SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
transparentno prislov
1 javno in pregledno
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Če bomo delovali transparentno, nam nasprotniki ne bodo mogli do živega.
  • Slišati je bilo, da občine poslujejo transparentno, vendar se v praksi kaže, da se marsikje ta javna funkcija kroji po meri posameznikov, podatki se prikrivajo ali se prikazujejo pomanjkljivi ali pa jih občani (državljani) ne morejo dobiti.
  • « Predsednik komisije je zagotovil, da bo delo komisije pod njegovim vodstvom potekalo transparentno in da ne bodo delali nobenih nepravilnosti.
  • Prav tako ni podatkov oz. vseh meritev, ki bi transparentno prikazali obstoječo obremenjenost okolja (manjkajo meritve hrupa, onesnaženost zraka, vibracij ...
  • Internetno oglaševanje moramo transparentno predstaviti vsem, ki se ukvarjajo z oglaševanjem.
 • transparentno in  [javno, pošteno, učinkovito /   [javno, pošteno, učinkovito in transparentno
  • Moram poudariti, da smo v teh postopkih edini, ki smo javno in transparentno objavili ponudbo vsem malim delničarjem ter jim javno ponudili ceno v nasprotju z vsemi drugimi ponudniki, za katere se šušlja, da obstajajo.
  • Na nedavnem sestanku med konzorcijem bank, EBRD in upravo so bili transparentno in pošteno predstavljeni bilančni problemi in uresničevanje programa naložb.
  • Osebno namreč menim, da bi moralo biti katero koli podjetje organizirano tako, da deluje učinkovito in transparentno, s čimer zagotavlja konkurenčnost in nižje stroške poslovanja.
Na vrh