SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
tožilec samostalnik
1 pravnik
tožilec je pravnik, ki na sodišču predloži obtožnico in dokaze, s katero poskuša obdolženi osebi dokazati krivdo za kaznivo dejanje ali zločin
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Italijana so kazensko ovadili državnemu tožilcu.
  • Ko zbere dovolj dokazov, kazenski spis preda tožilcu, ki se mora odločiti, ali bo sestavil obtožni akt ali ne.
  • Primer je tožilcu odstopil odbor za strokovna medicinska vprašanja.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Tožilec jim očita ugrabitev, umor in teroristično dejavnost.
  • Tožilec osumljence obtožuje raznih poneverb, zlorab položaja in divje privatizacije.
  • Državni tožilec je predlagal za zakonca pripor, vendar ju je preiskovalni sodnik izpustil.
  • Predkazenski postopek je usmerjal tožilec.
  • Zasebni tožilec toži zasebnega detektiva zaradi žaljive obdolžitve in opravljanja.
 • SAMOSTALNIK0+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Oškodovanec, oškodovanec kot tožilec in zasebni tožilec imajo pravico pregledovati spise in si ogledati dokazne predmete.
  • Oškodovanec kot tožilec ima iste pravice kot državni tožilec, razen tistih, ki jih ima državni tožilec kot državni organ.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Preiskovalni sodnik je na podlagi odločitve sodišča vpisal vseh 82 osumljenih v register in javni tožilec je začel preiskavo, ki bo verjetno trajala več mesecev.
  • Okrožni državni tožilec je v zaključni besedi dejal, da vse okoliščine kažejo, da je bila vzrok, da ovinka ni speljal in je trčil v drevo, prehitra vožnja.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Tožilci so prepričani o njihovi krivdi, obtoženci pa ves čas zatrjujejo, da so ravnali povsem v skladu s pravili.
  • Tožilec je prepričan, da velik del krivde nosijo starši, ki puščajo otroke same in s tem dovoljujejo, da v njihovo duševno in čustveno praznino vstopajo mamila.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Delni sistem kontradiktornosti, ki na obravnavah v kazenskih postopkih uvaja "besedni dvoboj" med tožilci in zagovorniki obdolžencev, je pri nas novost, ki bo od tožilcev zahtevala več časa in priprav.
  • Rad bi opozoril na tole: zakon o kazenskem postopku od tožilcev zahteva, da so obvezno prisotni na vseh glavnih obravnavah.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Včeraj je bil zadnji dan razpisa za kandidate, ki bi radi vodili posebno skupino tožilcev.
  • Posebne skupine tožilcev poznajo tudi druge države, kjer tem skupinam določijo zelo ozko področje dela.
  • Za izločitev tožilca imam največkrat dober razlog.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Policisti so ga še istega dne izsledili, z njim so se pogovorili tudi kriminalisti, ki so o njegovem dejanju obvestili državnega tožilca.
  • Generalnega državnega tožilca imenuje državni zbor na predlog vlade, in sicer za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Junija 1945 je bil imenovan za okrožnega tožilca v Mariboru in s tem pristojen za nadzor zakonitosti delovanja vseh tamkajšnjih državnih organov.
  • Ko je bil imenovan za prvega javnega tožilca, sem prevzel njegovo mesto vodje Oddelka za boj proti peti koloni.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Z novim zakonom o kazenskem postopku pa se bistveno spreminjajo obveznosti tožilcev v kazenskem postopku.
  • Prihodnost vidim ravno v aktivnem in angažiranem delu tožilca v predkazenskem postopku.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Za zapahi naj bi ostala, dokler se ne bo odločila za sodelovanje s tožilci.
  • V dogovoru z okrožnim državnim tožilcem so sklenili, da nasilnežu odvzamejo prostost in ga ovadijo zaradi prekrškov z elementi nasilja.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Po preiskavi se bomo posvetovali z okrožnim državnim tožilcem in se odločili za ukrep.
  • General je izkušenemu diplomatu obljubil, da se bo o zadevi posvetoval z vojaškim tožilcem.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tožilec zbornice pravi, da bo tudi zbornica ukrepala, ker gre za kršitev kodeksa.
  • Poleg razsodišča in tožilca zbornice sta možna pritožbena pot za paciente še odbora za strokovna medicinska vprašanja in za pravno - etična vprašanja.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Tožilec na sodišču vpraša strokovnjaka sodne medicine: Koliko obdukcij ste v svoji karieri že naredili na mrtvecih?
  • Ob začetku sojenja poslancu v palestinskem parlamentu, //je tožilec na okrožnem sodišču v Tel Avivu pojasnil, da je Barguti obtožen »umora, naklepanja umora, spodbujanja umora, sodelovanja pri umoru, kovanja zarote ter članstva in delovanja v teroristični organizaciji«.
 • tožilec za posebne  [zadeve, naloge, namene
  • Ministri so razpravljali tudi o imenovanju vodje skupine tožilcev za posebne zadeve, vendar odločitve še niso sprejeli.
  • Tožilci za posebne zadeve bodo imeli takšno plačo, kot pritiče okrožnim državnim tožilcem svetnikom.
  • Državni tožilec za posebne naloge zahteva kazen, odvetniki pa oprostitev obdolženih.
 • tožilec iz posebne skupine / tožilec iz skupine za posebne  [zadeve, naloge, namene
  • Kot smo izvedeli, akcijo usmerjajo državni tožilci iz posebne skupine.
  • Ob zasegih takih količin mamila ponavadi zatem zadevo v roke vzamejo državni tožilci iz skupine za posebne naloge.
 • skupina tožilcev za posebne  [zadeve, naloge, namene
  • Primer je prevzela tožilka iz skupine tožilcev za posebne zadeve, ki skupaj obravnava kar sedem tovrstnih primerov.
  • Skupina tožilcev za posebne zadeve jim očita nedovoljeno pečanje z mamili, predvsem z ekstazijem.
 •  [zahtevati, predlagati izločitev tožilca
  • Sojenje poslancu se še vedno ni začelo, ker je zahteval izločitev tožilca.
  • Obramba predlagala izločitev tožilca.
 •  [zahteva, predlog za izločitev tožilca
  • Zahteva za izločitev tožilca preložila ponovno sojenje zaradi orožarske afere - Prekupčevanje ali delo v imenu države?
  • Veliko je predlogov za izločitev tožilcev, predsednikov senata ter predsednikov sodišč.
 •  [kandidat, razpis, kandidatura za generalnega državnega tožilca
  • Kandidati za generalnega javnega tožilca so pravi.
  • Najnovejši primer, ki spet kaže, da politika prerada posega v strokovne sfere, je ponovljeni razpis za generalnega državnega tožilca.
  • Ali je ob kandidaturi za generalnega državnega tožilca med vami čutiti kakšno tekmovalnost?
 • tožilec in sodnik / tožilec in preiskovalni sodnik
  • In kdo drugi bo, če ne tožilci in sodniki, poskrbel za to, da bo Slovenija končno postala pravna država?
  • Kraj sta si ogledala preiskovalni sodnik in tožilec, ki pa nato nista zahtevala nobene preiskave ali obdukcije.
 • tožilec in kriminalist
  • Razmerje med tožilci in kriminalisti, ki sodelujejo pri preiskavah, je jasno in določeno, čeprav zakon ne govori izrecno o obveščanju javnosti.
  • Vse je odvisno od tega, ali bodo imeli maloštevilni tožilci in kriminalisti dovolj sape, poguma in znanja.
 • tožilec in zagovornik
  • Sodba je pravnomočna, ker se zagovornik in tožilec nanjo ne bosta pritožila.
  • Zaključni govori tožilca in zagovornikov osmerice obtoženih iz združbe avtomobilskih tatov so se včeraj zavlekli pozno v popoldne.
 • tožilec in odvetnik
  • Med kasnejšim čakanjem na pisni sklep o priporu sta tožilec in odvetnik odšla s sodišča.
  • Šele po koncu pogajanj tožilec in odvetniki stopijo do sodnika in mu pojasnijo vsebino pogodbe.
 • policist in tožilec
  • Veste, velikokrat moramo biti policisti in tožilci lepo tiho, ko je javno mnenje zelo drugačno od dejanskega stanja.
  • Policisti in tožilci opozarjajo na to, da je za večino korupcijskih kaznivih dejanj zagrožena kazen do treh let zapora.
 • tožilci in policija
  • Pohvalila sta sodelovanje policije in tožilcev pa tudi pravno državo, ki da se je izkazala prav s tem, ko je segla tako visoko med svoje čuvaje, ko ga je eden od njih polomil.
  • Povojne poboje lahko raziskujejo le tožilci in policija.
 • tožilec v  [zadevi, primeru [...
  • Vas je predlog višjega tožilca v zadevi Šuštar presenetil?
  • Tožilca v primeru Makoter je zanimalo, ali kdo nagovarja priče, kaj naj govorijo
 • tožilec na državnem tožilstvu / tožilec na  [okrožnem, vrhovnem državnem tožilstvu
  • Za položaj generalnega državnega tožilca se je prijavilo kar pet vrhovnih tožilcev z državnega tožilstva; to je polovica vseh tožilcev na državnem tožilstvu, če izvzamemo generalnega državnega tožilca Antona Drobniča, ki odhaja v pokoj.
  • Delo s preiskovanjem zlorabe notranjih informacij imajo tudi tožilci na mariborskem okrožnem državnem tožilstvu.
 • tožilec na procesu proti komu
  • Če bi bil tožilec na procesu proti Macbethu, bi tudi sam zahteval smrt.
  • Državni tožilec na procesu proti kardinalu Stepincu je zmogel priznati svojo zmoto.
Na vrh