SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
tolmačiti glagol
1 razlagati
če si ČLOVEK tolmači neko PRAVILO ali DOGODEK |ali| če ČLOVEK tolmači neko PRAVILO ali DOGODEK drugemu ČLOVEKU, to poskuša razložiti ali predstaviti, da bi bilo jasno in razumljivo
  • kaj se tolmači
  • kdo tolmači, da
  • kdo tolmači kaj
  • kdo si tolmači kaj
  • kdo tolmači kaj komu
  • kdo tolmači kaj s čim
  • kdo si tolmači kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • Vsakršno popuščanje se tolmači kot šibkost.
  • Uradno tolmačijo, da število 12 ponazarja popolnost, krog iz zvezdic pa povezanost in nerazdružljivost.
  • V državi, ki se drži načela delitve oblasti, se ne sme zgoditi, da vlada, finančno ministrstvo in davkarija zakone tolmačijo na tri različne načine.
  • Spominjamo pa se, da so številne avtošole morale dosledno izpolniti vse pogoje, ki jih je narekovala država, medtem pa so si ljudje na izpitnih centrih predpise tolmačili tako, da je zdaj nastala zadrega.
  • Bil bi naravnost predrzen, če bi Jungovo delo bralcem poskušal tolmačiti, saj ga bo marsikdo gotovo sposoben razumeti bolje, kot sem ga sam.
  • Naravne pojave so si na začetku tolmačili s pomočjo mitov, sledila so znanstvena proučevanja in odkritja.
  • Ob zadnjem prelomu stoletij so rezultati več poskusov, kjer so bili udeleženi osnovni gradniki snovi - elektroni in jedra - ter interakcije s svetlobo pokazali, da jih ne morejo tolmačiti s klasično Newtonovo mehaniko.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Preteklosti ne moreš tolmačiti kar po svoje.
  • Prišli smo do tega, da davčna administracija ne zna tolmačiti predpisov, kako pa naj jih šele zavezanec?
  • Novi telefon SCH - S310, ki bo sprva naprodaj le v Južni Koreji, zna tolmačiti gibanje, kar naj bi omogočalo enostavnejšo rabo brez uporabe tipkovnice.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Analize svetopisemskih besedil in izročil napeljujejo na domnevo, da zahteve kralja Jošije, naj skrinja ostane na določenem mestu, ne smemo tolmačiti dobesedno.
  • Raziskovalci ne bi smeli napačno tolmačiti svoje vloge ali pomena raziskave, samo zato, da bi si omogočili dostop do pripovedovalčeve zasebnosti.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Moje mnenje je, da pesnikom ni treba tolmačiti svojih umetnin.
  • Poljski predsednik se je skliceval na besede papeža Janeza Pavla II., ki je sporočil, da »ni stvar v tem, da je treba pozabiti minule dogodke, temveč jih je treba tolmačiti v novem duhu, se učiti na podlagi bolečih izkušenj, da ljubezen gradi, sovraštvo pa razdira«.
  • Izkopavanja, ki jih pri Nifru opravljajo že od leta 1900, so prinesla na dan glinaste plošče z napisi, ki jih je mogoče tolmačiti tolmačiti kot sled jeruzalemskih pregnancev.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Sporočilo, v katerem ni ločil, si lahko tudi napačno tolmačimo, saj lahko vejica močno spremeni pomen povedi.
  • Kadar se naučiš pravilno tolmačiti moške občutke in signale, si lahko »pravega oviješ okrog prstov in se po hitrem postopku iznebiš napačnega«.
  • Obdobje antike ni jasno začrtano, vsak zgodovinar ga tolmači po svoje.
  • Nasmeh temnolaske si lahko tolmačite po svoje.
 • kdo tolmači kaj kot kaj / kdo si tolmači kaj kot kaj
  • Časnik La Reppublica tolmači Schroederjev odgovor kot klofuto italijanskemu premieru.
  • Ljudstvo se vede, kakor da je povsem zadovoljno s prevzetnimi in popolnoma egoističnimi oblastniki, oblastniki pa si državo tolmačijo kot pogačo, ki jo je treba čimprej razkosati in pospraviti v svoj žep, dokler razmere to še dopuščajo.
  • Ker se ni več čisto natančno spomnila, kakšna je povprečna pubertetniška ljubezen, si je sladko ščemenje tolmačila kot veliko strast.
 • tolmačiti  [x. člen / tolmačiti  [x. člen česa
  • Po pogovoru z nekaterimi notarji smo ugotovili, da še vedno precej trdno stojijo za prvo oceno, da niso naredili napake, temveč da se od zgoraj napačno tolmači obsojajoči 42. člen.
  • Prvi sklep, ki so ga odborniki sprejeli, pozitivno tolmači 23. člen registracijskega pravilnika, da dve državljanstvi (slovensko in tuje) ne moreta biti v slabšem položaju kot le tuje.
 • tolmačiti na  [različne načine / tolmačiti na  [več načinov
  • V nekaterih državah si pravila nogometne igre tolmačijo na precej različne načine.
  • Dejstvo, da različni deli državne uprave denacionalizacijsko zakonodajo tolmačijo na različne načine, ob nastanku novega veleposestva poraja nove dvome.
  • Njegovo opozorilo, da je prebivalstvo Hrvaške premalo izobraženo, tolmačijo na več načinov.
Na vrh
 
2 simultano prevajati
če ČLOVEK tolmači neko BESEDILO ali ZVOČNI ZAPIS, ga prevaja, tako da ga istočasno pretvori v drug, posamezniku razumljiv jezik
  • kdo tolmači kaj
  • kdo tolmači komu kaj
  • kdo tolmači kaj v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ko se je podpisovala pristopna pogodba desetih držav k Evropski uniji, me je evropska komisija najela, da sem tolmačil govore slovenskih državnih predstavnikov.
  • Gledalcem, ki ne razumejo govorice gluhih in naglušnih, bodo predstave tolmačili prevajalci.
  • Na treningih sem si poskušal pomagati s prevajalcem, ki je moje napotke v španščini tolmačil v kitajščino, vseeno pa smo se največkrat dogovorili tako, da sem veliko mahal z rokami ob gledanju posnetkov pred televizorjem ali pred tablo, na katero sem risal naš bojni načrt.
Na vrh