KORPUSI

IME VRSTA VELIKOST DOSTOPNOST PRENOS
SPLETNI PORTALI
GIGAFIDA pisni korpus 1,2 miljarde besed posebna pogodba
KRES pisni uravnoteženi korpus 100 milijonov besed posebna pogodba
GOS govorni korpus 1 milijon besed Creative Commons BY-NC-SA da
ZBIRKE BESEDIL
ŠOLAR korpus šolskih pisnih izdelkov 1 milijon besed Creative Commons BY-NC-SA da
GOS govorni korpus 1 milijon besed Creative Commons BY-NC-SA da
BAZE PODATKOV
UČNI KORPUS ročno označen korpus 500.000 besed Creative Commons BY-NC-SA da
ccGIDAFIDA označen pisni korpus 100 milijonov besed Creative Commons BY-NC-SA da
ccKRES označen pisni korpus 10 milijonov besed Creative Commons BY-NC-SA da