SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
toplogreden pridevnik
1 o učinku tople grede
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na poti od New Yorka do Londona in nazaj boeing 747 izpusti v zrak okoli 400 ton ogljikovega dioksida, glavnega toplogrednega plina.
  • Ker ta danes povzroči večji toplogredni učinek kot kateri koli drugi plin, tudi ogljikov dioksid, je pomembna še tako majhna sprememba pri količini vlage v ozračju.
  • Ta država nima niti spodobnega monitoringa emisij toplogrednih plinov.
  • Študija WWF še ugotavlja, da bodo kritične ravni podnebnih sprememb dosežene že v prihodnjih dveh desetletjih, če ne bo nemudoma prišlo do drastičnih ukrepov pri zmanjševanju količine toplogrednih plinov.
  • Že sama proizvodnja in zgorevanje bioetanola ne povečujeta količine t. i. toplogrednih plinov, ki nastajajo pri zgorevanju fosilnih goriv.
  • Vendar pa tudi niso zanikali napovedi, da bomo v prihodnje zaradi toplogrednega onesnaževanja pogosteje doživljali stoletno vročino in poplave.
Na vrh