SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
tipično prislov
1 na značilen način
če je nekaj tipično kakšno, ima lastnosti, ki so zelo značilne za določeno vrsto oseb ali pojava
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Tipično ženski poklic, kot je medicinska sestra, je v slovenski družbi slabše cenjen in ima manj veljave kot marsikje v razvitem svetu.
  • Alkohol je res še vedno tipično moška droga.
  • V na videz nezahtevni proizvodnji se v Dobruški vasi ubadajo tudi s tipično slovenskimi problemi.
  • Kljub močni nacionalni noti pa motiv sejalca ni tipično slovenski.
  • Ves zvok je tipično ameriški, kot bi bil sproduciran in napisan koncem osemdesetih let, večino pesmi ste slišali že v drugih preoblekah, pod drugimi imeni, v drugih filmih.
  • Moj koncept ni bil nikoli tipično evropski, se pravi, da bi najprej kupil blago, potem pa iskal kupce.
 • PRISLOV+po+PRISLOV 
  • Svojo vlogo je igrala tipično po žensko.
  • Ne bomo trdili, da ni umesten, kljub temu pa je preveč birokratski, predalčkast in nevsebinski, tipično po slovensko nesamozavesten in v duhu evropske politike neproduktiven.
  • Menda je bil ta škandal evropskih razsežnosti in grdo podcenjevanje ene od držav kandidatk za vstop v EU tudi ena osrednjih tem pogovorov med slovenskim premierom Ropom ter danskim premierom, ki ima tipično po dansko tako nenavadno ime, da si ga nisem zapomnil.
  • Tipično po naše se obnašamo tudi v tej zadnji aferi, ki je kar počez lopnila po kmetih.
Na vrh
 
2 običajno
če se nekaj tipično zgodi, se zgodi na običajen, ustaljen, pričakovan način
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Te pisave se tipično namestijo s programi za oblikovanje strani ali grafičnimi programi.
  • Dotlej so v mnogih primerih, ko so tipično zboleli le prašiči, menili, da gre za okužbo s posebnim virusom SIP, ki se je prilagodil prašičem.
  • Tipično Milan vpraša mamico: »Kje si bila, ko sem se rodil?«
  • » Tipično na tej poti srečamo ljudi, ki so nam naklonjeni,« je rekel s hladnim glasom profesionalca.
  • Obletnico Kosovelove smrti s (m) o namreč Slovenci, zlasti na prestolnični ravni, odbrenkali povsem tipično, torej - kar se da nemarno.
  • Praksa v psihologiji športne rekreacije si pogosto izposoja iz bolj uveljavljenih področij, medtem ko nove metode in tehnike tipično izvirajo iz potreb specifične situacije, ne pa toliko iz teorije in raziskav.
  • Več zgledov ...
  • Kljub vsemu se zdi, da so upravniki teh strežnikov tipično bolj napredni uporabniki, saj mnogi svojo upraviteljsko vlogo uporabljajo za oglaševanje (pri povezavi v omrežje namreč pošlje strežnik uporabniku pozdrav, v katerem je navadno mogoče najti tudi reklamna sporočila).
 • PRISLOV+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ponudnik vam bo tipično v nekaj urah vklopil storitev GPRS ter vas o tem obvestil s povratnim kratkim sporočilom.
  • Nato so tipično v nekaj letih večkrat zamenjali službe.
  • Velike skupine držav so, ki vegetirajo cela desetletja na pol poti tranzicije, tipično v Latinski Ameriki.
Na vrh