SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
traven pridevnik
1 o rastlini
traven DEL RASTLINE ali travna RASTLINA je značilen za travo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Hrošč jim že več let uničuje travno rušo.
  • Številne vrste gnezdijo v kolonijah, kjer samci iz travnih bilk najprej spletejo gnezdo, nato pa se na njih razkazujejo in tako poskušajo privabiti samice.
  • Spominjam se otroških let pod Šmarno goro, kjer smo vedno radi prisluhnili cvrčanju po travnikih in senožetih, mu sledili in s travno bilko izbezali iz rova črno živalco z veliko glavo murna.
  • Monika žveči travno bilko.
  • Da bo travna masa čimprej dosegla pravilno, enakomerno uvelost, moramo takoj po košnji začeti z obračanjem le - te.
  • Nobeden od omenjenih dveh pripravkov pa ne zatira travnih plevelov.
  • Več zgledov ...
  • V tako zrahljano in pognojeno prst posejemo travno seme.
  • Prava višina trave je odvisna od tipa tal, vrste travne mešanice in vremenskih razmer.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Poleg naštetih strniščnih dosevkov lahko sejete tudi travno deteljne mešanice za kosno, pašno ali pašnokosno rabo.
Na vrh
 
2 o površini
travna POVRŠINA je porasla s travo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Največji problem je predvsem v prekomernem gnojenju travnih površin s hlevskim gnojem, ki onesnažuje podtalnico in površinske vode.
  • Čeprav novomeška agencija za šport vsako leto pred začetkom sezone temeljito obnovi travno površino na nogometnem igrišču, za kar porabi pet od osmih milijonov tolarjev, namenjenih vzdrževanju športnih objektov, je igrišče večji del leta bolj podobno preorani njivi kot pa travniku, kaj šele nogometnemu igrišču.
  • Prevzet in očaran zrem v travno preprogo, pretkano z rdečimi, rumenimi, belkastimi in svetlomodrimi cvetlicami, ki jim ne vem imena.
Na vrh
 
2.1 o športni podlagi
travno TEKMOVANJE poteka na igrišču, prekritemu s travo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Dvojno krono je osvojilo moštvo Bajerja, ki je zmagalo v travni ligi in na sklepnem pokalu.
  • S pomladanskim delom tekmovanja v vseh štirih travnih malonogometnih ligah so začeli tudi nogometaši novomeške občine.
Na vrh
3 o krmi
travna KRMA je pripravljena iz trave
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Travna silaža je zelo dobra vrsta voluminozne krme za konje, obenem pa žal lahko predstavlja tudi velik vir potencialnih problemov in težav.
 • traven in koruzen / koruzen in traven
  • Teličke, ki sicer ves čas sesajo pri materi, hranimo z voluminozno krmo, in sicer s travno in koruzno silažo in senom, poleti pa se pasejo.
  • Krmo pridelajo sami, in sicer travno in koruzno silažo, nekaj koruze v zrnju in občasno posejejo tudi ječmen.
  • Obrok za krave imajo skrbno izračunan in temelji na senu, slami, koruzni in travni silaži, dodajajo pa tudi nekaj močnih krmil.
  • Osnova krmnemu obroku sta koruzna in travna silaža.
Na vrh
 
travna preproga
vrtnarstvo
 • Sicer pa narežemo ostanke travnih preprog v ravne pasove, le manjše ostanke uporabimo za kak kot.
 • Veliko hitreje pa bo trata urejena, če se bomo odločili in položili travno preprogo, ki jo moramo položiti na ustrezno pripravljeno podlago.