TEHNOLOGIJE

PROGRAMSKA OPREMA SPLETNI SERVISI ZBIRKE PODATKOV
Označevalnik in lematizator Obeliks Pedagogical Grammar Portal Učni korpus ssj500k
Skladenjski razčlenjevalnik (MSTParser) Parser ccGigafida in ccKres, prenos