Zaključna konferenca

Petek, 4. oktobra 2013 od 9:00 do 17:00
Dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana

Predavanja si lahko ogledate na portalu Videolectures: Zaključna konferenca projekta “Sporazumevanje v slovenskem jeziku”, Ljubljana 2013

URA PREDAVATELJ NASLOV
9:00-9:10 Matija Vilfan Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Uvodne besede
9:10-9:20 Miro Romih Amebis, d.o.o., Kamnik Organizacija in finance
9:20-10:30 Simon Krek Amebis, d.o.o., Kamnik / Institut “Jožef Stefan” Vsebina projekta in rezultati
10:30-11:00 Odmor za kavo
11:00-11:20 Ana Zwitter Vitez Trojina, zavod za uporabno slovenistiko Govorni korpus Gos
11:20-11:40 Nataša Logar Berginc Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani Pisna korpusa Gigafida in Kres
11:40-12:00 Iztok Kosem Trojina, zavod za uporabno slovenistiko Korpus šolskih pisnih izdelkov Šolar
12:00-12:30 Simon Krek Amebis, d.o.o., Kamnik / Institut “Jožef Stefan” Jezikovne tehnologije
12:30-13:30 Odmor za kosilo
13:30-14:00 Simon Krek Amebis, d.o.o., Kamnik / Institut “Jožef Stefan” Slogovni priročnik in leksikon Sloleks
14:00-14:40 Iztok Kosem Trojina, zavod za uporabno slovenistiko Pedagoški slovnični portal
14:40-15:30 Polona Gantar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU Leksikalna baza za slovenščino
15:30-16:00 Odmor za kavo
16:00-17:00 okrogla miza Sporazumevanje po “Sporazumevanju”