DOGODKI

FEBRUARSKE KONFERENCE

Pravopis, več kot le predpis 3. februar 2012 konferenca Pravopis, več kot le predpis, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
Slovnica, več kot le sistem 4. februar 2011 konferenca Slovnica, več kot le sistem, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
Konferenca Korpusi, več kot le statistika 5. februar 2010 konferenca Korpusi, več kot le statistika, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
Slovarji, več kot le besede 6. februar 2009 konferenca Slovarji, več kot le besede, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani

DRUGI DOGODKI

4. oktober 2013 zaključna konferenca, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana
slovnica besednih skic 3. in 4. februar 2010 delavnica Slovnica besednih skic, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
FrameNet za slovenščino 8. in 9. januar 2009 delavnica FrameNet za slovenščino, Amebis, d. o. o., Kamnik
Salomonov seminar 24. junij 2008 Solomonov seminar: predavanje o projektu, Institut Jožef Stefan