SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
implicitno prislov
1 ne direktno
če človek nekaj pove implicitno ali če je sporočilo implicitno vsebovano v čem, ni direktno izraženo, vendar je jasno in se razume
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Če bi evro uvedli kot vzporedno valuto in bi z njim nadomestili zdajšnjo indeksacijo v bankah, bi s tem implicitno priznali, da je domači tolar relativno slab denar.
  • Implicitno je ombudsman izrazil skepso nad vojno proti terorizmu, ko je spomnil na neuspeli "vojni" proti drogam in revščini, ki naj bi po njegovo omenjena problema še povečala.
  • Sedaj je vsaj implicitno tudi potrdila, da sta London in Pariz edini dve članici Evropske unije, ki sta jedrski sili.
  • V njem je na 354 straneh strastno zagovarjala papeško nezmotljivost in implicitno zavrnila približevanje drugim verskim usmeritvam in veroizpovedim, katerega pobudnik je bil dDrugi vatikanski koncil.
  • Iraškim generalom ZDA implicitno grozijo, naj ne sledijo Sadamu Huseinu, saj se jim sicer lahko zgodi, da bodo obtoženi za vojne zločine.
  • Vendar pa pri referendumih ne gre samo za z ustavo in zakonom izrecno določene prepovedi, temveč tudi za druge omejitve, ki implicitno izhajajo iz ustavnih načel in vrednot in so v demokratičnih ureditvah razumne.
  • Več zgledov ...
  • Še več, Hughes celo ugotavlja, da se od »višjih« uradnikov danes pričakuje znanje dveh federalnih jezikov, kar implicitno pomeni, da za njihove podrejene ta zahteva ne velja.
  • Pravilen prevod je lahko le »odnosi z javnostjo«, kajti abstraktni samostalnik »javnost« že implicitno vsebuje množino.
  • Ta dva termina sta obremenjena s pejorativnim nabojem, saj implicitno vključujeta predpostavko o manjvrednosti sekt oziroma kultov v primerjavi s cerkvami.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • STALIŠČA RAZLIČNIH TEORETIKOV, KI SO POGOSTO V TEORIJI LE IMPLICITNO IZRAŽENA ALI PA SE JIH NJIHOV AVTOR NITI SAM NE ZAVEDA, REFLEKTIRAJO NJEGOVA FILOZOFSKA, EKONOMSKA IN POLITIČNA PREPRIČANJA.
  • Ta omejitev je povsem enakovredna in analogna omejitvi dostopa do podatkov v kazenskem pregonu ali postopku s prekrškom, torej je implicitno zajeta tudi v zakonu o medijih.
  • Prošnja za mir je implicitno vsebovana v portetu neznosne vojne, mladega pesnika pa se v tej pesmi opogumlja k vztrajanju navzlic "krutemu stoletju", ki stori, da so pesnikovi lasje posiveli.
  • Krščanstva morda res ne bo eksplicitno v ustavi, zato pa je implicitno navzoče v zastavi.
  • Nevarnost smrti je podana implicitno, iz česar se razvije stopnjujoča napetost v vsaki popolnoma razumljivi sceni.
 • implicitno ali eksplicitno / eksplicitno ali implicitno
  • Nekoč je bila osnova novinarjeve kredibilnosti trditev, implicitno ali eksplicitno zapisana v njegovem članku: 'Bil sem tam, na licu mesta, videl dogodke z lastnimi očmi in zdaj jih opisujem.
  • V pisanju Doris Lessing je eksplicitno ali implicitno odločilno navzoča (ur. op.: zimbabvejska krajina), tako v kratkih zgodbah o žuželkah, ki jih je nekoč ure in ure opazovala, kot v razmišljanjih o prvotnih prebivalcih:
  • Vsaj polovičen del slovenskega političnega spektra pa eksplicitno ali implicitno simpatizira z antifašizmom.
Na vrh