SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
toleranca samostalnik
1 sprejemanje drugačnosti; strpnost
toleranca je sposobnost, da z razumevanjem in brez obsojanja sprejmemo ČLOVEKA, ki je drugačne veroizpovedi, nacionalnosti ali spolne usmerjenosti od nas
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Jezuiti so pokazali veliko toleranco do indijanskih običajev in njihovih verovanj, nekatere so celo vnesli v krščanstvo.
  • Zlasti to velja po inavguraciji sedanjega papeža, ki je pionir vzpodbujanja verske tolerance, pionir srečanj različnih veroizpovedi.
  • Ni prostora za zasebnost /.../, ko vam gre nekdo na živce, se bog ne daj ne skregajte. Velika mera medsebojne tolerance, kot jo zahteva skupno bivanje, na najveckrat prenapolnjeni barki, je za cloveški karakter zelo redka.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prav nič me ne moti, moj prag tolerance je pač neskončen …
  • Čeprav so pripadniki nemuslimanskih ver prisiljeni živeti po pravilih islama, lahko govorimo o neki stopnji tolerance s strani države.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Sodelovalno učenje naj bi torej pomembno prispevalo k strpnosti in toleranci do drugačnosti in obenem zadostilo zahtevi po osvojitvi določenega, z učnim načrtom predpisanega znanja.
  • Izpostavili se bodo nestrpnost, toleranca do drugačnosti, izključevanje enih ali drugih.
  • Med drugim je ugotovil, da je občutenje sreče večje tam, kjer vlada večja toleranca do homoseksualcev, ločitve, ženske emancipacije, kjer je bolj razširjeno vključevanje v prostovoljne organizacije, manj srečni pa so ljudje ob manjšem občutku svobode, ksenofobičnosti, večji avtoritarnosti.
 • toleranca in  [strpnost, spoštovanje
  • Znašli smo se v težkih časih, ko sta postali strpnost in toleranca nekakšni svetinji, neka obveza.
  • Hkrati pa skrbela za to, da vzgaja v duhu demokratičnosti, tolerance in strpnosti, vrednot, ki nikakor niso v nasprotju z jasno in deklarirano versko identiteto.
  • V takšnih primerih so zaradi spoštovanja drugačnosti nujni kompromisi, toleranca in strpnost.
  • Govorim o demokratičnosti, toleranci in spoštovanju do vsakogar.
  • Pomembno je, da smo odrasli otrokom vzgled za vedenje, toleranco in spoštovanje drugačnosti.
Na vrh
 
1.1 dopuščanje
toleranca je dopuščanje neprimernega obnašanja, drugačnih navad ali dejanj, ki so slaba za človeka in družbo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Raziskave kažejo, da je med Slovenci še vedno prisotna velika toleranca do vožnje pod vplivom alkohola.
  • Kaj bodo naredili tisti, ki predlagajo višje kazni in se zavzemajo za ničelno toleranco ?
  • Korupcija je zato bila, je in bo začaran krog, četudi se v Sloveniji po mnenju urada zavzemamo za tako imenovano ničelno toleranco, ker so vsa koruptivna dejanja nesprejemljiva.
  • Ko je Anna Widdecombe, ena najbolj prepoznavnih britanskih političnih osebnosti in heroina številnih konzervativnih volilcev, med razlaganjem notranje politike napovedala torijsko ničelno toleranco do uživalcev marihuane /.../, so ji delegati navdušeno stoje ploskali.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Ustavimo nasilje! Kulturni obrazec, ki vsebuje toleranco do nasilja, smo vendarle začeli spreminjati.
  • Pomembno bitko proti nasilju je mogoče izbojevati na področju ozaveščanja javnosti in z bojem proti toleranci do nasilja.
  • Ženske, ki so bile žrtve ali priče nasilja že kot otroci, imajo višjo toleranco do nasilja in ga tako sprejemajo kot sestavni del partnerskega odnosa.
  • Da, to so države z veliko ponudbo alkohola, omejitve so zelo majhne, obenem pa je zelo visoka toleranca do tistih, ki pijejo.
  • Podatki o visoki toleranci oziroma brezbrižnosti nekadilcev do kadilcev so prav presenetljivi.
  • Dokument predlaga nično stopnjo tolerance do prestopnikov, odstranitev iz duhovniške službe in predajo policiji.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ste sploh kdaj sitni? Sem, ampak prag tolerance imam zelo visok.
  • Vprašam pa se tudi jaz, kje je tukaj prag tolerance za objavo takih prispevkov, ki etiketirajo ljudi s svinjami.
  • Nameščenec, sicer miren štiridesetletnik, ki pa seveda ima svoje meje tolerance, je gosta vprašal, zakaj je to naredil.
  • Moja gledalska potrpežljivost je dosegla skrajno mejo tolerance.
  • Menda pa je res tudi to, da se na Slovenskem stopnja tolerance do plačane ljubezni razlikuje dobesedno od mesta do mesta oziroma od občine do občine.
Na vrh
1.2 o organizmu
toleranca je sposobnost organizma, da prenaša določeno količino snovi in se ji prilagodi do te mere, da mu ne škodi
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Za ljudi, ki imajo zelo majhno toleranco za glukozo, je bolje, da ne uživajo hrane, ki vsebuje že majhno količino laktoze, kot so na primer:
  • Nosečnostna sladkorna bolezen po porodu izgine, toleranca za glukozo se normalizira.
  • Pri dolgotrajnem jemanju hipnotikov se lahko razvijeta odvisnost in toleranca za zdravilo.
  • Možganska toleranca lahko povzroči tudi navzkrižno toleranco, se pravi, da toleranca za eno zdravilo pri istem človeku povzroči toleranco za podobna zdravila.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Očitno se v telesu razvije nekakšna toleranca snovi, naj bo to kofein ali katera druga snov.
  • Pri uživanju se razvije še toleranca, kar pomeni, da je za dosego enakih učinkov potreben vedno večji odmerek.
  • Toleranca za morsko bolezen se lahko razvije, če je izpostavljenost stalnemu gibanju večdnevna ali če se ponovi večkrat za krajši čas.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Telo razvije toleranco za učinke droge, kar pomeni, da mora uživalec kar naprej povečevati odmerek za dosego podobnega učinka.
  • Človek lahko npr. razvije toleranco za stranske učinke zdravila, ne pa na zdravilne.
  • Organizem zelo hitro razvije toleranco na metamfetamin in za enak učinek so potrebni vse večji odmerki.
Na vrh
2 odstopanje, ki je še dovoljeno
toleranca je dovoljeno odstopanje od predpisane KOLIČINE ali ENOTE
 •  
  • Dopolnila odpravljajo dozdajšnjo preveliko toleranco glede odstopanja debeline skakalnih dresov (zmanjšane s prejšnjih 8 na vsega 5 milimetrov) od predpisane in zdaj natančno opredeljujejo njihov dovoljen obseg tudi v območju meč in podlahtnice.
  • Prometno ministrstvo pa mora s spremembo pravilnika omogočiti izdajo letnega dovoljenja za prevoz izrednih tovorov (razsutih tovorov in gradbenega materiala) in dopustiti večjo toleranco pri preseganju najvišje dovoljene teže (do 15 odstotkov) pri prevozu omenjenih tovorov, saj tovornjakarji na gradbiščih nimajo tehtnice.
  • Mali prevozniki zahtevajo toleranco skupnih tež in osnih pritiskov, ki sta pomemben dejavnik varovanja cest.
  • V lokacijski dokumentaciji se lahko določijo tudi tolerance pri legi, velikosti in funkciji objekta oziroma naprave, ki so dopustne v projektni dokumentaciji.
Na vrh
 
geometrična toleranca
geometrija
 • Tolerance, s katerimi predpisujemo dovoljena tovrstna odstopanja imenujemo geometrične tolerance in jih delimo na /.../
 • Pri navajanju geometričnih toleranc je včasih treba navesti še dodatna tekstovna pojasnila (npr. število izvrtin pri toleriranju lege izvrtin).
frustracijska toleranca
bolezen; psihična motnja
 • Takrat imamo šibko frustracijsko toleranco, smo bolj razdražljivi, slabe volje, prepirljivi, hitreje smo užaljeni, slabo spimo, komunikacije so težavne.
 • Z razvojem motivacije se poveča tudi frustracijska toleranca.
 • /.../ če pa bo taka situacija prekoračila prag športnikove frustracijske tolerance, bo mlad športnik reagiral nekonstruktivno, /.../.
 • Sodni izvedenec psihiater dr. Slavko Ziherl je ugotovil, da obtoženi boleha za tako imenovano nizko frustracijsko toleranco. To med drugim pomeni, da ga občutek ponižanja /.../ hitro prizadene.