastočega zadolževanja državne blagajne.
  • Forum je bil namenjen predvsem soočanju s težavami procesa pridružitve EU.
  • Učitelj evidentira otroka z učnimi težavami in obvesti o tem šolsko svetovalno službo.
  • Sicer pa osnovne šole učencem z učnimi težavami pomagajo na različne načine.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Vzrok za težave so politiki, zato jih naj tudi kar oni lepo rešujejo.
  • EU ni edini krivec za težave s proračunom.
  • Drugi najpomembnejši razlog za zaposlitvene težave na Dolenjskem in v Beli krajini je neustrezna izobrazba.
  • Rešitev za težave bomo poiskali znotraj obstoječega igralskega kadra, spremenili pa bomo tudi sistem igre.
  • Uteho boste iskali v nakupovalnih izletih, ki žal ne bodo pravo zdravilo za vaše težave.
  • Če država ne bo imela posluha za težave mlekarjev in jih ne bo podprla z izvoznimi spodbudami, bodo težko preživeli.
  • Več zgledov ...
  • Vrstniki se je izogibajo, mama pa ne pokaže nobenega razumevanja za njene težave.
  • Z večino v obeh domovih parlamenta krivde za gospodarske težave ne bo mogel naprtiti prejšnji administraciji.
  • Avtor knjige in založba ne moreta prevzeti odgovornosti za morebitne težave, ki bi nastale zaradi praktičnih napotkov v tej knjigi.
 • brez težav / brez večjih/posebnih težav
  • Blejski hokejisti so brez težav dosegli visoko zmago.
  • Edino slovensko zmago je v kategoriji do 19 let dosegla Urška Silvester, ki je v finalu brez težav premagala tekmico s Češke.
  • Orlando je doma brez težav ugnal Dallas in s tem prekinil niz dveh zaporednih porazov.
  • Pred tem so v polfinalu še enkrat naleteli na reprezentanco Švice in brez težav zmagali z 17 proti 9.
  • Tako se je brez težav uvrstil v polfinale tega tekmovanja.
  • V drugem polčasu so Vičani poskušali izenačiti, a so organizirani gostje brez večjih težav ubranili vodstvo 0:1.
  • Več zgledov ...
  • Pri 19-palčni modelih pa je zaslon natanko dovolj velik, da brez težav zmorejo ločljivost 1280 × 1024, zato ga proizvajalci na ta način tudi najbolj oglašujejo to so monitorji za tiste, ki bi radi delali pri tako veliki ločljivosti.
  • Oster, 180-stopinjski ovinek so zmogljivi tovornjaki opravili brez težav.
  • Zdaj je usoda države, ki bi se zgolj s solidnim vladanjem lahko kot ena redkih v današnjem svetu brez težav preživela sama, povsem odvisna od dobre volje tujih upnikov.
  • Sophia zdaj upa, da bo tudi Carlo mlajši zapor prestal brez posebnih težav.
  • Izkušnje uče, da ni bilo razumno pričakovati, da bo proces modernizacije potekal brez težav, ker brez ovir ni bil nikjer.
  • Nosečnost je minila brez večjih težav, vendar so se zaradi manjših motenj zdravniki odločili in devet dni pred izračunanim dnevom poroda opravili carski rez.
  • Do Brnika je šlo vse brez težav, na Brniku pa se je zataknilo pri pregledu.
  • Zelo sem zadovoljen, pa čeprav včeraj na progi ni šlo brez težav.
  • Vse kaže, da je pri tem glavno vprašanje denar, saj ruski strokovnjaki trdijo, da bi lahko brez večjih težav delovala vsaj še pet ali šest let.
  • Ljubitelji gob jo brez težav prepoznajo po značilni trosovnici, ki je prepredena z gubami in žilicami.
 • s težavo / z veliko težavo
  • Morda se s težavo prebijate skozi lastne zapiske, ki ste jih zapisali v papirnati blok na zadnji konferenci ali predavanju.
  • Nocojšnja TV-kriminalka pripoveduje o ženski, ki sta ji pred kratkim umrla mož in hčerka, zato se polna bolečine le s težavo prebija skozi vsakdan.
  • S težavo se je pobral na noge.
  • V službi se je le s težavo osredotočila na delo.
  • Olimpija je z veliko težavo dobila mestni derbi, ki je bil v seštevku na nizki kakovostni ravni.
  • Ker v igri in dejavnostih le z veliko težavo sledi vrstnikom, težje sproščeno komunicira.
 • kljub (vsem) težavam
  • Kaj vpliva na to, da bo nekdo vztrajal kljub težavam in neuspehom, drugi pa hitro obupal?
  • Kljub težavam smo s tržnice, ki je namenjena le trgovini na debelo, uspeli pregnati zasebne kupce in preprečili trgovino na drobno.
  • Železnica je kljub vsem težavam, ki smo jih morali premagovati, hitro napredovala.
 • (vsem) težavam navkljub / navkljub (vsem) težavam
  • Organizatorje, ki težavam navkljub vztrajajo, je za trud moč samo pohvaliti.
  • Ampak veličino Planica vsem težavam navkljub vendarle še ohranja, pa čeprav Mednarodna smučarska zveza svetovnih rekordov uradno ne priznava.
  • Navkljub težavam je v Havani in v sodelovanju z mehiško hišo Rino nedavno izšla nulta številka strip revije Verde.
  • Ševniški gasilci so navkljub težavam z nepoštenim izdelovalcem nadgradnje preteklo soboto vendarle lahko predali novo vozilo svojemu namenu.
  • Navkljub vsem težavam so Rokometaši Prizme iz Ponikev več kot zasluženo premagali vodilni Preddvor s 23:21.
 • težava je, da ... / težava je v tem, da ... / težava je ta, da ...
  • Težava je, da še ni znana cena nadomestnih parcel, ki jih bodo "rušenci" odkupili od občine Brežice.
  • Težava je v tem, da svetovne humanitarne organizacije politično, logistično in tudi psihično niso bile pripravljene na tisto, kar se je zgodilo na Kosovu.
  • Težava je ta, da pri nas ni pravih zbiralcev, tako kot so na Zahodu.
 • težave v zvezi s čim
  • Posamezniki imajo namreč velike težave v zvezi z zapustitvijo delovnega mesta, ko je treba pohiteti na reševalno akcijo.
  • Pri uveljavitvi trošarin je bilo največ težav v zvezi z naftnimi derivati.
 • težave, povezane s čim / težava, povezana s čim
  • Težave, povezane s spremljanjem navzočnosti zaposlenih in evidentiranjem gostov, imajo že zelo dolgo brado.
  • Najpogostejše težave pri novih avtomobilih so večinoma povezane z elektroniko in elektriko.
  • To bo prineslo večjo organizacijsko in finančno prilagodljivost, kar pomeni, da bo odpadla marsikatera težava, povezana z javnimi financami, je povedal član izvršnega odbora Samostojnega sindikata kontrolorjev letenja Žiga Ogrizek.
  • Strokovnjaki organizacije se ne strinjajo s trditvijo, da je mogoče težave, povezane s sposobnostjo koncentracije, odkriti že pri enoletnih otrocih, zato so države "zaprosili, naj se borijo proti zlonamernemu diagnosticiranju in zmanjšajo čezmerno porabo metilfenidata, ki ga v glavnem predpisujejo osnovnošolcem pa tudi drugim otrokom in odraslim".
  • S stresom povezane težave, ki se pojavijo v domačem okolju, in nimajo nič opraviti s tistimi na delovnem mestu, lahko razdelimo v dve večji skupini.
  • S čezmerno telesno težo so povezane številne zdravstvene težave, poveča se nevarnost bolezni srca in ožilja, debeli ljudje pogosteje zbolijo za sladkorno boleznijo in drugimi boleznimi.
  • Več zgledov ...
  • Glavobol pri 'mačku', ki ste si ga nakopali s prevelikim količinami alkohola, je na počitnicah še najmanjša težava, povezana z alkoholom.
  • Moja težava je povezana z nohti.
 • težave zaradi pomanjkanja česa
  • Ker na domačiji ni hidranta, je bilo kar nekaj težav zaradi pomanjkanja vode.
  • Govorili so tudi o težavah zaradi pomanjkanja denarja za orodje in opremo.
  • Na Rogli letos pravzaprav niso imeli večjih težav zaradi pomanjkanja snega, temperature so bile dovolj nizke, da so delovali snežni topovi.
 • težave na področju/območju česa / težave na kakšnem področju/območju
  • Vlade se večinoma zavedajo, da če imajo same težave na področju spoštovanja človekovih pravic, kako bi potem kritizirale kršitve v državah kandidatkah.
  • Najprej se bo morala lotiti težav na socialnem področju, predvsem poskrbeti za izplačilo zaostalih plač v državni upravi, ter reformam na vojaškem in upravnem področju.
  • Ob težavah na številnih področjih zadnje dneve izstopajo zlasti težave s presežki mleka (in z odkupom prašičev).
  • Tudi dokončani postopek denacionalizacije zagotovo ne pomeni rešitev problemov, s katerimi se Občina Kamnik srečuje ob reševanju težav na območju Velike planine.
  • Posebnih težav na potresnem območju včeraj zaradi obilnega deževja niso imeli.
  • Prometnih težav na tem območju se zavedajo tudi policisti.
 • po mukah in težavah
  • Vsi trije so želeli študirati, štipendije ni bilo in po dolgih mukah in težavah je Štefka ugotovila, da ni druge rešitve kot da prodajo hišo in se preselijo bliže Ljubljani.
  • Po dolgotrajnih mukah in težavah je le prišel dan razprave na sodišču, ko je bil najin zakon uradno razvezan.
 • v primeru težav
  • V primeru težav lahko ustrezne datoteke najdemo v strežniku in jih prepišemo na prazno disketo, ki nam bo pomagala pri obnovitvi okvarjenega sistema.
  • Vsekakor se je v primeru težav najbolje posvetovati z otrokovim zdravnikom.
 •  [imeti, prinašati, povzročati več težav kot koristi
  • Paulie je papagaj, ki zelo rad govori, žal pa ima zaradi svojega daru več težav kot koristi.
  • V svetu je ščitenje disket izumrlo, saj prinaša več težav kot koristi.
  • Radi se oblačite po zadnji modi, toda to vam povzroča več težav kot koristi.
  • ZDA in Velika Britanija, ki sta ostali v vojni od daleč z Irakom, sta dobili avtonomijo delovanja, vendar so se vsi ostali zavezniki osuli, z zavezništvom pa je bilo več težav kot koristi.
 • imeti težave s čim/kom / imeti težave pri čem
  • Medtem ko so imeli ogromne težave z vzdržljivostjo dirkalnikov, prebitimi gumami in ekstremnimi pogoji, je mali Francoz brez sleherne težave privozil do nove zmage.
  • Takšno vreme je pogodu tudi bolnikom, ki imajo kakršnekoli težave z želodcem, žolčem ali črevesjem.
  • Poleg tega ima težave z mlajšo sestro in mamo, pa še stari prijatelj se je odločil nastaniti se pri njih.
  • Ben ima težave pri delu.
  • Podjetniki imajo pogosto težave pri komunikaciji s tistimi, ki jim lahko odobrijo dodatne vire financiranja.
 • kaj komu dela težave / kaj komu dela  [največ, veliko, precej težav
  • Veter mu ni delal toliko težav, saj je na otoku treniral in je bil tukajšnjih razmer vajen.
  • Dobili so asfalt, čez vas vozi tudi šolski avtobus, kmalu bodo dobili telefon, trenutno pa jim največ težav dela elektrika, zaradi katere so bili pred dnevi celo brez vode.
  • Moje jezikovne korenine so italijanske, starša sta doma iz Istre, hodila sem v italijansko gimnazijo in fakulteto, slovenščina mi je delala veliko težav.
 • zatiskati si oči pred težavami
  • Po mojem mnenju je najbolje pretrgati zvezo, končati čim prej, ne si zatiskati oči pred težavami.
  • V vladi si očitno še naprej zatiskajo oči pred težavami z Romi.
 • zaupati komu svoje težave / zaupati komu težave
  • Najbolj pomaga občutek, da lahko nekomu zaupaš svoje težave in ima tisti toliko moči, da se pogovori s tabo, starši in vsemi drugimi, ki so vpleteni v tvoje probleme.
  • Odzvali smo se takoj, ko nam je zapornik zaupal težave z izsiljevalci.
 • križi in težave / s čim/kom so križi in težave
  • Križi in težave, s katerimi se srečuje komisija, pa so tudi posledica dejstva, da se trenutno le dva izmed devetih imenovanih članov profesionalno ukvarjata z revizijo.
  • V življenju se srečujemo z različnimi ljudmi in njihovimi usodami, a večkrat se ne menimo zanje, češ tudi mi imamo svoje križe in težave.
  • Vendar pa konjerejci kljub finančnim križem in težavam seveda na svoje ljube konje niso pozabili.
  • Ker pa so z avtom pogosto križi in težave, je morda vseeno najbolje uporabljati javni prevoz.
  • Z investicijami bodo še večji križi in težave.
  • Z otroki so vselej križi in težave.
 • ovire in težave / težave in ovire
  • Pogovarjali se bodo predvsem o ovirah in težavah pri delovanju tovrstnih društev.
  • Vse težave in ovire na poti pa boste premagovali s humorjem, katerega vam ne zmanjka.
 • težave in problemi / problemi in težave
  • Z njimi delijo svoje težave in probleme tako, da otrok prevzame vlogo tistega starša, ki ga nima.
  • Inventuro vseh problemov in težav naj bi torej opravila stroka, nasvete za možne rešitve pa dali različni pravni strokovnjaki.
 • skrbi in težave / težave in skrbi
  • Vnučki imata pred seboj lepa, mlada leta in še ni čas za posebne skrbi in težave.
  • V hladnem in vlažnem vremenu mnogim začne delati težave in skrbi kronični bronhitis.
 • stiske in težave
  • Mladi se v življenju srečujejo s številnimi stiskami in težavami, nihče doslej pa se z njimi ni celostno ukvarjal.
  • Člani se pogovarjajo o svojih stiskah in težavah, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, tam dobijo potrebne informacije, kam in na koga se obrniti za pomoč, kako se najhitreje vključiti v življenje po končanem psihiatričnem zdravljenju.
 • težave in zapleti / zapleti in težave
  • Ker pa davčni zakoni, ki so začeli veljati z novim letom, povzročajo kar precej težav in zapletov, je kolegij predlagal ministru za finance Andreju Bajuku, da čim prej oblikuje posebno delovno komisijo, ki bo davčno zakonodajo in postopke za davčne zavezance čim bolj poenostavila.
  • Po mnogih zapletih in težavah se je težko pričakovani spektakel v Planici le začel.
Na vrh
 
1.1 o situaciji
vedno v množini
težave so neugodna situacija, v kateri se kdo znajde zaradi napačnih odločitev ali poslabšanih razmer
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Kar nekaj časa je potreboval, da se je izkopal iz težav, ki so se mu takrat nakopičile, saj niti v klubu ni imel povsem razčiščenih odnosov.
  • Večina analitikov meni, da bi se ameriško gospodarstvo izkopalo iz težav tudi brez paketa davčnih olajšav.
  • Tudi sama včasih vidim le temno stran življenja, vendar se na koncu izvlečem iz težav.
  • Gradbeni dejavnosti v Pomurju se je očitno uspelo izvleči iz težav.
  • Želimo si le, da se Steklarna reši iz težav in da se delovna mesta ohranijo.
  • Rada prisluhne ljudem v stiski in jim pomaga iz težav.
  • Več zgledov ...
  • Če se država kljub načelni spornosti odloči, da bo nekemu podjetju pomagala iz težav, pa je potrebna tudi analiza o tem, zakaj je podjetje zašlo v težave.
  • Končno so me iz težav rešili starši, ki so mi kupili majhno stanovanje.
  • Zelo je bila razburjena, čeprav upa, da ji bo razmerje uspelo rešiti iz težav.
  • Po direktorjevih besedah bi lahko hitro izplavali iz težav, če bi odpustili okoli 20 delavcev, vendar o tem za zdaj ne razmišljajo.
  • Koristi vam, da se znate odlično izviti iz vsakršnih težav.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Zaradi stavke francoskih tovornjakov so v velike težave zašli tudi v koprskem Cimosu.
  • Ali ste kot najstnik zašli v težave ?
  • Ko sva bila še mlajša, sva nekajkrat zabredla v manjše težave, ampak to je že davna preteklost.
  • Po njegovem prepričanju je klavnica zabredla v težave zaradi pomanjkanja obratnih sredstev in nezadostnega števila dovolj usposobljenega kadra.
  • V nadaljevanju zgodbe se zapleteta v težave s policijo, preprodajalci drog, gangsterji in zarjavelo kafkarijansko birokracijo na socialnem skrbstvu.
  • Na žalost ju njune traparije vsake toliko časa spravijo v težave.
  • Več zgledov ...
  • Svoje mnenje vedno zagovarja, tudi če ve, da ga bo to spravilo v težave ali mu odžrlo del dobička.
  • Če podjetnik hitro rast finansira s krediti, kar je najbolj običajno, ga že najmanjši pretres na trgu spravi v težave.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Če se znajdeš v težavah, se lahko vedno obrneš name ali mojega prijatelja Whistlerja.
  • Prireditelji so se zares znašli v hudih težavah, saj je otoplitev z dežjem in toplim vetrom zmehčala skakalnico, zato so dvakrat odložili začetek kvalifikacijske serije.
  • Michael Schumacher se je tik pred krogom za ogrevanje znašel v velikih težavah.
  • Nekateri so prepričani, da se je ladjedelnica znašla v finančnih težavah in da jim je Siemens nesebično priskočil na pomoč.
  • Mednarodna skupnost je v težavah tudi iz načelnih razlogov: kako naj prizna odcepitev Albancev na Kosovu, če pred tem ni priznala odcepitve hrvaških in bosanskih Srbov?
  • Ko so se nam v nekakšni pisarni pridružili trije mrki policaji v civilu, se je zazdelo, da smo v težavah.
  • Več zgledov ...
  • Če bi me ujel kateri od učiteljev, bi bila v hudih težavah.
  • Nekatere panoge so v velikih težavah.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Če hočete najti izhod iz čustvenih težav, se morate najprej nekomu zaupati.
  • A kje vidijo konkretne rešitve iz obstoječih težav ?
  • Pravočasno in skupaj s starši in strokovnjaki je treba najti pot iz njihovih težav.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Država lahko pomaga tudi podjetjem v težavah, če ta izdelajo načrt prestrukturiranja.
  • Vendar ni najbolj razumsko niti moralno, da ima vodstvo astronomske plače, če je družba v težavah.
  • Prijavili so se tudi že na javni razpis za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam v težavah v času priprave programa prestrukturiranja.
  • Prepričan je, da je prekomerna uporaba mobilnega telefona pri otrocih le eden od dokazov, da je današnja družba v velikih težavah, kar se tiče medosebnih odnosov.
 • v težavah
  • Mislim tudi, da ni nič grdega, če v težavah nekoga prosiš za malo pomoči.
  • Slabe izkušnje z delodajalci, fanti in policisti so jih naučile, da se morajo v težavah vedno zanesti druga na drugo.
  • Če drži, da prijatelja spoznaš v težavah, potem sem jaz, ko sem bil v težavah, na te ljudi vedno lahko računal.
Na vrh
1.2 o zdravju
navadno v množini
težave so fizično ali psihično nelagodje, ki ga povzroči motnja v delovanju telesa ali bolezen
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zdaj nimam zdravstvenih težav, imam pa kup drugih, ki mi grenijo življenje.
  • Zvišanje temperature za tri stopinje bo povzročilo hude zdravstvene težave.
  • Zadnje čase imam nekaj zdravstvenih težav, sem bil v bolnišnici, z želodcem je bilo nekaj narobe.
  • Bolnica je imela želodčne težave in drisko.
  • Če človek nima tega encima, mu lahko mleko povzroča prebavne težave, kot sta napihovanje in driska.
  • Različne revmatične težave še ne pomenijo, da ima posameznik revmatično bolezen.
  • Več zgledov ...
  • Eterična olja lajšajo želodčne krče in blažijo menstrualne težave.
  • Pri občutljivih ljudeh se bodo pojavljale vremensko pogojene težave, moteno bo tudi spanje v noči na sredo.
  • Marsikdaj imajo bogataši še več psihičnih težav ravno zaradi prevelikega materialnega blagostanja.
  • Tisti, ki se zdravijo zaradi duševnih težav in uživajo psihoaktivna zdravila, se morajo posvetovati s svojim zdravnikom, ali smejo med zdravljenjem piti alkoholne pijače.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ena najpogostejših težav bolnikov z multiplo sklerozo je vnetje vidnega živca.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • V Bruneju in Singapuru je rjava megla legla nad mesta in povzroča težave pri dihanju.
  • Vneto grlo boste prepoznali zaradi težav pri požiranju, po pordelem grlu in pogosto tudi po vročini in otečenih vratnih bezgavkah.
  • Posledice nesreče so še vidne - ima težave pri hoji, slab občutek za ravnotežje, spomin in koncentracija pa se mu počasi izboljšujeta.
  • Ker se spušča tudi mehur, se pojavijo težave pri uriniranju.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ljudje s težavami v duševnem zdravju, če ostanejo brez zaposlitve, težko dobijo novo delo.
  • Pri težavah v menopavzi pa naj bi pomagala tudi jabolka.
  • Znano je tudi, da moški s težavami v spolnosti precej pogosteje obiščejo seksologa kot ženske.
  • Vzroki za težave v nosečnosti so številni.
  • O težavah v spolnem življenju se večinoma šalimo, najraje na tuj račun.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Srčni bolniki večjih težav z zdravjem ne bodo imeli.
  • V obeh moštvih nimajo večjih težav s poškodbami.
  • Po več kot polletnih težavah s poškodbo, ki jo je staknila na bolj ali manj izsiljenem reprezentančnem nastopu na Poljskem, se je le izkopala iz težav in začela normalno trenirati.
  • V dvorcu je danes bolnica za zdravljenje težav z dihanjem.
  • Moški, ki imajo težave z erekcijo, naj ne odlašajo s pogovorom z zdravnikom.
  • Več let je preučeval pacienta, ki je imel težave z želodcem.
  • Več zgledov ...
  • Dodatno ruto ali šal naj si ovijejo okoli ust predvsem tisti, ki imajo težave z dihali.
  • Pri otrocih oziroma pri mladostnikih so težave z vidom lahko samo posledica razvojnega procesa in so prehodne.
  • Želela si je skakati v daljino, a ji težave s hrbtenico tega niso dovoljevale.
  • Če ne bi imel težav s kolenom, bi nastopil že teden dni prej v Avstriji.
  • Zdaj nimam nobenih težav s srcem, povsem zdrav sem.
  • Kdor ima težave s prebavo in presnovo, bi se v teh dneh moral izogibati hrani, ki vsebuje veliko beljakovin.
  • Za težave s spanjem je lahko krivo tudi jutranje poležavanje ob koncih tedna, saj zmoti biološko uro.
 • SAMOSTALNIK0+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • Na začetku sezone sem imel kar nekaj težav zaradi poškodb, saj sem prišel v Kinder povsem nepripravljen.
  • Veliko ljudi ima težave zaradi alergij.
  • Le dopoldne bo še mogoče občutiti težave zaradi vremena, ki se bodo pojavile predvsem pri ljudeh, najbolj občutljivih za vreme.
 • GLAGOL+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • Najmanj vsak deseti otrok trpi zaradi nevarnih težav pri dihanju.
  • Pritožujete se zaradi težav v hrbtenici, ki naj bi bile posledica osteoporoze.
  • Predsednik češke vlade Miloš Zeman je včeraj že lahko zapustil bolnišnico, kjer se je ves teden zdravil zaradi težav z ledvicami.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po njegovem mnenju bo v prihodnosti treba narediti še več široko zasnovanih in nadziranih raziskav, da bi lahko potrdili pomen prehrane pri kroničnih boleznih in za premagovanje težav pri staranju.
  • Težko je vedeti in ostati ravnodušen, kakšen preskok je naredila medicina oziroma znanost na področju zdravstva, pri premagovanju težav in bolezni ljudi.
  • Za lajšanje težav pri vnetem grlu si pripravite topel napitek iz medu in limoninega soka.
  • Sedaj je v dvorcu bolnišnica za zdravljenje težav pri dihanju.
  • Pediater je menil, da je pač debeluškasta in da je morda v tem delen vzrok težav.
  • Avokado naj bi bil namreč najbolj primerno zdravilo za odpravo težav s prebavo.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Ta knjiga je namenjena ljudem z različnimi revmatičnimi težavami in boleznimi.
  • Nujni prevoz je potrebovalo tudi osem ljudi s psihičnimi težavami.
  • Pravi čaj očitno zelo koristi ljudem s težavami srca in ožilja.
  • Bolnikom s težavami na jetrih svetujemo, naj ne kadijo ter naj ne pijejo kave in alkohola.
  • Večina bolnikov z revmatičnimi težavami se najprej sreča s tako imenovanimi sodobni aspirini, ki ne poškodujejo sluznice prebavil, kot na primer aspirin.
  • Osebe s temi težavami se zavedajo, da je njihovo vedenje nerazumno in izguba časa, vendar se ne morejo obvladati.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Vendar pa hrana ni vzrok za težave s kožo, prav gotovo pa lahko določene vrste izpuščajev poslabša.
  • Verjetno pa bo že izbrani zdravnik po pregledu ugotovil vzrok za vaše težave in se odločil za primerno terapijo.
  • Zmanjšanje količine estrogena je krivec za težave, ki ženske spremljajo med menopavzo in po njej.
  • Obstaja več razlogov za težave z želodcem in črevesjem.
  • Zelišča s čistilnim delovanjem, kot so navadni repinec, plezajoča lakota, regrat, črnobina, rosnica ali kislica, pogosto dajejo v patentirana zdravila za težave s kožo in lasmi.
 • bolečine in težave / težave in bolečine
  • Praviloma dobro okrevajo tiste, ki carskega reza ne pričakujejo. Ženske, ki mislijo, da si bodo tako prehranile bolečine in težave, so ponavadi zelo razočarane.
  • A Daso, ki je pravi mojster svoje obrti, točne ve, kaj mora narediti, da odpravi vse težave in bolečine.
  • Še vedno se bodo s težavami in bolečinami v sklepih in kosteh spopadali revmatiki in tisti s starimi, že zaceljenimi ranami.
 • bolezni in težave / težave in bolezni
  • V tej "torbici" je veliko zdravilnih snovi za mnoge bolezni in težave.
  • Boleznim in težavam, ki nastopijo zaradi pomanjkanja določenih hranil, se seveda lahko izognemo, najlažja pot pa je, če se držimo nauka prehranske piramide.
  • V ozadju številnih človeških težav in bolezni je torej prav stres.
Na vrh