SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
tiskati glagol
1 prenašati črke, znake ali vzorce na papir
če TISKAR tiska ČRKE, ZNAKE ali VZORCE, jih S TISKARSKIM STROJEM prenese NA PAPIR in ustvari papirnato kopijo
  • kdo tiska kaj
  • kdo tiska kaj na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Neposredni izvajalci volilne kampanje so denimo tiskarji, ki tiskajo volilne plakate.
  • Vsak dan, ko izpraznim poštni nabiralnik, se počutim počaščenega: koliko je podjetij, ki računajo na to, da bom pri njih kaj kupil! Kako čudovite prospekte in reklamne letake tiskajo na najboljšem papirju, da bi me morda le pridobili!
  • Listine so bile ročno tiskane na starem tiskarskem stroju mojstra Janeza, ki je s pomočnikoma tudi včeraj tiskal na papir pred mestno hišo.
Na vrh
 
1.1 o velikih količinah
TISKAR ali INSTITUCIJA tiska KNJIGE, ČASOPISE, LISTINE, DENAR v velikih količinah z namenom izdaje, objave ali razširitve
  • kdo/kaj tiska kaj
  • kdo/kaj tiska na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tako je mladi založnik, ki je med drugim tiskal knjige vsej slovenski moderni, nastopil ljubljansko kariero; že deset let pred tem je odprl knjigarno v Brežicah.
  • Zaradi potrebe po velikih količinah bodo to znamko tiskale kar tri tiskarne!
  • Velike založbe tiskajo vse, od kuharskih knjig do učbenikov za gimnazijce, knjige pa so lahko drage ali poceni - po ruskih merilih, doda, kajti po slovenskih bi bile najbrž vse poceni.
  • Sicer pa je s španskimi založniki tako, da nič ne pomeni, če ti rečejo, da bodo knjigo tiskali.
  • Županom gre v prid še ena okoliščina. Velika večina jih ima ogromen vpliv na lokalne medije z oglaševanjem, tiskajo svoje časopise oziroma občinska trobila, hvalijo uspehe in molčijo o aferah.
  • V zavodu za šolstvo že tiskajo izpitne kataloge in pripravljajo seminarje za učitelje.
  • Nekateri poznavalci pravijo, da so napovedi namenjene blažitvi nasprotovanja komunistov in bi lahko pomenile preprosto to, da bo Rusija tiskala nov denar.
  • Po letu 1918 so cene začele vrtoglavo rasti, celo iz ure v uro, inflacija je neustavljivo rasla iz meseca v mesec, denar je bil vse manj vreden. Ves čas so tiskali nove in nove bankovce, ki so imeli na koncu vedno več ničel.
  • Več zgledov ...
  • Na okupiranih področjih po Evropi so tiskali letake in lepili plakate tako okupatorji kot tudi okupiranci, uradna ameriška politika pa je plakat uporabljala večinoma za prepričevanje svojih neenotnih državljanov v smiselnost borbe na drugem koncu planeta.
  • Namesto da bi revijo tiskali na dragem papirju in se trudili z razširjanjem, njeno vsebino objavimo v spletu in začnemo šteti denarčke.
  • kdo/kaj tiska kaj v čem
  LOKACIJA
   
  • Če bi torej bankovce tiskali v domači tiskarni, bi te površnosti lahko odpravili.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Po zaslugi zemljevidov, ki jih je začel tiskati leta 1537, je Mercator postal najslavnejši kartograf stoletja.
 • tiskati v nakladi  [x izvodov
  • Povedali so nam, da propagandno gradivo tiskajo v nakladi 450 tisoč izvodov, kar pomeni, da jih dobita kar dve tretjini vseh slovenskih gospodinjstev.
 • tiskati v  [x izvodih
  • Prvo izdajo so tiskali v 50.000 izvodih, založnik pa že čez kak mesec napoveduje več kot pol milijonsko naklado.
 • izdajati in tiskati
  • Za proizvode, ki se tiskajo in izdajajo po uveljavitvi tega zakona, mora založnik oziroma uvoznik pri pristojnem organu, še preden jih da v promet, priskrbeti mnenje o tem, da gre za izdelke iz te tarifne številke.
Na vrh
1.2 printati
računalništvo
če ČLOVEK S TISKALNIKOM tiska DOKUMENT, ustvari papirnato kopijo računalniškega dokumenta
  • kdo/kaj tiska
  • kdo/kaj tiska kaj
  • kdo/kaj tiska na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tiskalnik tiska tudi barvno, kar pride še posebno prav ob uporabi fotografij, logotipov, posebnostnih obeležij in podobnega.
  • Administrator mreže ima dostop do podatkov o straneh, ki jih tiskajo uporabniki, kar podjetju omogoča dober nadzor in zasledovanje stroškov tiskanja posameznih uporabnikov.
  • Verjetno ni prvi in osnovni namen prenosnih brizgalnih tiskalnikov, da bi z njimi tiskali dokumente iz ročnih računalnikov, pa vendar je tudi to ena od možnosti, ki jo podpirajo.
  • Tiskalniki HP z imenom Photosmart so načeloma namenjeni uporabnikom, ki s tiskalnikom tiskajo predvsem fotografije, in to predvsem doma.
  • Tiskalnika tiskata zelo ostro besedilo (tudi velikosti 2 pik), vendar pa imata precejšnje težave z enakomernostjo sivinskih prelivov.
  • Tiskalnik seveda tiska na papir velikosti do 302,4 × 495,3 mm (večje kakor A3), in to počne s hitrostjo 8 strani na minuto pri velikosti A4.
  • Posamezne kartuše bi bile cenovno res veliko ugodnejše, če bi na tiskalnik tiskali veliko enakih strani oz. kopij; npr. če bi tiskali poslovni dokument z nekim večjim barvnim logotipom.
  • kdo tiska kaj s čim
  NAČIN
   
  • Če tiskate z barvnim tiskalnikom (kar je pri grafikonih zelo zaželjeno), lahko zaradi večje razločnosti določite vzorec notranjosti elementov, s katerimi so prikazani nizi podatkov (npr. stolpičev).
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Današnji tiskalniki poleg velike ločljivosti zmorejo tudi tiskati z zelo majhnimi kapljicami barvila, z različno velikimi kapljicami in z več kapljicami na istem mestu.
  • Le redki uporabniki tega programa si namreč lahko privoščijo tiskalnike ali risalnike, ki znajo tiskati na liste velikih formatov.
 • tiskalnik tiska z ločljivostjo  [x pik na palec
  • Tiskalnik tiska z ločljivostjo 720 × 360 pik na palec, pri tiskanju pa uporablja le eno glavo.
 • tiskati s hitrostjo  [x strani na minuto
  • To je laserski tiskalnik LED iz t. i. razred »600 dpi«, ki tiska s hitrostjo 4 strani na minuto.
 • tiskati v barvah
  • Tržni analitiki menijo, da bomo čedalje več tiskali v barvah, tudi na delovnem mestu.
Na vrh
1.3 objavljati
če ČLOVEK tiska določeno BESEDILO, ga objavlja, navadno v knjigi ali časopisu
  • kdo tiska kaj
  • kdo tiska kaj v čem
  KDO/KAJ
   
  • Njegove pesmi so tiskale tudi matične revije Sodobnost, Rodna gruda, Dialogi, Nova revija, Srce in oko.
  • Prešeren je svoj sonet sam prevedel v nemščino in oboje tiskal v Ilirskem listu.
  • Vse zakone so tiskali v dveh jezikih.
  • Jarnik je prevedel tudi pesem Der Graf von Habsburg in jo tiskal leta 1821 v reviji Kärntnerische Zeitschrift.
  • Kar razlagam v pričujočem tekstu, je sporočilo tudi obeh mojih intervjujev, ki ju tiskam v Reviji 2000, ker ju časnik Republika in mesečnik Tretji dan nista hotela natisniti.
  • In ta jezik naših politikov in družbenih delavcev tiskamo v knjigah z najvišjimi nakladami in ga širimo med ljudmi kot domala obvezno čtivo.
Na vrh
2 prenašati besedilo, slike na tkanino ali predmete
  • kdo tiska kaj
  • kdo tiska na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Rudi Stopar iz Sevnice, potomec kovaške rodbine iz Boštanja, je vsestransko ustvarjalna osebnost: slika, tiska grafike in piše pesmi, a tisto njegovo najbolj pravo in naravno ustvarjalno početje je kiparjenje.
  • Tokrat so malčki risali in tiskali na majice ter se sila zabavali.
Na vrh