SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
tožilski pridevnik
1 namenjen tožilcem
tožilska SLUŽBA ali MESTO je položaj, ki ga tožilec zasede ob prevzemu funkcije
 •  
  • Pravosodni minister Tomaž Marušič je pojasnil, da bodo na njegovo presojo o primernosti kandidatov za najvišjo tožilsko funkcijo odločilno vplivali njihova strokovnost, staž v tožilstvu, dosedanje delo in strokovne reference.
  • V dolgih letih opravljanja svojega tožilskega dela se je na vso moč zavzemal za smrtno kazen, in sicer vselej, kadar je zanjo obstajala vsaj najmanjša možnost.
 • tožilski in sodniški
  • Kljub ustavni določbi o trajnosti sodniške in tožilske funkcije mandat vendarle ni nujno trajen, saj 132. člen ustave določa, da sodniku njegova funkcija preneha, če nastopijo razlogi, ki jih določa zakon.
 • policijski in tožilski
  • Dve leti je trajalo policijsko in tožilsko delo v zadevi, ki je po teži sodila komaj na okrajno sodišče.
Na vrh
 
2 o skupini tožilcev
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Slovenska tožilska organizacija je razdeljena na enajst okrožnih državnih tožilstev; ptujsko tožilstvo je torej eno od enajstih.
  • Zadnja leta se je zgodilo kar nekaj primerov, ki mečejo slabo luč na tožilske vrste.
 • posebna tožilska skupina
  • Si lahko predstavljate članico posebne tožilske skupine, ki bi morala biti med zasliševanjem zakrknjenih kriminalcev, trgovcev z orožjem in mamili neprestano navzoča, ki bi morala vrtati tako rekoč štiriindvajset ur na dan, da bi lahko preiskovalnemu sodniku dajala pravočasne predloge za uporabo posebnih metod in sredstev itd., kako sredi zaslišanja odkoraka, ker je pač invalidsko upokojena in lahko dela samo štiri ure?
  • Nepričakovan odstop vodje posebne tožilske skupine Barbare Brezigar je, ne glede na to, kaj je pravi razlog za njen odhod, v ospredje postavil vprašanje odnosa vladajoče politike do sodstva.
 • tožilski in sodniški
  • Kandidata za pravosodnega ministra je premier iskal predvsem v tožilskih in sodniških vrstah.
 • policijski in tožilski
  • V Sloveniji za zdaj zaznavamo le posamezne poskuse kriminalcev, da bi prodrli v policijske in tožilske vrste z namenom, da si zagotovijo svoje informatorje.
Na vrh
 
3 značilen za tožilce
 •  
  • Čeprav smo bili v preteklih letih priča mnogim napačnim tožilskim odločitvam in protizakonitim opustitvam pregona, ni še niti enemu tožilcu zaradi tega prenehala funkcija.
  • Nepremičninska afera, v katero sta bila Hillary in Bill Clinton vpletena v guvernerskih letih v Arkansasu, je v ameriški javnosti sicer le še medel spomin, za Starra pa predstavlja začetek njegove tožilske kariere v soju luči.
  • Sodišče se je odločilo, da bo skušalo dobiti tožilski spis, o ostalih dokazih pa se bo odločalo kasneje.
Na vrh