SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
gozdarstvo samostalnik
1 znanstvena veda
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Na otvoritvi je o tej naravni znamenitosti govoril inž. gozdarstva, poznavalec in fotograf slovenskih gozdov Hrvoje T. Oršanič.
  • Po zaslugi univ. dipl. inž. gozdarstva Bojana Kocjana je bil ogled dela Kočevskega Roga za novinarje obenem poučen in zabaven.
  • Človek se bo moral prilagoditi potrebam zveri in ne narobe," je misel diplomiranega inženirja gozdarstva Cirila Štrumblja.
  • Študenti gozdarstva so ustanovili mednarodno društvo študentov gozdarstva, katerega glavni namen je povezovanje gozdarskih šol.
  • Na ljubljanski univerzi je končal študij gozdarstva (1954), na zagrebškem vseučilišču pa doktoriral v ekonomskih vedah (1978).
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Oba sta študirala gozdarstvo na ljubljanski biotehnični fakulteti.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Leta 1959 diplomiral na oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete, doktoriral pa je leta 1979 v Beogradu.
Na vrh
 
1.1 upravljanje z gozdovi
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Že na osnovi teh podatkov lahko trdimo, da v Sloveniji razmeroma dobro uveljavljamo načelo sonaravnega gozdarstva.
  • Urbano gozdarstvo v teh primerih vedno ponudi rešitev, ki onemogoči najslabšo potezo, in s tem prispeva k ohranitvi naravnega.
  • V tistem obdobju so se namreč v slovenskem gozdarstvu začele velike organizacijske spremembe.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Še lani je sodelovala na mednarodnih delavnicah, zaradi neurejenih razmer na področju gozdarstva pa se je proces ustavil in Slovenija letos na mednarodni ravni žal ne sodeluje več.
  • Posvet, na katerem je sodelovalo več kot 90 strokovnjakov s področij gozdarstva, urbanizma in varstva narave, sta pripravila Zavod za gozdove Slovenije in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Državne subvencije v gozdarstvo so v primerjavi s kmetijskimi še vedno zelo nizke.
  • Dobri poznavalci razmer v gozdarstvu vedo povedati, da so cene, ki jih za hlodovino in za druge gozdne sortimente navajajo odkupovalci, lahko le tržna vaba za prodajalce.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK+4 
  • Državni sekretar za gozdarstvo Maksimiljan Mohorič je o uresničevanju evropskih usmeritev pri nas dejal, da »ministrstvo dela v tej smeri« in da so o njihovem delu lahko zelo različne ocene, da pa slovenski program razvoja gozdov povsod ocenjujejo kot dobrega.
  • Za to imamo vsa dovoljenja, saj so gozdno - gospodarski načrt za te gozdove potrdili Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, občina Loška dolina in ministrstvo za gozdarstvo in kmetijstvo.
  • Spominska slovesnost, ki se je je v imenu Turčije udeležil minister za gozdarstvo Nami Cagan, se je začela ob sončnem vzhodu v zalivu Anzac.
  • Združenje za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije je aprila svoj sedež preneslo na sedež zbornice.
  • Odbor za gozdarstvo je razpravljal o enotnih merah drv, ki prihajajo na javni trg (cole, metri, čevlji).
  • Kako stvari vidijo pri tej državni ustanovi, smo se pogovarjali z Francem Nabernikom, direktorjem sektorja za gozdarstvo pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov.
Na vrh