SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
tranzicija samostalnik
1 prehod
prehod iz enega stanja ali oblike v drugo, zlasti iz enega družbenopolitičnega ali ekonomskega sistema v drugi 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • ... da je trgovina z ljudmi »največje zlo postkomunistične tranzicije na jugu Evrope in nasploh v sodobnem svetu«.
  • Kot se je pokazalo pozneje, so ključno vlogo v procesu gospodarske tranzicije igrala mala in srednje velika podjetja.
  • Prepričan sem, da je zdajšnja osrednja slovenska zgodba končanje lastninske tranzicije v slovenskih podjetjih.
  • V ponedeljek bodo na sedežu Združenih narodov o procesu politične tranzicije razpravljali člani sveta prehodne iraške vlade, Paul Bremer in generalni sekretar OZN Kofi Anan.
  • Po Likarjevih besedah na kriminaliteto v Sloveniji najbolj vpliva proces družbene tranzicije in lastninjenje družbenega premoženja, brezposelnost, razmere na Balkanu in tokovi mednarodnega kriminala.
  • Demografska tranzicija, ki je v evropskih državah trajala kar tri stoletja, poteka danes v državah v razvoju veliko hitreje.
  • Več zgledov ...
  • Zunanja šminka uspešnosti slovenske tranzicije očitno noče poznati golih dejstev.
  • Pogoste umore direktorjev so v devetdesetih letih povezovali z divjim načinom ruske tranzicije.
  • Po desetletju uspešne tranzicije Slovenijo zdaj čaka tako vstop v EU kot v NATO.
  • Sindikati bi s počasno tranzicijo, ki je veliko manj boleča kot hitra, pridobili čas in politično voljo, ki je jasno opredeljena glede integracije.
  • ... skorajšnji obisk ameriškega predsednika Billa Clintona prinaša sporočilo, da je Republika Slovenija zgodba o uspehu in zgled najbolj uspešne demokratične tranzicije v tem delu sveta.
  • Smo država v tako imenovani tranziciji.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • ... na slabšanje konkurenčnosti podjetij v državah v tranziciji pogosto vplivajo prav neučinkovite vlade in državna birokracija.
  • Informacijske tehnologije so priložnost za dežele v tranziciji, ker so začetne naložbe razmeroma nizke, saj je treba imeti le računalnik, internetno povezavo in nekaj programske opreme.
  • Značilno znamenje časa v družbah v tranziciji so goljufive denarne piramide, ki so ponekod pretresle celo državo.
  • V mnogih gospodarstvih v tranziciji, zlasti v nekdanji Sovjetski zvezi je pričakovana življenjska doba znatno padla.
 •  
  • Španski premier in nemška kanclerka sta na srečanju v Madridu zahtevala čimprejšnjo mirno tranzicijo v Egiptu.
  • Sicer pa, kot sem spremljal tranzicijo v Sloveniji , je ta potekala mnogo bolje kakor kje drugje, tudi ljudje so bili z njenim potekom večinoma zadovoljni.
  • Ministrstvo za kulturo Republike Srbije je konec februarja pod naslovom Ključna vprašanja tranzicije v kulturi v Beogradu priredilo dvodnevno razpravo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Naša država je še vedno v obdobju tranzicije.
  • Socialne razlike so se v času tranzicije neznosno povečale.
  • Še vedno smo v fazi tranzicije, v tistem najbolj gnilem kapitalizmu, ki so ga poznali Angleži pred 100 leti.
  • Inflacija je bila pred začetkom procesa tranzicije skorajda v vseh državah srednje in vzhodne Evrope precej nizka.
  • Gospodarski kazalci za več kot 20 držav, ki so v 90 - ih letih stopile na pot tranzicije, kažejo, da več kot polovica zastavljenih ciljev ni doseženih, nobena država pa procesa še ni končala in stabilizirala gospodarstva.
  • Že v začetku tranzicije je oblast odpravila vse ugodnosti iz prejšnjega obdobja, kot so bila ugodna posojila, brezobrestni krediti za investicije in davčne olajšave.
  • Več zgledov ...
  • ... ob koncu tranzicije v Sloveniji praktično nimamo več gospodarskih gigantov - nosilcev razvoja.
  • Izrazito občutimo posledice tranzicije, ki se odražajo v brezposelnosti, osebnih in socialnih stiskah, samomorih in razslojevanju.
  • Menil je, da je Slovenija po samostojnosti večji del bremen tranzicije zvalila na ramena delavcev.
  • Problemi tranzicije, ki so značilni za izvoznike, so še posebno pereči v tekstilni in usnjarskopredelovalni industriji.
  • Industrijski delavec je hrbtenica delavstva, ti pa so plačali najvišjo ceno tranzicije, saj je ta odnesla 200.000 delavcev in mnoge pahnila v brezposelnost in brezperspektivnost.
  • V nasprotnem primeru bo veljala ocena, da so najemniki ostali med najbolj očitnimi žrtvami tranzicije.
  • Leta tranzicije so pač minila in navaditi se bo treba na zmernejše stopnje rasti delniških tečajev.
  • Poznam nekoga, ki si je v letih tranzicije uspel nagrabiti celo premoženje, pa še vedno hodi naokrog v strganih hlačah.
  • Veliko poslovnežev se je vsa leta tranzicije posvečalo izključno poslu in jim ni bilo mar za publiciteto.
  • Kitajci naj bi tako preučevali primer Slovenije kot uspešen model tranzicije političnega in gospodarskega sistema.
  • Ker je konjunktura v Evropski uniji letos manj dinamična kot leta poprej, se bo upočasnila tudi gospodarska rast v državah tranzicije.
  • Na željo gostiteljev tako niso govorili le o procesih prenove na področju ekonomije in socialne države, temveč so se lotili številnih vprašanj tranzicije.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Redka so slovenska podjetja, ki so tranzicijo preživela brez večjih in težjih žrtev ali vpletenosti v afere.
  • Danes se zdi, da so literarne revije kljub vsem črnogledim napovedim dobro prestale tranzicijo in da lahko govorimo o zavidljivi ravni slovenske literarnorevijalne produkcije.
  • V državi smo želeli brez pretresov izpeljati tranzicijo.
  • Slovenija je uspešno izvedla tranzicijo in vključitev v Evropsko unijo.
  • V mnogih državah še vedno doživljajo tranzicijo kakor hud stres.
  • Končati tranzicijo pomeni izpolniti cilje za pridružitev EU.
  • Več zgledov ...
  • Slovenija je dokončala tranzicijo v širšem smislu, to je prehod iz socialističnega v tržno gospodarstvo.
  • Izvedli smo veliko reform in s tem pospešili svojo lastno tranzicijo.
  • ... ker sem ocenil, da poskušajo posamezniki za zasebni interes izkoristiti tranzicijo v elektrogospodarstvu.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • V Sloveniji traja tranzicija, za katero so značilne nestabilnost, nepredvidljivost in nepopolnost tržnih institucij, predolgo.
  • Brez velikega tveganja lahko rečemo, da prvih pet let, odkar imamo svojo državo, tranzicija ni potekala v znamenju večje profesionalizacije in polnejše državotvornosti.
  • Analitiki tudi ugotavljajo, da le tri tranzicijske države - Slovenija, Poljska in Slovaška - zdaj ustvarijo večji bruto domači proizvod kot leta 1989, ko se je začela tranzicija.
  • Tranzicija je prinesla mnogo sprememb, med drugim tudi na trgu dela.
  • Gospodarska, politična in družbena tranzicija je zagotovo najbolj prizadela mlade, ki so na pragu osamosvajanja in ustvarjanja svoje lastne družine.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Kitajsko stran je zelo zanimalo tudi, kako je Slovenija izvedla tranzicijo v tržno gospodarstvo, premiera pa sta govorila še o širitvi Evropske unije ter sodelovanju med EU in Kitajsko.
  • Tranzicijo v Evropo pa bo verjetno plačal srednji razred, ki se po nekaterih ocenah močno tanjša.
  • Tranzicijo v samostojno državo je plačal delavski razred.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Tranzicija še ni končana in situacija bo morda postala bolj normalna s formalno vključitvijo Slovenije v EU.
 • GLAGOL+med+SAMOSTALNIK6 
  • Po ocenah finančnih strokovnjakov je to v prvi vrsti denar ruskih podjetnikov, ki so obogateli med tranzicijo in so začeli sedaj svoj denar umikati na zahod.
  • Med tranzicijo prihaja do izjemno nepravične porazdelitve dobrin, ki so bile nekoč skupne.
  • Psihiatri srečujejo med tranzicijo prav motnje, ki jih sprožajo neugodne življenjske okoliščine pri občutljivih posameznikih.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Primer napada na novinarja Mira Petka je povezan z zgodbami o tranziciji in z njo povezani privatizaciji na Koroškem, o čemer je novinar pisal.
  • Poročilo o tranziciji opozarja tudi na veliko padanje kakovosti izobraževanja v vzhodni Evropi, ki povzroča resno zaskrbljenost glede prihodnjih gospodarskih priložnostih sedanjih generacij mladih.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Na strokovnem srečanju sociologov v Portorožu so govorili o tranziciji in "novih" neenakostih
  • Poleg tega bodo o tranziciji razpravljali s stališča mednarodnih dogajanj in približevanja Slovenije EU.
 • GLAGOL+ob+SAMOSTALNIK5 
  • V Mariboru je šlo ob tranziciji kar nekaj velikih podjetij v stečaj, med njimi tudi IMP, kjer je bila zaposlena.
  • Ob tranziciji so zaposleni presenetljivo potrpežljivo prenašali poslabševanje njihovega materialnega položaja.
 • GLAGOL+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • ... mora država skrbeti za vse več brezposelnih delavcev, ki so zaradi tranzicije, včasih mogoče tudi po nepotrebnem, izgubili delo.
  • .... da prihodnje članice EU zaradi tranzicije in privatizacije vse premalo pozornosti namenjajo ekološkim temam.
 • tranzicija iz  [česa v  [kaj
  • Glede na stanje, v katerem je naše gospodarstvo, vemo, da je pač v fazi tranzicije iz enega lastništva v drugo lastništvo in seveda sedaj ni ravno na višku zagona.
  • Slovenija se v tranziciji iz Jugoslavije v EU, iz planskega v tržno gospodarstvo in ne nazadnje iz industrijske v informacijsko družbo še vedno ubada z mnogimi težavami.
  • V sodobni družbi pa je ta transformacija stična točka v fluksusu treh velikih ideologij, s katerimi se spopadajo družbe, ki so v tranziciji iz socializma v kapitalizem.
 • tranzicija od  [česa k  [čemu
  • In ni naključje, da je Akademija začela delovati v prelomnem, usodnem trenutku novejše evropske zgodovine, ko je razpadla Sovjetska zveza in so nekdanje in novo nastale države v vzhodni in srednji Evropi nastopile pot tranzicije od totalitarnega političnega sistema k demokraciji.
  • Je pač tako, da tranzicija od pijanskega ločevanja med belim in "črnim" vinom h kultu vina nosi s sabo tudi ljudi posebnega kova, mitske obrede poskušanja, somellierske rituale, viteške redove in posebno izrazje.
  • V ZDA, kjer že kar nekaj let vztrajno poteka tranzicija od videokaset VHS k DVD, VCD ni doživel pretiranega odziva.
 • tranzicija od  [česa do  [česa
  • Še eden od vzrokov za nastanek megaknjigarn je bila tranzicija od homogene skupine potrošnikov do mnoštva kupcev knjig s čisto posebnimi interesi.
  • Po besedah dr. Marine Gržinič fotografije zajemajo dve pomembni obdobji: osemdeseta leta, čas, ko se je Ljubljana tudi zaradi vpliva subkultur preoblikovala v moderno urbano središče, ter obdobje tranzicije od socializma do postsocializma v devetdesetih.
  • ... nadzoroval bo vsa politična in obnovitvena prizadevanja v Iraku oziroma tranzicijo od strmoglavljenega režima Sadama Huseina do prehodne iraške vlade, ki pa še ni oblikovana.
 • med tranzicijo
  • Podprl je prizadevanje vlade za zmanjševanje inflacije, saj so med tranzicijo največje breme inflacije nosili prav izvozniki.
  • Otrokom socializma, ki so obogateli med tranzicijo, se utegne zgoditi zanimiv paradoks, da jih bo dosegla roka revolucionarnih prednikov.
 • v  [x letih tranzicije
  • ... v zadnjih desetih letih tranzicije pa je izginila večina znanih slovenskih blagovnih znamk, medtem ko se nove pojavljajo zelo počasi.
  • Navsezadnje v petnajstih letih tranzicije ni nastalo nobeno novo veliko proizvodno podjetje ...
  • V prvih letih tranzicije je šlo preprosto za obsežno odpuščanje podedovanih presežkov zaposlenih.
 • tranzicija in  [demokratizacija, privatizacija, globalizacija, osamosvojitev
  • Tranzicija in privatizacija naših podjetij je prinesla številne milijarderje, pa tudi mnogo revščine in tistih, ki obiskujejo Rdeči križ in Karitas ter prosijo za milodar.
  • Tranzicija in privatizacija sta tudi pri nas sproducirali nekaj zelo bogatih ljudi, ki nam v tujini s polnimi denarnicami dvigujejo ugled.
  • Čas je, da Slovenija iz demokratizacije in tranzicije prestopi v demokracijo.
  • Na ostankih podjetij, ki so propadla zaradi izgube jugoslovanskega trga, tranzicije in globalizacije, se razvijajo nova, tudi globalno uspešna podjetja.
  • Koroški delavci so v procesu tranzicije in osamosvojitve izgubili največ.
Na vrh
 
tranzicija v glavah
 
v političnem kontekstu
sprememba mišljenja, dojemanja
 • Poleg tranzicije v glavah , v družbeni in politični sferi in v gospodarstvu, smo morali v Zagorju popolnoma zasukati tudi smer razvoja lokalne skupnosti, in to iz monokulturnega gospodarstva z rudarstvom na čelu, v sodobno, tehnološko, razvojno in tržno naravnano gospodarstvo.
 • Tudi to bomo morali odpisati v breme tranzicije - predvsem prepočasne tranzicije v glavah .