O PROJEKTU

Spletna stran projekta “SPORAZUMEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU”

ODGOVORNE OSEBE

Vodja projekta: Miro Romih, Amebis, d. o. o., Kamnik
Koordinator: dr. Simon Krek, Amebis, d. o. o., Kamnik / Institut “Jožef Stefan”
Pomočnik koordinatorja: dr. Iztok Kosem, Trojina

ODGOVORNE OSEBE PRI KONZORCIJSKIH PARTNERJIH

Amebis, d. o. o., Kamnik: Miro Romih
Institut “Jožef Stefan” (Laboratorij za umetno inteligenco): dr. Simon Krek
Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede): dr. Nataša Logar Berginc
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša): dr. Polona Gantar
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko: dr. Iztok Kosem

KONTAKT

E-pošta: info@slovenscina.eu

 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.