SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
tečaj samostalnik
1 vrednost valute in vrednostnih papirjev
ekonomija
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če se bo obenem še nekoliko znižal menjalniški tečaj dolarja, lahko celo pričakujemo, da se bodo prenosniki letos pocenili.
  • Baltske države že poznajo trdne menjalne tečaje, zato bi prehod na evro utegnil potekati brez težav.
  • Podjetniški tečaj marke se je povečal za 3,7, menjalniški pa za 3,5odstotka.
  • Borzne tečaje delnic še vedno zaznamuje zmerna rast, ki jo je le redkokdo pričakoval.
  • Po vsem sodeč hoče centralna banka stabilizirati gibanja deviznih tečajev.
  • Od začetka letošnjega leta je delniški tečaj Leka realno padel za 13,9 odstotka, Krke pa za 1,9 odstotka.
  • Več zgledov ...
  • Značilnost azijske krize je, da je šlo v prvi vrsti za padce valutnih tečajev.
  • Prodajni tečaj ameriškega dolarja je minuli petek znašal 212,90 tolarja, hrvaško kuno pa smo istega dne lahko kupili za 26,29 tolarja.
  • V petek dopoldne je evro dobil nekaj popravka, že po kosilu pa podporni tečaj ni več zdržal in mnogim se je zdelo, da je trg jasno pokazal nov znak proti 1,0820/750 EUR / USD.
  • Trenutno evro testira odporni tečaj 1,0100 EUR / USD, 1,0050 se je naredil kot podporni.
  • Čeprav se nekateri zavzemajo za drseči tečaj konvertibilne marke, oddelek za tuje valute ostaja vsaj do uvedbe evra.
  • Vsekakor je nekaj zadnjih let pokazalo, da lahko fiksni medvalutni tečaji vodijo h katastrofi.
  • Banka Slovenije (BS) je določila novi izhodiščni tečaj na trgu tujega denarja.
  • Centralna banka v skrbi za stabilen tečaj tolarja in za stabilen bančni sistem z različnimi instrumenti pod zelo ugodnimi pogoji od poslovnih bank odkupuje devizne presežke, ki bi sicer lahko povzročili preveliko apreciacijo tolarja.
  • EUR v SIT bomo preračunali po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izdelave edicije
  • Krkin uradni enotni tečaj je po koncu trgovanja znašal 34.639 tolarjev, Lekov pa 59.029 tolarjev.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V zadnjem času je mogoče opaziti, da se tečaji delnic v Sloveniji močneje odzivajo na posamezne novice, kar kaže na sedanje psihološko stanje trga.
  • Tečaj obveznice se oblikuje v odstotku in se lahko giblje od 50 do 120 odstotkov nominalne vrednosti, odvisno od rizičnosti izdajatelja in višine obrestne mere.
  • Če bi centralna banka zaustavila tečaj evra, bi morali znižati tudi obrestne mere, kar bi pomenilo ekspanzivno denarno politiko, z večjo količino denarja in vsemi njenimi posledicami.
  • Tečaj dolarja je zrasel v obdobju najmočnejšega ameriškega in kasneje daljnovzhodnega trgovanja, ko je piko na i naredil dodaten prodajni pritisk jenov na špekulativne nakupe dolarja, čeprav bi moral po pričakovanjih zrasti takoj po objavi indeksa.
  • Podjetniški tečaj marke se je povečal za 3,7, menjalniški pa za 3,5odstotka.
  • Ob večji obrestni meri lahko pričakujemo tudi zvišanje tečaja tolarja (oziroma padec tujih valut).
  • Več zgledov ...
  • O denarni uniji govorimo takrat, ko na področju vsaj dveh držav poteka plačilni promet brez kakršnihkoli omejitev in imata obe državi trden tečaj valute.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Tečaj delnice je v letošnjem letu porasel za dobrih 30 odstotkov.
  • V primeru, da tečaji delnic dnevno ne nihajo preveč, ta dan ne predstavlja problema, v obratnem primeru pa so podatki zastareli.
  • Tečaj je padel za več kot 10 odstotkov.
  • Tečaj Krke se giblje med 30.500 in 31.000 tolarji.
  • Tradicionalno na zadnji dan tečaji delnic poskočijo, vendar je bilo včeraj na trgu mogoče opaziti le posamezne skoke, in to predvsem na prostem trgu, kjer ni desetodstotne omejitve.
  • Promet z nakupnimi boni je dosegel 5,4 milijona tolarjev, njihov tečaj pa se je znižal za 4,16 odstotka na 45,70 tolarja.
  • Več zgledov ...
  • Tečaj dolarja je zrasel v obdobju najmočnejšega ameriškega in kasneje daljnovzhodnega trgovanja, ko je piko na i naredil dodaten prodajni pritisk jenov na špekulativne nakupe dolarja, čeprav bi moral po pričakovanjih zrasti takoj po objavi indeksa.
  • Tečaj delnic je v zadnjem letu narasel za dobrih 100 odstotkov.
  • Včerajšnji enotni tečaj delnic Intesa pa znaša 711 tolarjev.
  • Po nekajtedenski počasni rasti tečajev večine borznih delnic se je najprej naglo zvišal tečaj delnice borznoposredniške hiše Dadas.
  • Enotni tečaj redne delnice je zdrsnil za 7,6 odstotka na 574 tolarjev.
  • V zadnjih dveh dneh se je povečal obseg trgovanja z delnicami Gorenja in tečaj se je povzpel na 2400 tolarjev.
  • Medtem ko tečaj nemške marke pada, se je tečaj dolarja okrepil.
  • Skladno s tem naraščajo tudi tečaji v bankah in podjetniški tečaji.
  • Tečaj delnic sklada prvega pomurskega sklada ostaja nad ravnjo 100 tolarjev.
  • Ponovno se je okrepil tečaj obeh farmacevtov, ki sta se odzvala na objavo podatkov Banke Slovenije, ko naj bi v mesecu oktobru izvoz farmacevtskih izdelkov padel za tretjino.
  • Tečaj delnice Kolinske še vedno raste pa tudi vsakodnevni promet je velik.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Padanje tečajev na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, ki se je začelo sredi januarja, se je v zadnjem mesecu ustavilo.
  • Po vsakodnevni rasti tečaja od začetka kotacije na borzi pa je včeraj tečaj delnic Save prvič zanihal.
  • Pred nakupom delnic bi bilo potrebno razmisliti o možnosti padca tečaja na 450 tolarjev.
  • Gibanje tečaja je trenutno odvisno od gibanja najlikvidnejših delnic.
  • Porast tečaja je mogoč vse do 2350 tolarjev, kjer je prvo močnejše območje odpora.
  • Liberalizacija kapitalskih tokov in fiksiranje tečaja bi ob sočasno visokih obrestnih merah in višji inflaciji v Slovenijo privabila veliko tujega kapitala, kar bi lahko izzvalo resno domačo nestabilnost.
  • Več zgledov ...
  • Drsenje tečajev delnic in nizka stopnja likvidnosti, mirovanje tečajev obveznic in umik nekaterih obveznic iz uradne borzne kotacije, tako nekako bi na kratko strnili dogodke prejšnjega tedna.
  • Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v investicijski sklad.
  • Naraščanje tečaja marke proti slovenskemu tolarju pa je posledica slabših deviznih prilivov, ker se je zmanjšal izvoz.
  • Večja sprememba tečaja jena je bila videna v primerjavi z marko, saj se je okrepil vse do 71 DEM/JPY.
  • Ugotovila so, da se jim ob korekciji tečaja in depreciaciji tolarja bolj splača zadolževati v tolarjih.
  • Po rahlih popravkih tečajev delnic navzgor pretekli teden, je v tem tednu borzni indeks padal, tečaji delnic pa so v okviru dnevnega trgovanja močno nihali.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Povprečni prodajni menjalniški tečaji za nemško marko so se namreč skoraj izenačili z nakupnimi podjetniškimi tečaji.
  • Pomemben odporni tečaj za evro je 1,0240 dolarja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Večina prometa je bila narejena s svežnji, zato je že peščica redno sklenjenih poslov dvignila tečaje.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Po tržni korekciji, ki je negativno vplivala na delniške tečaje v prvi polovici tedna, se je do konca tedna optimizem ponovno okrepil in v petek vnovič ugotavljamo rekordne ravni.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Zanimivo je, da je enotni tečaj na borzi nižji od cene, ki se je pojavljala pred kotacijo (znašala je čez 1.900 tolarjev).
  • Hitri desetdnevni podatki centralne banke o prometu in tečaju na deviznem trgu kažejo, da so menjalnice od 1. do 8. septembra odkupile za 10 milijonov mark več tuje gotovine, kot so je prodale, srednji tečaj pa je v tem času zdrsnil z 94,2405 tolarja za marko na 94,2362 tolarja.
 • tečaj in inflacija
  • Zaradi inflacije in tečaja tolarja bo Beti letos izgubila milijon mark.
Na vrh
 
2 organizirana predavanja, vaje
tečaj je skupek organiziranih predavanj ali vaj, ki ponavadi nudijo določeno usposobljenost
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Poleti bo gostinska šola pripravila tudi nadaljevalni tečaj, namenjen vinskim svetovalcem z vsaj enim letom praktičnih izkušenj.
  • Začetni tečaj obsega teorijo in prakso ter tri skoke s padalom z višine 1000 metrov.
  • Na dvo- ali štiritedenskem intenzivnem tečaju slovenskega jezika v okviru 19. Poletne šole slovenskega jezika bo od 2. do 29. julija sodelovalo okrog 190 tečajnikov iz različnih držav.
  • Če gostje hotela želijo, se lahko pridružijo tudi kuharskim tečajem, kjer jim razkrijejo skrivnosti eksotične kuhinje in kjer doživijo vse, od nakupa sestavin do priprave jedi.
  • Če nimate možnosti otroka vpisati v jezikovni tečaj, lahko počakate, da se bo začel učiti v šoli.
  • Precej ga je menda potrlo, ker ni smel na plavalni tečaj, saj so mu zdravniki to odsvetovali.
  • Več zgledov ...
  • Takoj po novem letu se bo začel šiviljski tečaj.
  • Že v osnovni šoli je nekaj let plesala balet, kasneje se je vpisala na plesni tečaj hiphopa.
  • Kletarski tečaji, ki se jih udeležujejo vinogradniki, so obvezni samo za tiste, ki želijo dobiti dovoljenje za stekleničenje vina, toda kmetje vseeno v velikem številu obiskujejo te 42 - urne tečaje.
  • Na smučarskih tečajih in šoli v naravi se je letos naučilo smučati okoli sto otrok in tudi starejših.
  • Na računalniškem tečaju so opazili Juretovo nadarjenost za računalništvo, od tam pa tudi pobuda, da bi mu nabavili računalnik.
  • Izobraževalni tečaji in seminarji so posebno uspešni, če se začenjajo v dneh strelca ali kozoroga v obdobju, ko Luna raste.
  • V poklicne in maturitetne tečaje se bo mogoče prijaviti do 2. septembra.
  • Mojstrske tečaje vodijo sami vrhunski pedagogi in koncertanti.
  • V poklicni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali drug ustrezen program po prejšnjih predpisih.
  • Uvodnemu predavanju bo sledil petdnevni tečaj praktičnega učenja meditacije.
  • Študenti se po opravljenem enoletnem tečaju iz tropske medicine (kot izbirnega predmeta) odpravijo v tropske države.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prav za vse učence od tretjega razreda naprej organiziramo šole v naravi ali pa tečaje plavanja in tenisa.
  • Največji ljubitelji vode se lahko udeležijo tečaja potapljanja, drugi lahko pod vodstvom vzgojitelja odkrivajo morske rastline in živali v nekoliko nižji vodi.
  • Če bo zanimanje med otroki oziroma pri njihovih starših, naj bi nadaljevali tudi tečaj angleščine.
  • Bil je pri tabornikih, šel bo na tečaj italijanščine, nor je na računalniške igrice, morda bo do jeseni ujel še kakšen računalniški tečaj, tudi rolkal bi z veseljem, pravi, le za igranje rokometa in žogobrca s prijatelji je še prekmalu, svetujejo zdravniki.
  • Ljudje, ki obiskujejo tečaje joge, mi vedno znova zatrjujejo, da bi radi kaj storili za to, da bi se sprostili vsakdanjih naporov živčnosti, bolečin v hrbtu in stresa.
  • Kmečke žene in dekleta so se udeležile tečajev kuhanja in pečenja ter ostalih opravil, ki jih morajo poznati na kmetijah, če želijo kmetijo odpreti za turiste.
  • Več zgledov ...
  • Devetinpetdeset izbranih mladih muzikov je letos brusilo svoje znanje na tečajih kitare, violončela, komorne igre in prvič tudi harfe pri uglednih pedagogih in koncertantih.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Obiskuje maturitetni tečaj, saj namerava študirati psihologijo, ker bi lahko v tem poklicu veliko pomagala ljudem.
  • Prirejajo tečaje iz aerobike, fitnes vadbe, kondicijske gimnastike in tako imenovane "krožne" vadbe (kombinacije teka in telovadbe), ponujajo pa tudi judo, karate in aikido.
  • Tudi na področju čebelarstva je izobraževanje izjemno pomembno, zato so lani organizirali tečaj za začetnike.
  • Na Delavski univerzi sem opravila tečaj slovenskega jezika.
  • Tečaj vodijo uveljavljeni tekmovalci in kinološki sodniki.
  • Na Srednji biotehniški šoli Kranj že osmo leto izvajamo tečaje predelave mleka na domu za kmete.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • V večernih urah prihaja na kopališče tudi skupina na plavalni tečaj za odrasle.
  • Država sicer organizira teoretične tečaje za voditelja čolnov, ne pa tudi praktičnih, saj nima primernih plovil.
  • Tudi na področju čebelarstva je izobraževanje izjemno pomembno, zato so lani organizirali tečaj za začetnike.
  • Udeleženci tečaja za lokalne turistične vodnike so se tudi praktično preizkusili s predstavitvijo pomurskih turističnih zanimivosti.
  • Letos bom opravil tečaj za učitelja smučanja, zato potrebujem temu primerno opremo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Udeleženke tečaja so povedale, da bodo naslednje leto začele izobraževanje že nekoliko prej in zraven sladkih dobrot poskusile tudi druge, zahtevnejše jedi.
  • Udeleženci tečajev si lahko izposodijo zgoščenke, slovnice, knjižice za branje ...
  • Dolgi zimski večeri so primeren čas za obiskovanje tečajev.
  • Vodje tečajev in delavnic so velikodušno in brezplačno priskočili na pomoč.
  • Uvodni sestanek in začetek tečajev bo v ponedeljek, 29. avgusta, ob 17. uri.
  • V vseh izvedbah tečaja se bo zvrstilo kar 80 brezposelnih žensk s podeželja.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Ena je šla delat v banko, druga pa se je vpisala na zahteven tečaj za tajnice, ki je zajemal tudi poslovno francoščino, takšna izobrazba pa bi jo utegnila pripeljati do kateregakoli poklica na svetu.
  • Včasih so na tečaje hodili predvsem ljudje iz velikih sistemov, zdaj pa se oglašajo uslužbenci manjših podjetij.
  • Stara gospa se je prijavila na tečaj plavanja.
  • Precej sem premišljevala o tem, a kompozicijo sem doma in v tujini študirala že deset let ter se izpopolnjevala na številnih tečajih.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Stranski učinek je bil, da se nas je nekaj vpisalo v brezplačni tečaj arabščine.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Tečaj bo potekal ob petkih popoldne in sobotah dopoldne marca in aprila.
  • Tečaji trajajo po 10 ur, v skupini pa je od 6 do 10 tečajnikov.
  • Številni tečaji joge se začnejo z 10 do 20 minutami dihalnih vaj, vendar se morate naučiti, kako se pravilno izvajajo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Turisti se lahko odločijo tudi za igro badmintona, odbojko, ali se udeležijo plesnega tečaja.
  • Prvikrat pa se udeležuje tečaja slovenskega jezika, ki ga razume in tekoče govori, manj pa je spretna v slovnici, s katero se šele spoznava.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Udeležba na tečaju je bila solidna, saj se ga je dnevno udeležilo po 20 rejcev.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Povpraševanja po šolah jadranja je bilo bistveno več s strani odraslih, zanimanje za tečaj jadranja med mlajšimi pa so pokazali pretežno otroci iz notranjosti Slovenije.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Opravila je le še tečaj na trgovski akademiji in se zaposlila.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Seveda bo potrebovala potrdilo o opravljenem tečaju v materinski šoli.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Tečaj o ekološkem kmetovanju, ki je obvezen za vse, ki se vključijo v kontrolo, bo le v primeru, če se bo prijavilo vsaj 25 udeležencev.
  • Ponekod so tečaji o negi dojenčkov tudi za očete, ki gotovo prinesejo veliko koristi.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Objavljajo zapise o tečaju iz varstva pri delu in aktualni zapis o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju obrtnikov, podjetnikov in njihovih delavcev.
 • tečaj za pridobitev česa
  • Tri zaporedne vikende je v prostorih mozirskega prostovoljnega gasilskega društva potekal gasilski tečaj za pridobitev naziva strojnik.
 • začetni in nadaljevalni tečaj
  • Pripravili so namreč začetni in nadaljevalni tečaj japonskega jezika za otroke, kjer bodo spoznavali japonski jezik, pisavo, nekatere značilnosti in zanimivosti.
 •  [x-urni tečaj
  • V 50-urnem tečaju so se udeleženci seznanili s tehnikami turističnega vodenja, retoriko, kodeksom in bontonom, psihologijo ter spoznavali geografske, zgodovinske, etnološke in ostale turistične posebnosti regije Posavje.
 • ob koncu tečaja
  • Ob koncu tečaja otroke ponovno testiramo in ocenimo uspešnost učenja.
 •  [seminarji, predavanja, delavnice in tečaji
  • S predavanji in tečaji so seznanjali kmete o možnostih predelave ter izdelali tehnologijo za predelavo sadja v pet izdelkov: sadni sok, kis, suho sadje, jabolčnik in sadna žganja.
  • Združenji se s prirejanjem tečajev in delavnic za učenje različnih tehnik animacije še posebej posvečata načrtnemu in pedagoškemu razvoju mladih kadrov.
 • tečaj in izpit
  • Planinski vodniki morajo imeti tečaj in izpit.
Na vrh
 
3 točka na zemeljski površini
v geografiji
tečaj je točka na zemeljski površini, skozi katero gre zemeljska os
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prvi poskusi, da bi prišli na severni tečaj, segajo že v 16. stoletje.
  • Geografski Severni tečaj leži pod z ledom pokritim Severnim ledenim morjem, približno 4087m pod gladino morja.
  • Južni tečaj oziroma Arktika, ki je iz ledu, se bo stalila.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Revija Science je objavila, da se led na severnem tečaju hitro tali, razlog pa je bržkone segrevanje Zemlje.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Tako sem se aprila 1998 pridružil alpinistom in raziskovalcem na mednarodni odpravi na severni tečaj.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Norvežani so protestirali in končno pozvali Nobila, naj sam preleti severni tečaj.
  • Odprava je dosegla severni tečaj 14. aprila, v petih dneh so udeleženci s smučmi premagali dobrih 80 kilometrov arktične pokrajine.
  • Prvič v zgodovini sta dve ženski dosegli južni tečaj na smučeh
  • Pravi, da je zelo vesela, da je kot prva Slovenka osvojila severni tečaj.
  • Vodja odprave Stane Klemenc, ki je leta 1998 kot prvi Slovenec osvojil Severni tečaj, nobene stvari ne misli prepustiti naključju.
 • severni in južni tečaj
  • Zemlja se vrti okrog osi, ki je vpeta med severni in južni tečaj.
  • V zimskih obdobjih lahko astronomi opazujejo ledeni kapi, ki prekrivata področji okrog severnega in južnega tečaja.
Na vrh
 
4 priprava na vratih, oknu
tečaj je priprava, ki omogoča odpiranje in zapiranje vrat, oken ipd.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5navadno v dvojini ali množini
   
   
  • Tudi vrata na novih tečajih, ki prenašajo kakšnih 200 kilogramov, se morajo še vedno odpirati, čeprav jih lahko mišično povprečen zemljan premika le takrat, ko stoji avtomobil na povsem ravni podlagi, drugače hitro postanejo pretežka.
  • Obdan je bil z visoko, trdno ograjo, vrata na zarjavelih tečajih pa so prišleke opozarjala, da niso dobrodošli.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK2navadno v dvojini ali množini
   
   
  • S silo je odrinil stransko okno, ki je bilo odprto na previs in okensko krilo snel s tečajev, potem pa je zlezel v notranjost.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4
   
   
  • Na kotna profila privarimo tečaja, ki ju lahko kupimo ali izdelamo na stružnici.
  • Pogosto naoljite tečaje vrat in oken, zaskočnike pa občasno.
 •  [sneti, vreči vrata s tečajev
  • Specialci so v bliskoviti akciji z velikim pokom sneli vrata s tečajev vinske kleti in med spanjem presenetili morilca na begu.
  • Ker ni bilo odziva, so silovito sunili v vrata, jih vrgli s tečajev in planili noter.
Na vrh
 
Severni/severni tečaj
geografska točka
 • Svoja najlepša potovanja na smučeh in najbolj zanimive ekstremne smučarske spuste je razvrstil v razpredelnico, ki se začne pri nadmorski višini 0, ko je na smučeh potoval na Severni tečaj.
Južni/južni tečaj
geografska točka
 • Spričo te najdbe je povsem mogoče, da so na celini, ki obkroža južni tečaj, bili kdaj toplejši časi in so tam uspevale tudi nižje rastline.
vreči koga/kaj s tečajev
pretresti 
 • Brez reforme skupne kmetijske politike in s tem zmanjšanja obsega sredstev za kmetijstvo bi ob širitvi Unije za 10 novih članic proračun Unije vrglo s tečajev.
vreči svet s tečajev
pretresti 
 • Vse, kar vodijo računalniki, bo padlo vznak. Špekulacija gre takole: k vragu bodo šli transport, telekomunikacije, štrom, oskrba z nafto, banke, voda ... in seveda vladne službe. Svet bo vrglo s tečajev.
svet pade s tečajev
svet pade s tečajev, če se zgodi kaj hudega 
 • Kljub temu pa vsak razsoden človek takoj išče pojasnila in odgovore, še posebno kadar gre za dejanja tako katastrofalnih razsežnosti, ko je naš svet dejansko padel s tečajev.