SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
tetanus samostalnik
1 bolezen
bolezen, ki nastane kot posledica okužbe rane z bakterijo
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Povzročitelj tetanusa pride v rano skupaj z zemljo, umazanijo in umazanimi predmeti.
  • Tetanus povzroča toksin bacila tetanusa (Clostridium tetani), ki je paličaste oblike ter meri 2 do 4 tisočinke milimetra.
  • Spore tetanusa se nahajajo povsod v zemlji in blatu in se najbolje razvijajo, kadar pridejo v globoke in zaprte rane, kjer ni dovolj kisika.
  • Spore tetanusa, ki so silno odporne oblike bakterij tetanusa, so navzoče povsod, posebno v gnojeni zemlji in prahu.
  • Izkazalo se je, da se je na primer med ameriškimi vojaki v vsej 2. svetovni vojni pojavilo le 12 primerov tetanusa, od tega jih šest ni prejelo cepiva.
  • Zaradi preprečevanja tetanusa moramo vsako, tudi najmanjšo, rano zdraviti ali dati serum proti tetanusu.
  • Več zgledov ...
  • Površinske rane in odrgnine niso nevarne za pojav tetanusa, saj bakterija, ki povzroča to bolezen, ne raste tam, kjer je prisoten zrak.
  • Pri vseh morskih ranah, tudi najmanjših, obstaja še nevarnost tetanusa, smrtonosne bakterijske okužbe.
  • Bolezenski znaki tetanusa se pojavijo po 10 do 14 dneh od okužbe.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Dobil sem injekcijo proti tetanusu zaradi velike rane na palcu.
  • Cepljenje proti tetanusu je del programa cepljenja dojenčkov.
  • Če pa gre za rano, tudi najmanjšo, je potrebno obiskati zdravnika, ki bo preveril, kako je z zaščito proti tetanusu in kolikšna je nevarnost morebitne okužbe s steklino.
  • Vsakih deset let svetujemo tudi poživitveni odmerek cepiva proti tetanusu.
 • GLAGOL+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Potniki naj pred potovanjem preverijo, ali so bili cepljeni proti tetanusu, zlatenici A itn.
  • Morala sem se tudi cepiti proti tetanusu in rumeni mrzlici.
  • V birminghamski mestni bolnišnici so jo cepili proti tetanusu.
  • Razlog je predvsem v tem, da so starejši slabše sistematično precepljeni proti tetanusu in da se odpornost z leti slabša.
  • Ravno zaradi te nedoslednosti moramo vsakega poškodovanega obravnavati individualno, da ga po potrebi zaščitimo proti tetanusu ali pa ga obvarujemo pred nepotrebnim cepljenjem.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK6 
  • Pred nedavnim mu je za tetanusom zbolela plemenska kobila, ki je imela pod sabo žrebička in je bila povrhu še breja.
  • Deček, ki mu je ob igri odtrgalo roko, je umrl za tetanusom, ker pred transportom ni pravočasno dobil protitetanusnega seruma.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Hipokrat na primer opisuje, da se bolniku s tetanusom, ki preživi prve štiri dni, začne stanje izboljševati in se mu več ne poslabša.
  • Pogosta so obolenja s tetanusom in zlatenico, ponekod so nevarni ugrizi živali zaradi stekline.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Tetanus se pojavlja v treh oblikah: lokalni, kefalni in generalizirani.
  • Tetanus se razvije, ko se pojavi poškodba, onesnaženje z zemljo in pomanjkanje kisika.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Bakterije, ki povzročajo tetanus, se zadržujejo v iztrebkih konj, zato preti nevarnost okužbe na vsakem koraku.
  • Poškodbe, ki jih povzročijo zarjaveli žeblji, je treba oskrbeti posebej previdno, ker sicer lahko povzročijo tetanus (otrpni krč).
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Generalizirani tetanus je najpogostejša oblika bolezni.
  • Posebna oblika lokalnega tetanusa je kefalni tetanus.
  • Za lokalni tetanus je značilna nepopustljiva, boleča togost mišic, ki so v neposredni bližini poškodbe ali okužene rane.
  • V zadnjih letih v Ljubljani ni davice, neonatalnega tetanusa in otroške paralize, pojavljajo se le redki primeri ošpic in oslovskega kašlja, pojavnost črevesnih in akutnih dihalnih nalezljivih bolezni ter zoonoz pa je še vedno visoka.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Največja je smrtnost pri tetanusu novorojenčkov in pri generaliziranem tetanusu.
  • Obdobja nemira in izgubljenosti v prostoru so se menjavala s krči, ki so bili podobni krčem pri tetanusu.
  • Prvi znaki pri tetanusu so težko premikanje ušes in pa vidna tretja veka, ki je pri zdravem konju skrita.
 • GLAGOL+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • V poročilu so zapisali, da so zaradi tetanusa zbolevale izključno starejše necepljene osebe.
  • Tetanus sodi med napol pozabljene bolezni, vendar še daleč ni izkoreninjena, po vsem svetu umre zaradi tetanusa okoli milijon ljudi.
Na vrh