SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
terjati glagol
1 zahtevati
Na vrh
 
1.1 o obveznostih, ravnanju
če ČLOVEK ali USTANOVA terja od drugega ČLOVEKA, DRŽAVE ali USTANOVE, da izpolni določeno OBVEZNOST ali se ravna po določenih PRAVILIH, to od njega zahteva
  • kdo terja kaj od koga
  • kdo terja kaj od česa
  • kdo terja kaj
  • kdo terja, da
  • kdo terja, naj
  • kdo terja od koga, naj
  KDO/KAJ
   
  • Kot smo zvedeli, bo Rajh prek svojega odvetnika odškodnino terjal od države.
  • Toda nesrečni varčevalci imajo povsem prav, ko izginuli denar terjajo od banke, kamor so ga vložili.
  • Krajevne skupnosti pa bi morale izdelati pravila in terjati od lastnikov, da ustrezno skrbijo za svoje živali.
  • Sicer pa so pri izdaji dokumentacije za gradnjo hiš v Jasni terjali od vsakega lastnika, da pri hiši zgradi vodotesno in triprekatno greznico.
  • Gospodarska logika je Inpod pripeljala v stečaj, ki ga je pred dnevi od uprave terjala tudi skupščina podjetja.
  • Zato zdaj od slovenske države terjajo, naj jim sama povrne vsaj del gmotne škode, ki so jo utrpeli.
  • Digitel je državi že napovedal tožbo, s katero bo terjal vrtoglavo odškodnino.
  • Nasprotniki novih zgodovinskih učbenikov terjajo, naj jih umaknejo iz knjigarn.
  • Več zgledov ...
  • Nobeden ne dvomi, nihče ne terja nobenih dokazov. Vse to je med nami nepotrebno.
  • To seveda nikakor ne spremeni dejstva, da imajo novinarji prav, ko terjajo dodatno montažo in tonsko snemalnico v bližini montaž.
  • Eriq LaSalle (na sliki spodaj) prek sodišča terja razveljavitev partnerstva, ki sta ga sklenila z nekdanjim dekletom Angelo Johnson za nakup ljubezenskega gnezda ob nekem jezeru.
  • Sedaj pa, ko je tako nepričakovano prišla na prvo mesto na dvoru, je pokazala vso svojo sposobnost. Natančna in točna je bila povsod in to je terjala tudi od drugih dvorjanov.
  • Turquoise je sicer edina plaža na svetu, kjer si lahko ob dveh ponoči brez pare v žepu privoščiš sanjsko večerjo za 50 gostov: od tebe terjajo le prstni odtis!
  • Tudi znanje tujih jezikov je še vedno problem. Vsekakor bi bilo treba strategiji pridruževanja na področju notranjih zadev in pravosodja nameniti več politične pozornosti, kar ne nazadnje terjajo od nas tudi dokumenti EU.
  • Od podložnih tlačanov je terjal celo hujših reči: kmetje so mu morali znesti skupaj vse, česar je potreboval za jed in pijačo. Bil je pogosto zdoma.
  • Na Pro Plus pojasnjujejo njihov umik tudi z zakonom o medijih, ki terja od njih vsaj uro lastne produkcije med 18. in 22. uro.
  • Ob tem se pojavlja vprašanje, kako daleč sme poseči vodstvo v predavanja profesorjev in način njihovega preverjanja znanja in zakaj od zahtevne profesorice terjati lažje izpite na račun kakovosti študija, ne pa v izpitni sistem tistih profesorjev, katerih izpitna zahtevnost je zelo nizka.
  • V neuradnem razgovoru je že povedal, da bo pri priči naredil vse, kar bi FIDE terjala od njega.
  • Spremembe pokojninskega sistema ne smejo posegati v pravice že upokojene generacije. V odnosu do zaposlenih nočemo in ne terjamo nikakršnih izjem, zagovarjamo veljavni zakon o soodvisnosti plač in pokojnin.
  • Terjajo odgovornost za sedanjo vladno zaposlovalno politiko, terjajo odgovornost vseh vodilnih v zadnjih letih v Peku za položaj družbe, zaradi katerega so trboveljske delavke ostale na cesti.
  • Prebivalci teh krajev že lep čas zaman terjajo, naj država poskrbi za primerno očiščenje stare struge, ker je zapolnjena z muljem in je tako zaraščena, da voda prestopi bregove hitreje, kot če bi bila opravljena ta nujna dela in če bi postavili jezove tam, kjer so prebivalci in njihovo premoženje najbolj ogroženi.
  • Deček je bržkone nabrusil pete, ne da bi terjal kakšno doplačilo, kar bi bilo z ozirom na njegovo podjetnost seveda pričakovati.
  • Lahko da se ne strinjaš in da boš terjal preprostost - ampak tega ne verjamem.
  • »Nihče, povsem sam sem prišel. Padel z neba, toda, prosim vas, kar nadaljujte s svojo toaleto! Edino, kar terjam od vas, je, da ne odidete od tod.«
  • Moč, ki izvira iz poguma, znanja in drznosti, je skregana s trepetom. Postavi se na svoje noge in terja, kar ji gre.
  • »Malo prej ste imeli prav. Terjal je od mene, da pridem sem in vas zapeljem. Odklonila sem.«
  • Celo od hrane in vin terjamo sestavljene, sofisticirane, rečemo, okuse. Še posebej pa pokažemo vso dobro vzgojeno rezerviranost, kadar nas poskuša kdo razvedriti.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Tu gre za svobodo evangeljske besede, ki jo je Cerkev vedno terjala zase, velikokrat tudi za ceno krvi.
  • Kar nekaj držav odločno terja, naj bo v Konvenciji eksplicitno omenjena tudi krščanska dediščina Evrope.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Vseeno ne moremo terjati etosa le od onih, ki verjamejo v boga.
  • Namignil nam je, da so dajatve od plač res previsoke in da bi moral sindikat od vlade terjati njihovo znižanje.
  • V Moskvi so kmalu začeli terjati, naj se Zahod tudi politično odpre zanje in dokaže, da jih ima res za sodelavce.
 • PRIDEVNIK0+NEDOLOČNIK
  • Ali je v primeru, ko se pojavi priložnost in s priložnostjo sladka prekršitev določila, upravičen terjati anuliranje določila?
 • SAMOSTALNIK0+NEDOLOČNIK
  • Toda moški se mora zavedati, da ima ženska, s katero ima redne spolne stike oziroma z njo živi, pravico terjati od njega poroko in oploditev.
Na vrh
1.2 o poplačilu, odškodnini
če UPNIK ali OŠKODOVANEC terja od DOLŽNIKA, da mu povrne DOLG ali nastalo ŠKODO, si prizadeva, navadno prek sodišča ali po drugi pravni poti, pridobiti ustrezno poplačilo ali zadoščenje
  • kdo terja kaj
  • kdo terja kaj od koga
  • kdo terja, da
  • kdo terja kaj prek česa
  • kdo terja koga za kaj
  KDO/KAJ
   
  • S propadom SFRJ je pritok denarja usahnil, upniki so terjali svoje vložke in banka se je znašla v nepremostljivih težavah.
  • Upniki terjajo svoje neporavnane obveznosti, tako da ustanoviteljem in družbenikom izbrisanih podjetij grozi zaplemba njihovega zasebnega premoženja.
  • Ključno vprašanje je seveda, zakaj je sploh prišlo do zloma podjetja Meblesa IMS, ki je bil v večinski lasti družine Rezar iz Goričan pri Medvodah, ali bodo investitorji skušali končati gradnjo in kje je denar, ki ga terjajo upniki v stečajnem postopku.
  • Skupno bi bili voljni plačati pol milijarde dolarjev, upniki pa so terjali 700 milijonov več, kar je za nas nesprejemljivo.
  • Zidovi so pod hipoteko, stroji so last banke, dolgove lahko od kupcev terja samo upnik, to so lastniki, ki sami sebe najbrž ne bodo rubili.
  • Slovenski izgnanci terjajo čimprejšnje izplačilo osebne vojne odškodnine.
  • Izgnanci terjajo svoje pravice, kar je prav in pošteno, hkrati pa zelo žalostno, da morajo zanje prositi kot za miloščino.
  • Preživeli izgnanci zato upravičeno terjajo, da se po več kot pol stoletja hitreje rešijo z zakonom določene pravice.
  • Več zgledov ...
  • Do zdaj smo namreč morali neplačano RTV naročnino terjati prek sodišča.
  • Sodišče je zadevo odstopilo v reševanje sodniku za prekrške, ta pa je ugotovil zastaranje. Zanima Vas ali vas zavarovalnica lahko terja za škodo?
  • K temu dodajajo, da po mnenju ustreznih ministrstev izbrisani ne bodo smeli terjati poplačila socialnih in zdravstvenih pravic.
  • In potem so upniki nenadoma čez noč izgubili potrpežljivost in začeli terjati svoj denar.
 • PRIDEVNIK0+NEDOLOČNIK
  • Dokler bo odlok v veljavi, je Komunala d. o. o. upravičena od vas terjati plačilo za opravljene storitve oziroma to izterjati prek sodišča.
 • SAMOSTALNIK0+NEDOLOČNIK
  • Razsodilo je tudi, da ilegalni delavci v ZDA nimajo pravice terjati plače za nazaj, če so jih odpustili, čeprav jih ne bi bili smeli.
 • kdo terja od koga  [x [mark, tolarjev, evrov / kdo terja  [x [mark, tolarjev, evrov
  • Vzporedno pa na sodišču poteka še pravda, v kateri upniki od zakoncev Čare terjajo skupaj 2,4 milijarde tolarjev.
  • Maček je pred vrati GZS pojasnjeval, da upniki od SCT že vrsto let terjajo več sto milijonov mark.
 • kdo terja kaj po  [sodni poti
  • Res pa je, da iskanje pravice po sodni poti terja veliko časa in da še nimamo sodne prakse.
  • Od takrat je šlo vse navzdol, finančne težave so reševali na račun dobaviteljev, ki so kasneje prenehali dobavljati in pričeli dolgove terjati po sodni poti.
 • kdo terja koga za plačilo  [davka, dolga, stroškov, dohodnine / kdo terja koga za denar
  • Nekateri se po tistem, ko jih terjajo za plačilo dolga, sklicujejo na to, da je program na RTV Slovenija zanič in da ga sploh ne gledajo.
  • Zdaj vas davčna uprava terja za plačilo davka z obrestmi.
  • Pravite mi, naj se podpišem pod varščinsko pogodbo za petindvajset tisoč dolarjev in vam verjamem na besedo, da me ne bo nihče terjal za denar?
  • Avto so morali vzeti na lizing, Lukičevo, ki je obtožena še nekaterih drugih goljufij, pa še vedno terjajo za denar.
Na vrh
1.3 o življenju, poškodbi
z izpraznjenim pomenom
NARAVNA ali PROMETNA NESREČA terja ŽIVLJENJE ali POŠKODBO ČLOVEKA, če ta v njej umre ali se poškoduje
  • kaj terja kaj
  KDO/KAJ
   
  • Skupni seštevek je višji od lanskega, naše gore pa so letos za zdaj terjale nekoliko manj žrtev kot lani.
  • Močan potres v Iranu terja veliko žrtev.
  • Redko kdo lahko verjame, da je končno res konec grozne štiriletne svetovne vojne, ki je terjala toliko žrtev.
  • Po poročanju medijev eksplozija ni terjala žrtev.
  • Ta nezavarovani prehod je terjal že kar nekaj žrtev.
  • Policisti nenavaden dogodek na viški obvoznici, ki na srečo ni terjal poškodb ali žrtev, še preiskujejo.
  • Po uradnih podatkih je ta medverska vojna doslej terjala že vsaj 22 smrtnih žrtev.
  • Gre za enega najbolj nevarnih poklicev, ki v ZDA terja največ žrtev na zaposlenega.
 • kaj terja  [x mrtvih/žrtev / kaj terja  [več [x mrtvih/žrtev
  • Približno vsakih 18 let doživi Italija hujše potrese (nad močjo 6. stopnje po Richterju), nazadnje je potres pri Neaplju terjal 3.000 mrtvih.
  • Spopadi v tej indijski provinci so v desetih letih terjali že 30 tisoč žrtev.
  • Toda temu so sledili bombni napadi na stanovanjske hiše v Moskvi, ki so terjali več sto mrtvih.
 • kaj  [povzroči, naredi [ogromno, precejšnjo, velikansko, veliko škodo in terja  [žrtve, življenja, mrtve
  • Med Fidžijem in Samoo naredijo visoki valovi vsako leto precejšnjo škodo in terjajo žrtve.
  • Najmočnejši potresi lahko povzročijo ogromno škodo in terjajo mnogo življenj.
Na vrh
2 izkazovati nujnost česa
v 3. osebi
izbrani PRISTOP, DEJAVNOST ali OKOLIŠČINE terjajo določen ČAS, NAPOR ali ENERGIJO, če se izkaže, da so slednji nujni za dosego nekega CILJA
  • kaj terja kaj
  • kaj terja kaj od koga
  KDO/KAJ
   
  • Medtem ko govor poteka spontano in hitro, proces pisanja terja precej več časa.
  • Holistični pristop terja, da vidimo človeka kot celoto tudi v tem pogledu, saj so sanje vir odgovorov na številna vprašanja.
  • Takšen pristop terja diferenciacijo horizontov v aktivnem smislu (namesto stapljanja horizontov v pasivnem smislu).
  • Vojna proti Iraku bo najbrž terjala drugačen pristop kot afganistanska.
  • V treh mesecih do volitev ne bo časa za uresničevanje novih velikih projektov, saj bodo že dogovorjene naloge terjale veliko dela.
  • Nenehno naraščanje takih primerov na delovnem sodišču je nedvomno terjalo od sindikatov tankočuten posluh za njihove težave.
  • Trdim, da je v tem zavodu ogromno pomanjkljivosti, da je cela vrsta stvari, ki nujno terjajo radikalne spremembe.
  • Pridelava visoko kakovostnega medu je zahtevna in terja od čebelarja veliko strokovnega znanja.
 • kaj bo v  [desetih, prihodnjih letih terjalo kaj / kaj je v  [minulih, zadnjih letih terjalo kaj
  • To bo v prihodnjih letih terjalo več denarja kot doslej.
  • Prilagoditev novi ostrejši zakonodaji bi lahko v prihodnjem letu terjala še kakšno žrtev na finančnem trgu.
 • biti  [zelo, precej zahteven in terjati kaj
  • Naloga je zahtevna in terja interdisciplinaren pristop.
  • Skratka, smo pred reformo, ki tako ali drugače zadeva vsakega posameznika, zato je zahtevna in terja premišljene rešitve.
  • Na tokratno uprizoritev se dijaki pripravljajo že nekaj mesecev, saj je besedilo Antigone zelo zahtevno in terja od nastopajočih dobro obvladanje angleščine.
Na vrh
 
kaj terja davek / kaj terja svoj/visok davek / kaj terja krvni davek
če nek dogodek ali stanje terja svoj davek, pomeni, da zaradi njega pride do človeških žrtev ali drugih neželenih posledic, običajno hudih 
 • Ceste so spet terjale svoj davek.
 • Prevelik odmerek droge je spet terjal davek.
 • Kmečki upori so terjali najhujši krvni davek, kajti pobiti so bili najsposobnejši. Tudi ob turških vpadih in ob protireformacijskih gibanjih so izgubljali glave zopet najsposobnejši.
 • Visoke temperature, razbita cesta ter izredno nizke povprečne hitrosti so terjale precejšen davek.
 • Utrujenost po dolgi sezoni je prav tako terjala visok davek.