SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
trajnosten pridevnik
1 ki je usmerjen v ohranjanje okolja
trajnostna DEJAVNOST ohranja ekološko ravnovesje in ne izčrpava naravnih virov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zadnji prostor namenjamo prikazu ribolova kot načina trajnostne rabe naravnih virov, v tem primeru ribjega fonda.
  • Poseben izziv za evropska mesta predstavlja trajnostna mobilnost, o kateri je spregovoril Claude Bochu iz generalnega direktorata za okolje pri Evropski uniji.
  • Mačehovski odnos do trajnostnih načinov prevoza se kaže v tem, da bomo za avtoceste plačali precej več kot tisoč milijard tolarjev, slovenske železnice pa z eno samo izjemo ostajajo počasne, neudobne, vožnje vlakov pa ne dovolj pogoste.
  • Evropa in tudi Slovenija se s predpisi in smernicami trudita ustaviti potrošniške trende in zbuditi v prebivalcih trajnostni način razmišljanja.
 • trajnosten in sonaraven / sonaraven in trajnosten
  • Očitek je krivičen, saj Odbor za ohranitev doline zgornje Kolpe poudarja sonaraven in trajnosten razvoj, ki ga ni mogoče enačiti s konzerviranjem oziroma nazadovanjem.
 • trajnosten in uravnotežen / uravnotežen in trajnosten
  • Voda je omejevalni dejavnik razvoja, je včeraj uvodoma rekel Albin Krapež, direktor Uprave RS za varstvo narave, to spoznanje pa vodi k temu, da skušajo doseči uravnotežen in trajnosten razvoj vseh dejavnosti, ki so povezane z vodami.
Na vrh
 
2 povezan s trajanjem
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Po Pravilih je trajnostna doba za ortopedske čevlje, to je doba, pred potekom katere zavarovana oseba praviloma ne more dobiti novih ortopedskih čevljev v breme Zavoda, eno leto.
  • Zdravniki bodo sedaj imeli pregled nad pripomočki, ki so jih predpisali, in ne bo se več dogajalo, da bi kak pripomoček predpisali še pred koncem trajnostne dobe.
  • Naš trajnostni preizkus barvnih kartuš je pokazal, da se stroški posameznih tiskalnikov precej razlikujejo.
  • Štefan Bertoncelj je še pojasnil, da trajnostne preizkuse motorjev sesalnikov opravljajo v kleti predvsem zato, da ne bi ropot pretirano motil sosedov v okolici tovarne.
  • V Hidriji so sami izdelali tehnologijo za trajnostni preskus žarilnih svečk.
Na vrh