SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
gnezditi glagol
1 imeti gnezdov 3. osebi
če PTICA gnezdi na nekem PODROČJU, tam živi, išče hrano in se razmnožuje
  • kdo gnezdi kje
  KDO/KAJ
   
  • Kadar ptice gnezdijo v nabiralniku, se mora pošta začasno preseliti.
  • Ptiči gnezdijo na tleh, vodovje kroginkrog je bogato z ribami in čisto.
  • Ne pravijo kar tako, da lastovke k hiši prinašajo srečo, saj lastovke in štorklje gnezdijo le na zdravih mestih, kjer se tudi ljudje dobro počutijo.
  • Jezero Alakol je veliko polslano jezero s tremi otočki, kjer gnezdijo različne čigre, galebi in kormorani, ob zaraščenih bregovih pa se skrivajo še drugi ptiči.
  • V solinah so ornitologi doslej našteli 254 vrst ptic - Tu gnezdijo polojnik, rumenonogi galeb, čaplja …
  • Na jezeru gnezdi vodomec, na obrobju so ponekod močvirni travniki, za širšo okolico jezera pa so značilni visokodebelni sadovnjaki z ogroženimi vrstami kulturne krajine.
  • Planinski orel v Sloveniji gnezdi v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah, Karavankah, na Notranjskem, Primorskem in v dolini Kolpe.
  • Čopasti ponirek gnezdi po večjih stoječih vodah tudi v Sloveniji.
  • Več zgledov ...
  • Obrežja mrtvic so navadno poraščena s šopi šašev in trstičja. Tu gnezdijo in najdejo zatočišče številne ogrožene ptice.
  • V rečnih jezerih se prepletajo pestre živalske in rastlinske združbe, so zatočišča za redke vrste, predvsem ptice, ki tod najdejo počivališča med selitvami, nekatere pa tod tudi gnezdijo.
  • Posebnega pomena za ptice so zlasti obsežni gozdovi, ki jih pri nas ni malo. Tam gnezdijo povsem za gozd specializirane vrste, denimo divji petelin, kozača in mali muhar.
  • kdo gnezdi v čem
  • kdo gnezdi na čem
  • kdo gnezdi kje
  LOKACIJA
   
  • V Sloveniji gnezdi okrog 200 vrst ptic, od katerih jih je po podatkih društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije že 163 vrst uvrščenih na rdeči seznam ogroženosti, nekatere med njimi so celo na pragu izumrtja, nekatere pa so že izginile iz naših krajev.
  • S tem so zmanjšali možnost preživetja redkih ptic mrhovinarjev, na primer bradatih jastrebov, ki jih v Evropi gnezdi morda le še od 140 do 180.
  • Lani so imeli težave z zaščitenimi ptiči, ki so gnezdili v bližini in sledila je odpoved dirke, ptiči pa so njihovo usodo krojili tudi letos - pa čeprav le posredno.
  • Kanja gnezdi v gozdu na kakšni visoki bukvi, hrano pa si išče na polju in v sadovnjaku.
  • Bradači niso selivke, gnezdijo v duplih, včasih pa tudi na tleh.
  • V krošnjah gnezdijo veliki in pritlikavi kormorani, na sredini male bele in čopaste čaplje ter kvakači in pri tleh žličarke.
  • Taščice gnezdijo v luknjah, ki nastanejo v drevesih, ko jim odpadejo odmrle veje, in pogosto tekmujejo za prostor z brglezi in žolnami, ki imajo podobne navade.
  • Še danes v solinah gnezdijo polojniki, sabljarke, prilivke in komatne tekice, če omenim le najbolj opazne pobrežnike, ki so prebivalci odprtih polojev, v obdoju selitve pa se jim pridružijo najbrž vsi evropski pobrežniki in velika večina vseh vrst vodnih ptic.
  • Več zgledov ...
  • Kljunorožci navadno gnezdijo v drevesnih duplih, kamor se samica, še preden odloži jajca, zazida z iztrebki in blatom, ki ga prinaša samec.
  • Večina si s kljunom izdolbe v deblo tudi gnezdo, nekaj vrst pa gnezdi v obrežnih luknjah ali v termitnjakih.
  • Na otoku gnezdi tudi največja morska ptica albatros.
  • Le nekaj hiš pred Zburami vsako leto, že vrsto let, na električnem drogu gnezdita beli štorklji.
  • Škrjanci gnezdijo na tleh, navadno skrijejo gnezdo pod rob travne ruš e ali pod kamen.
  • Večina gnezd je v previsnih stenah, planinski orel pa redkeje gnezdi na drevesih.
  • Tam srečamo celo kotorno skupaj s koscem, repaljščica pa gnezdi na istih travnikih kot vriskarica.
  • kdo gnezdi kaj/SAMOSTALNIK4
  ČAS
   
  • Bela pastirica (Motacilla alba), črno-bele barve, gnezdi vsako leto pod streho starega transformatorja sredi sadovnjaka.
  • V plezalki ob steni hiše vsako leto gnezdijo kosi.
  • V dveh umetnih gnezdih je že naslednje leto gnezdil krokar, pred dvema letoma pa se je na območju stene v bližini Cerkniškega jezera pojavil samček.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Siva pastirica najraje gnezdi ob gozdnih potokih, tako v nižjih kot v višjih legah, kjer si življenjski prostor deli s povodnim kosom.
  • "Ker na Barju redno gnezdi kar 125 vrst ptic, vsega skupaj pa travnike preletava ali se na njih hrani več kot 300 vrst ptičev, je to eden najpomembnejših ornitoloških prostorov v tem delu Evrope," je povedal Borut Štumberger.
  • Albatrosi ponavadi gnezdijo na osamljenih otočkih v Tihem oceanu.
  • Štorklje pogosto gnezdijo na stavbah in so dobrodošli obiskovalci; simbolizirajo srečo in štorklja, ki gnezdi, prinaša gospodinjstvu blaginjo.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Samica bo naredila novo gnezdo in pričela gnezditi, samec pa bo ves čas čepel na ograji in prežal, da se ne bi od kod priklatila mačka.
  • Čigre so splav z velikim veseljem sprejele in par čiger je na njem začel gnezditi.
  • Ob ograji zasadimo grmičevje, da bodo v njem lahko gnezdile ptice in da bodo veverice, če živimo blizu gozda, imele lažjo pot do našega doma.
 • gnezditi v kolonijah
  • Vsi kormorani so odlični plavalci in potapljači in ponavadi gnezdijo v kolonijah.
  • Pelikani so družabni ptiči, ki navadno lovijo skupaj ter prenočujejo in gnezdijo v kolonijah.
 • gnezditi na območju česa
  • V muzeju nedaleč stran od informacijskega centra so nazorno predstavljene različne vrste ptic in rac, ki stalno ali le občasno gnezdijo na območju rezervata.
  • Podgrivka gnezdi na obsežnem območju Evrope, Azije in Severne Amerike, pozimi pa se preseli v tropska območja.
 •  [prvič, nazadnje gnezditi leta  [x
  • Polojniki so prvič gnezdili leta 1991.
  • Nekoč je beloglavi jastreb gnezdil tudi v Alpah, a je izumrl. V Sloveniji je nazadnje gnezdil leta 1884.
 • kje gnezdi  [x parov / kje gnezdi  [x parov koga / kje gnezdi okrog  [x parov / kje gnezdi okrog  [x parov koga / kje gnezdi do  [x parov / kje gnezdi do  [x parov koga
  • Predstavljeni so tudi zelo redki gnezdilci naših gozdov, na primer pinoža in črni škarnik, od katerega v Sloveniji gnezdi samo en par.
  • V vasi gnezdi en par belih pastiric.
  • V Sloveniji naj bi gnezdilo okrog 3000 parov, prezimovalo pa naj bi okrog 4000 teh ptic.
  • Takšen ritem poskuša v umetnem okolju gramoznice ustvarjati tudi Slavko Ozmec, zato so njegovi delavci letos na začetku pomladi spet porušili prevrtan del gnezdilne stene, v kateri je lani gnezdilo okrog 200 parov breguljk.
  • Na območju Sečoveljskih solin gnezdi do 60 parov.
  • V 1 km glogove žive meje lahko gnezdi do 40 parov ptičev.
 • kje gnezdi  [x vrst / kje gnezdi  [x vrst koga
  • Pri nas gnezdijo tri vrste, ki so ogrožene v vsem svetu
  • V potokih še živijo potočni raki in ribe, okoli pa prepevajo in gnezdijo številne vrste redkih ptic, tudi črna štorklja.
Na vrh
 
2 preneseno
Na vrh
 
2.1 udobno se namestiti
če ČLOVEK gnezdi, navadno na določeni LOKACIJI, je tam udobno nameščen
  • kdo gnezdi v čem
  • kdo gnezdi na čem
  LOKACIJA
   
  • Zakaj ravno v Knafljevem prehodu, ne pa denimo na Trubarjevi, kjer v pregrešno udobnih stolčkih kafičev žepnega formata gnezdi kopica zanimivih, široko razgledanih mladeničev, s katerimi bi lahko v nedogled razpravljal o življenju, vesolju in sploh vsem?
  • Gnezdila sva na gričku in gledala čez nizko ogrado na gubajočo se gladino jezera ljudi, ki se je razlivalo pred odrom, na katerem je Kali z Martinika igral svoj martiniški reggae.
  • Edino razkošje, ki si ga občasno privošči, je počitek na zasilnem ležišču, če na njem ne gnezdi kateri od potnikov ali njegovih pomočnikov.
Na vrh
2.2 nahajati se, obstajati
v 3. osebi
če KAJ gnezdi na določenem MESTU, se tam nahaja ali obstaja
  • kaj gnezdi kje
  KDO/KAJ
   
  • Ta starodavna vas gnezdi visoko na strmem grebenu nad Kolpo in se razgleduje daleč po hrvaških poljih onkraj nje.
  • Želim si, da bi tu gnezdilo in se rojevalo čim več idej, ki bi dobile krila, je ob odprtju prvega prostora za ideje dejala županja Danica Simšič in nato skupaj s podžupanom Slavkom Slakom ter ministrom za šolstvo, znanost in šport Slavkom Gabrom odprla valilnico idej TiPovej!
  • kaj gnezdi na čem
  • kaj gnezdi v kom/čem
  LOKACIJA
   
  • Njeno zunajčasnost prežemajo gozdovi, grebeni in vrhovi, med katerimi na hrvaški strani gnezdi nekaj skrajno samotnih vasic.
  • Vas, ki gnezdi na vrhu zelo razgledne vzpetine, je bila svoj čas zelo obiskan izletniški cilj, prihajali so tudi Zagrebčani, na cvičkanje.
  • Še malo so postali na Slovenski cesti in opazovali, kaj se dogaja na drugi strani ceste okoli diskoteke Global, ki gnezdi na vrhu Name.
  • Šopek prijaznih misli je gnezdil v nas in odpiral poti v svetla jutra, do uspehov in zdravja.
  • In vsi ti dnevi in vse noči bodo gnezdile v tebi.
  • Skupaj s skepticizmom in znanstvenim prepričanjem gnezdijo v njem tudi starinski predsodki, zastareli načini mišljenja in čustvovanja, zakrnele zablode in slepa nevednost.
  • Samota gnezdi v grapi, zbledele obljube, zbledele iluzije kot burjina piščal.
  • V vdolbinah jezika gnezdijo bakterije, ki proizvajajo žveplo.
  • Več zgledov ...
  • V njegovih gostih brkih je tik nad kotičkom ustnic gnezdilo nekaj, kar je sumljivo spominjalo na pečen fižolček.
  • V temnih zrklih majhnega moškega je gnezdila kamnita zloba, ki je široko razprla bridko ostre kremplje in zgrabila Katjino srce, da je komajda še upalo utripati.
Na vrh
3 računalništvo
če ČLOVEK gnezdi PODATKE v računalniku |ali| PODATKI gnezdijo, so urejeni tako, da so v medsebojni odvisnosti
  • kdo gnezdi kaj
  • kaj gnezdi
  KDO/KAJ
   
  • Če znotraj celice gnezdite tabele, ima ugnezdena tabela barvo ozadja isto kot celica, v katero je tabela postavljena.
  • Če uporabljamo logične operatorje, lahko sestavimo največ 40 kombinacij, poizvedbe pa lahko gnezdijo v 50 nivojih.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Za začetnike je na voljo čarovnik, ki pomaga ustvariti preproste spletne strani, bolj izkušeni uporabniki pa lahko gnezdijo rezultate poizvedb v svoje vnaprej pripravljene spletne strani.
  • Mimogrede, plasti lahko odslej gnezdimo, kar omogoča bolj pregledno organizacijo elementov.
Na vrh