SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
teoretično prislov
1 nepreizkušeno v praksi
če kaj teoretično obstaja ali je teoretično mogoče, temelji na idejah, predpostavkah in miselnih izpeljavah in ne na izkušnjah ali eksperimentih, ali če se človek s čim teoretično ukvarja ali kaj teoretično obvlada, ga zanima ideja, ne poskuša pa tega v praksi
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Razmnoževanje pavov je pri nas teoretično možno in uspešno, v resnici pa gojitelji kar težko vzgojijo odrasle pave.
  • Prenos z uživanjem kontaminirane vode je teoretično možen, a še ni dokazan.
  • "Potovanja skozi čas so teoretično mogoča," je rekel Stephen Hawking.
  • Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko drobne korupcije je na slovenskih cestah, saj morajo nekateri italijanski vozniki tovornjakov prečkati Slovenijo v treh urah in pol, kar je tudi teoretično nemogoče.
  • Konkretno: pri nas so teoretično dosegljivi vsi citostatiki, večina jih je na pozitivni listi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, vprašanje pa je, kdo bo predpisal te preparate in ali jih bo zavarovalnica plačala.
  • Iz šole so prihajali teoretično dobro podkovani, a za praktično delo to ni bilo dovolj.
  • Več zgledov ...
  • Zdajšnja (ur. op.: oblast) ima teoretično usposobljene strokovnjake, praktikov pa precej manj.
  • Oceani so teoretično sposobni regulirati koncentracijo ogljikovega dioksida, a kot sem že omenila, raziskave še potekajo in s kratkoročnimi spremembami ni računati.
  • Onkologi so se raka na ščitnici lotili s posebno ukano, pri kateri je uspeh teoretično vnaprej zagotovljen, ker je ena od nalog ščitnice tudi ta, da iz krvi posesa jod.
  • Če ste slučajno vseeno pristali na kateri od bolj teoretično usmerjenih fakultet, se poskusite učiti med gibanjem po sobi.
  • Seveda pa je po drugi strani res, da je to knjižica za eksperte, ki jim, čeprav je vse skupaj zasnovano bolj teoretično kot praktično, ne bi smelo biti problem odšteti še nekaj denarja za nakup filmov.
  • Če naj bo Evropa zgrajena na doslednih načelih strpnosti, odprtosti in libertarnosti, bi bila izrecna omemba krščanskih korenin kot domnevno nespornega seznama skupnih vrednot teoretično sporna.
  • Rambus naj bi bil teoretično hitrejši od svojih predhodnikov, v praksi pa se je do sedaj vedno izkazal za počasnejšega, je pa približno trikrat dražji od pomnilniškega nabora SDRAM.
  • Če se evalvatorji ne držijo teh standardov, so lahko njihovi načrtovani postopki teoretično dobri, v praksi pa neizvedljivi.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Hkrati pa sem čutila nujno potrebo, da stroko tudi teoretično utemeljim, ker mi je bilo hudo zaradi očitkov, da nimam teoretične podlage.
  • Toda šele Gustav Kahn je teoretično utemeljeval (1897), da jezik svobodnega verza nastaja predvsem iz ritma, ne pa iz muzikalnih zvokov v besedah;
  • Prvi, ki je teoretično dokazal, da je z različnimi nakloni površine mogoče narediti objekt, ki bo za radarje slabo opazen, je bil Rus.
  • Z nanotehnologijo so se teoretično začeli ukvarjati konec petdesetih let minulega stoletja v ZDA.
  • Zamisel je iz ZDA prinesel dr. Gorazd Planinšič, pred tem pa je ta pojav teoretično obdelal v reviji Presek.
  • Ko začnete teoretično razglabljati, lahko sicer razvijete zanimive teorije, toda ker misel sledi misli, hitro odjadrate daleč od realnosti.
  • Več zgledov ...
  • Teoretično obstaja tveganje, da bi lahko ta zdravila pri oralnem jemanju povzročila motnjo pri pravočasnem nastopu popadkov, vendar pa do tega ne pride, če jih vdihnemo s pomočjo inhalatorjev ali »pumpic«.
  • In čeprav zaposleni teoretično obvladajo znanja s področja higiene, jih ne upoštevajo oziroma so površni pri tem.
  • Upoštevajte, da so to bili najstniki, ki pred tem verjetno še nikoli niso izskočili iz aviona - to so poznali le teoretično.
  • Ko smo se o smučanju dodobra teoretično podkovali in obvladamo vso potrebno fiziko, je čas, da znanje preizkusimo tudi praktično.
  • Na seminarju so udeležence teoretično seznanili s sistemom delovanja mednarodnih humanitarnih organizacij ob nesrečah ...
  • Nasa je izdelala popolnoma zaprt sistem, ki teoretično omogoča celo stokrat daljše potope.
  • Nove tri točke bi pomenile, da bi si tudi teoretično zagotovili obstanek v prvi ligi.
  • Z nosilcem DVD - RAM teoretično zmore hitrost prenosa 1,385 MB / s, čas dostopa pa se podaljša na 125 ms.
  • Opravimo jih 1200 letno in to teoretično pomeni, da bi vsak izvajalec (bolnišnice, zdravstveni domovi, zasebniki) v Sloveniji lahko enkrat na leto doživel nadzor.
  • To teoretično pomeni, da lahko pridemo k zdravniku s 'svojim' virusom in se v čakalnici, med čakanjem na zdravniško pomoč, nalezemo še kakšnega drugega.
  • Največja prednost te tehnologije je v tem, da omogoča analizo tudi manj kot 0,2 ng DNK (1 ng = 1 milijardinka grama), za kar lahko teoretično zadostuje že en sam las.
  • Španija si je teoretično že priigrala pot na SP.
 • PRISLOV+ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK 
  • Čeprav spadajo božične zvezde med bolj strupene mlečkovke, so raziskave v ZDA pokazale, da majhnemu otroku teoretično ne more škodovati niti 500 zaužitih listov.
  • Ker je do konca sezone samo še pet nastopov, ga Norvežan niti teoretično ne more ujeti.
 • PRISLOV+Mod-PRISLOV 
  • Če ne bo popolnega dogovora, se teoretično lahko zgodi, da bo komisiji zmanjkalo sredstev, da bi prihodnje leto nadaljevala delo.
  • Čeprav se tekmovanja teoretično lahko udeležijo tekmovalke iz vseh kultur, so sodniki Zahodnjaki in seveda razsojajo po zahodnih merilih lepote.
  • S to zmago si je zagotovil 62 točk prednosti v razvrstitvi SP, do konca pa je na voljo le še 60 točk, tako da ga nihče več tudi teoretično ne more prehiteti.
 • PRISLOV+GLAGOL+NEDOLOČNIKpogojnik
   
   
  • Teoretično bi moral biti, zaradi večje rodnosti novih, mlajših nasadov pridelek večji, a se to ne bo zgodilo.
  • Za 200 šolarjev bi teoretično morali do sedme ure pripeljati najmanj štirje avtobusi.
 • teoretično gledano
  • Neozdravljivo bolni ali umirajoči ljudje bi se namreč lahko, teoretično gledano, dali zamrzniti, v prihodnosti, ko bo za njihovo bolezen odkrito zdravilo, pa bi jih odmrznili in jim vrnili zdravje.
  • Proces nadaljnje gospodarske rasti bi se, teoretično gledano, nehal seveda takrat, ko bi prišlo do popolnega zadovoljstva vseh potreb.
 • teoretično je  [možno, mogoče, da ...
  • " Teoretično je možno, da tak padec ni terjal nobene druge poškodbe, vendar je težko v teh primerih karkoli sklepati, pa tudi rekonstrukcija padca ne pride v poštev," je povedal izvedenec.
  • Šest zmag naj bi namreč zadoščalo za uvrstitev naprej, čeprav je teoretično možno, da bo katera izmed reprezentanc izpadla tudi s šestimi zmagami.
  • Teoretično je sicer možno, da se otrok okuži preko materinega mleka, po drugi strani pa so dojeni otroci obolelih mater ravno zaradi materinega mleka in protiteles, ki jih vsebuje, zaščiteni pred poškodbami jeter, ki so posledica bolezni.
  • Je teoretično mogoče, da bi človek v primeru zaužitja koruznega lista ali zrnja imel »prebavne motnje«?
  • Teoretično je mogoče, da bi poslanci o tem odločali že danes.
 • teoretično in  [praktično, empirično
  • Zamisel, da bi v okviru našega hotela delovala tudi gostinska šola, in da bi v njej izobraževali kadre teoretično in praktično, je bila prav imenitna.
  • Za delo na letališču bodo prišli v poštev predvsem delavci, ki bodo imeli opravka s prtljago, za kar jih bodo usposabljali teoretično in praktično.
  • Študentje naj bi teoretično in praktično obvladali tehnologijo in organizacijo dela v medijski produkciji, vključno s posameznimi fazami produkcije, kot so snemanje, montaža, uporaba grafičnih in multimedijskih orodij ...
  • Tam so se teoretično in praktično seznanili z rezjo vinske trte - poučno je bilo predvsem za mlade, neizkušene vinogradnike.
  • Doktorica Maja Makovec Brenčič v prispevku teoretično in empirično analizira soodvisnost cenovnih in necenovnih dejavnikov konkurenčnih prednosti.
 • praktično in teoretično
  • Upajmo, da je sedanja mladina dovolj praktično in teoretično podkovana in seznanjena s pomenom športne dejavnosti za mnoge človekove vitalne sposobnosti in za zdravje.
  • Inšpektor je še ugotovil, da študent ni bil praktično in teoretično poučen iz varnosti in zdravja pri delu ter da ni opravil zdravniškega pregleda.
 • tako teoretično kot praktično / tako praktično kot teoretično
  • Priznani strokovnjaki, ki so delovali tako teoretično kot praktično, so vodili skupinska supervizijska srečanja strokovnih timov v vzgojnih zavodih.
  • Obdobje od sedemdesetih do devetdesetih let pomeni tudi sicer čas, ko se je tako socialno kot psihoterapevtsko delo zelo razvijalo, in sicer tako teoretično kot praktično.
  • Tematika programskih prevajalnikov je tako teoretično kot praktično razmeroma zahtevna.
  • Mao Zedong je se je vojskovanju posvečal tako praktično kot teoretično.
 • niti teoretično niti praktično
  • Kot kažejo raziskave individualizacije ne moremo doseči z diferenciacijo pouka, ker preprosto ni mogoče niti teoretično niti praktično izenačiti homogenih skupin po vseh kriterijih, ki vplivajo na učne dosežke.
  • Slutijo, da je znanost morebiti edino področje človekove dejavnosti, ki mu niti teoretično niti praktično ni mogoče postaviti mej: kar miselno obvlada, bo prej ali slej tudi naredila (umetnost je pri poseganju v stvarnost včasih precej nebogljena!
Na vrh