SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
vrednota samostalnik
1 kar je pomembno
navadno v množini
vrednota je prepričanje o tem, kaj je prav in kaj je v življenju pomembno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Gre za vprašanje, kaj mora določen narod imeti v družbi, da bi lahko v državi, v kateri živi, razvil svoje kulturne vrednote, svojo narodnostno bit in svojo nacionalno perspektivo.
  • Poudarjam zato, ker so v naši civilizaciji človeške vrednote pač resnično v krizi.
  • V glasbeno umetnost je vpeljal nove pojme in estetske vrednote ter z njimi utemeljil romantični izraz.
  • Nikoli ni prikimaval tradicionalnim umetniškim vrednotam, temveč je vztrajno iskal nove poti izražanja z veliko privlačnosti in zabave.
  • Z njo je ostal samo zavoljo hčere, ki jo želi obvarovati pred vplivom ženine družine in usmerjati v prave vrednote.
  • Družina je v tistem času postajala pomembna vrednota, tudi vladarske družine se niso več upodabljale v uniformah, ampak bolj sproščeno.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Šola po njegovem vsekakor privzgaja vrednote, kot so strpnost, solidarnost, nediskriminacija.
  • o vstopanju Slovenije v Evropsko unijo: Tudi mi delimo evropske vrednote, smo sestavni del evropskega prostora in kulturne tradicije.
  • Nasvet sanj je bil zelo jasen: mama predstavlja tradicionalne vrednote, odgovore, ki so včasih tudi okoreli in pripadajo nekemu drugemu času in drugačnem razumevanju življenja.
  • »Elizabeta II. uteleša vrednote, ki jih večina ljudi še zmeraj priznava za najpomembnejše: pogum, dostojanstvo in občutek dolžnosti,« je zapisala njena biografinja Sarah Bradford.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nova generacija si je oblikovala nov, drugačen svet vrednot, drugačen življenjski slog, poslušala novo, drugačno glasbo in bila tudi sama - z eno besedo - drugačna.
  • Kopičenje materialnih dobrin je na njeni lestvici vrednot povsem pri dnu.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Da bi se v celotni zahodni Evropi korenito spremenile vrednote in vrednostni sistem, bi verjetno potrebovali čudež.
  • Spreminjajo se vrednote, samopodoba, odnos do staršev, odnos do okolja.
  • Med njimi veljajo drugačne vrednote in življenjsko nevarna pravila ulice.
  • Njihove vrednote temeljijo na večvrednosti ene rase in manjvrednosti druge, marsikje pa so tudi hierarhično organizirani kot vojska ali policija.
  • Vrednote sicer pomembno usmerjajo vedenje posameznikov in organizacij, vendar se menedžerji v etično kritičnih situacijah lahko pri odločanju poslužujejo tudi številnih etičnih sodil.
  • Po Hofstedeju naj bi kulturo predstavljale vrednote in prepričanja, ki omogočajo ljudem, da stvari in dogodke okrog sebe presojajo na enak način (v Pheysey, 1993).
 • VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Aktualnost je postala pozitivna vrednota in sinonim za pomembnost.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • Skrbimo, da se bodo vrednote NOB ohranjale.
  • Zavzemate se torej za prave vrednote športa navzlic komercializmu, ki preveva svet?
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2v ednini, pogosto v imenovalniku
   
   
  • Vrednota zaupanja je najpomembnejši dejavnik za delovanje te ustanove, saj pomeni podobo verodostojne ustanove.
  • Še nekaj je zelo pomembno, ko delamo reformo uprave: vrednota stabilnosti.
  • Nekoliko bolje se je odrezala vrednota svobode govora, ki so jo mladi uvrstili na visoko peto mesto, a še vedno nižje od evropskih vrstnikov.
 • SAMOSTALNIK0+kot+SAMOSTALNIK0 
  • Žal zdravja kot vrednote vsi ne jemljejo tako in ga ne sprejemajo ali pa ga (še) niso sprejeli.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Psihologi so že davno potrdili spoznanje, da so med spoloma zelo očitne razlike v dojemanju bolj ali manj pomembnih vrednot v življenju.
  • Poleg tega so Slovenci neurbana nacija in meščane zanimajo neurbane vrednote v urbanem prostoru.
  • Pet največjih ameriških blagovnih znamk je postalo pet največjih svetovnih znamk, ki promovirajo temeljne ameriške vrednote v svetu in ki jim je uspelo, da ves svet sanja o Ameriki, česar državniki ne morejo doseči.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Človek mora imeti kak višji smisel in se oklepati višjih vrednot, ki ga osrečujejo.
  • Spominjam se, da nam je Tito v rosni mladosti zagotavljal, da smo otroci največje bogastvo domovine, vsak dan so nas učili moralnih vrednot, zato si težko predstavljam, da bi se v tistih časih v kakšnem časopisu pojavil članek s podobno vsebino.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Slovenci smo po mednarodni raziskavi o vrednotah in prepričanjih nestrpni in oholi in imamo nizko stopnjo socialnega kapitala.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Govoriš o nekih vrednotah, narediš ravno nasprotno, ljudje pa to sprejmejo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Vzgoja za vrednote traja vse življenje, vendar ni nikoli tako bliskovita in učinkovita kot v otroštvu.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Čeprav je bil homoseksualec, se je zavzemal za družinske vrednote.
  • Hočem, da bi tako ukrepal predvsem tedaj, ko gre za duhovne vrednote.
  • V deželi filozofov izobraževanje velja za vrednoto, ki mora biti zastonj za vse.
  • Predsednik državnega sveta je ob prazniku dela čestital vsem, ki spoštujejo in cenijo delo in ga štejejo za slovensko vrednoto.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Sredstva za dosego uspeha morajo najti v svoji družbi, zato se morajo prilagoditi njenim vrednotam in kulturi.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Kot je v njem zapisal, bi morala biti Amerika zavezana univerzalnim vrednotam : demokraciji in človekovim pravicam.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • A spremenjene vrednote v družbi danes ne zagotavljajo več dosmrtne zvestobe zaposlenih, s čimer so ogrožene tudi naložbe podjetja v njihovo znanje.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • In kako si pojasniti nadškofov klic (Poslanica, januar 2001) k prizadevanju za uveljavljanje evangelijskih vrednot na področju politike in gospodarstva, družine, šolstva in javnih občil?
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Nazadnje neenakosti v moči in ugledu tudi koristijo vsem članom družbe, ker služijo podpori kolektivnim ciljem, ki temeljijo na skupnih vrednotah.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Brez njune vednosti ju namreč sklene poročiti s hčerkama gospoda Šaha, mesarja, ki prisega na tradicionalne muslimanske vrednote.
  • In vendar prav stranke, ki se najbolj sklicujejo na krščanske vrednote, vodijo ples eskalacije nestrpnosti.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Kot je dejal, so stališča sodnika žalitev in napad na osnovne vrednote Italije.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Socialna država in poudarek na družbenih vrednotah danes nista več tako pomembna, zato se pojavijo drugi stili, ki zapolnijo praznino.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Nova Nemčija je utemeljena na demokratičnih vrednotah in človečnosti.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  •  [oprt na vrednote
  • Kakšno je pravo merilo pravičnosti, oprto na evropske vrednote socialno preudarno urejenih držav?
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Sleherni izobraževalno - vzgojni proces je tesno povezan z vrednotami, še toliko bolj to velja za izobraževalno - vzgojni proces družboslovja.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Lahko ni član nobene stranke, ima pa vrednote in te vrednote se ujemajo z vrednotami ene od političnih strank ali so jim blizu.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • To bi bilo mogoče le v dobro urejenih državah, kjer vlada pravo, ali v družbah z drugačnimi etičnimi vrednotami.
  • Čeprav izhaja iz politične dinastije naftnih bogatašev, ki je enega člana že imela v Beli hiši, se ponuja kot preprost pobožen družinski človek s trdnimi moralnimi vrednotami.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Podoben konflikt med vrednotami bi se lahko pojavil, če bi bila nuklearna družina razširjena horizontalno.
  • Minister za zdravstvo gospod Dušan Keber je namreč referendum o zakonu o umetni oploditvi za samske ženske označil kot spopad med liberalnimi in konzervativnimi patriarhalnimi vrednotami.
 • SAMOSTALNIK0+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Tragičnost naših izkušenj lahko zavaruje prihodnje rodove pred razčlovečenostjo sveta, pred življenjem brez vrednot.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Zdaj moramo namreč tisočkrat videti, kako se yuppieji vračajo k preprostejšim, nestresnim vrednotam.
  • Hkrati so se vrednote mladine usmerile k bolj intimnim vrednotam prijateljstva, družine in samoaktualizacije.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • "Pomeni vrnitev k pravim duhovnim vrednotam brez nasilja," je na predstavitvi dejal Šali.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Naš odnos do vseh resničnih človeških vrednot je postal tako barbarski in surov, kot ni bil dolga stoletja.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Še vedno trdno verjamem v vrednote, kot so iskrenost in zvestoba.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  •  [vera v vrednote
  • Njeni člani tako skupaj izražajo svojo vero v skupne vrednote in prepričanja.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Izkušnja kaže, da otroci, ki na primer po šoli ali ob šoli obiskujejo verouk, kjer jih zagotovo vzgajajo v krščanskih vrednotah, v »navadni« šoli nič ne izstopajo po pridnosti, ubogljivosti itd.
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Kot direktorica strokovne vladne službe za spremljanje položaja žensk je Kozmikova zaskrbljena in zgrožena zaradi dvojnih meril, razmišljanja in delovanja nove oblasti, ki pomenijo odmik od demokratičnih vrednot in doseženih človekovih pravic žensk.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Ravnam se po svojih vrednotah in ne po vrednotah drugih.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Očitno narašča potreba po novih duhovnih vrednotah ?
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Vsaka politična opredelitev izhaja iz vrednot in tudi vsaka stranka izhaja nekih vrednot.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Koliko je egalitarizem odsev izkušenj in vrednot iz obdobja socialističnega samoupravljanja, bo pokazal čas.
  • Lep in bogat program, ki so ga izvedli pevci raznih zborov, mlade pevke ob spremljavi kitare in harmonike ter drugi nastopajoči, je močan dokaz, da se vrednote iz časa NOB ohranjajo in krepijo, in mislim, da je tako tudi prav.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Brez trdne osnove, ki jo daje pozitivna povezanost s starši, težko ostajajo zvesti samim sebi ter vztrajajo pri lastnih vrednotah in željah.
 • deliti s kom vrednote / deliti s kom skupne vrednote
  • Če zaveznic, s katerimi delimo primerljive vrednote, ne moremo prepričati v vrednost naše stvari, potem je bolje, da še enkrat preverimo naše razmišljanje.
  • Odslej se jih bo še več počutilo ogrožene, ker njihovi muslimanski sosedje z njimi ne delijo njihovih liberalnih vrednot.
  • Moja skupnost je tista, s katero delim skupne vrednote in to je lahko lokalna, mednarodna ali svetovna skupnost.
 • moralne in etične vrednote / etične in moralne vrednote
  • Moralne in etične vrednote so v razkroju in to je za slovenskega človeka zelo usodno, saj padajo z vrednotami tudi gospodarstvo, kultura, politika, šola in tudi vera in cerkev.
 • kulturne in civilizacijske vrednote
  • Udeleženci so bili včeraj zadovoljni, da so se pogovarjali o medsebojnih kulturnih in civilizacijskih vrednotah, ne o kakšnih mirovnih in stabilizacijskih zadevah ali se prepirali o mejah.
 • v nasprotju z vrednotami / v nasprotju z  [družbenimi vrednotami / v nasprotju s  [krščanskimi vrednotami
  • Prevladuje stališče, da je evtanazija v nasprotju z družbenimi vrednotami in načeli medicinske etike.
 • v skladu z vrednotami / v skladu s  [krščanskimi vrednotami
  • Kariero je treba namreč razviti v skladu z vrednotami posameznika, njegovimi zaposlitvenimi interesi, spretnostmi in slogom pri delu, saj le to zagotavlja zadovoljstvo.
 • norme in vrednote / vrednote in norme
  • Ali bo bo za te muslimane v skladu z multikulturnostjo obveljalo imamsko izročilo islamske civilizacije, ali pa bo Evropa ohranila svojo identiteto in od priseljencev zahtevala, da se morajo prilagoditi in priznati norme in vrednote evropske ustave?
  • Kultura lahko določa vrednote in norme, ki zagotavljajo občutek za smer in uravnavajo vedenje, pri čemer ni potrebe po avtoritarnem menedžmentu trde roke.
 • načela in vrednote / vrednote in načela
  • Pri uveljavljanju načel in vrednot, na katerih naj slonijo kulturne dejavnosti, bodo morale poleg ustanov in sistemov države ter občinskih uprav sodelovati tudi organizacije civilne družbe.
  • V imenu boja proti terorizmu bi lahko bile ogrožene vrednote in načela, ki so nastajala desetletja oziroma stoletja, so menili visoki predstavniki ZN in dodali, da se je treba upreti skušnjavi po uvedbi drastične državne regulacije medijev.
 • cilji in vrednote / vrednote in cilji
  • Nimajo izdelanih jasnih ciljev in vrednot, na katerih bi gradili svoje odločitve, usmerjali svoja ravnanja ali izbire.
  • Prav slednja je po njegovem ena temeljnih vrednot in ciljev EU, zato ga moti, da se je v zadnjih dveh letih vse preveč poudarjal stroškovni vidik širitve.
 • prepričanja in vrednote / vrednote in prepričanja
  • Ne poznamo prepričanj in vrednot, po katerih živimo, ne vemo, kje smo jih dobili, kako jih preoblikovati, če nam ne ustrezajo več.
  • Njeni člani tako skupaj izražajo svojo vero v skupne vrednote in prepričanja.
 • stališča in vrednote / vrednote in stališča
  • Mladina devetdesetih je staršem podobna v stališčih in vrednotah, življenjskih strategijah, poslušanju glasbe in celo pri izbiri strank na volitvah.
  • Da so temeljne vrednote in stališča bivšega predsednika ob pomembnih vprašanjih različna, včasih celo diametralno nasprotna vrednotam in načelom liberalne demokracije.
 • kultura in vrednote / vrednote in kultura
  • Osnove te kulture in vrednot so ustvarjalno delo, učenje, medsebojno spoštovanje in pripadnost Eri.
  • Vojaška zavezništva in gospodarske povezave terjajo sodelovanje med članicami, sodelovanje je odvisno od zaupanja, zaupanje pa najlaže izvira iz skupnih vrednot in kulture.
Na vrh
 
2 dragocena dobrina
vrednota je NARAVNA ali KULTURNA ZNAMENITOST, ki je v nekem prostoru pomembna in jo je treba ohraniti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Soteska Zelenjak v občini Bistrica ob Sotli leži v območju Kozjanskega regijskega parka in je kot naravna vrednota pod posebnim varstvenim nadzorom.
  • "Ta plemenita pasma konja ni le slovenska, temveč evropska in svetovna kulturna vrednota," pravi Rus in dodaja, da morajo zato razprave o lipicancu potekati v mednarodnih krogih.
  • Spomnimo se na kulturne vrednote, kot so gotska cerkev nad Kojskim, zanimivo Šmartno in še kaj, pa tudi na geološko podlago, ki je osnova za rastlinstvo in kulture.
  • Mesto Ptuj je staro 1928 let in je polno zgodovinskih vrednot.
  • Vsaka od teh je, kot so dejale Živa Jelnikar, Lidija Breskvar, Katja Žagar, Tina Verbič, Tina Demšar, Milana Klemen in Patricija Vidic, iskala najboljšo rešitev za obvarovanje krajinskih vrednot vasi.
  • Na potovanju je pozabila na vse zgodovinske in umetniške vrednote Španije in se ukvarjala samo še z gaspačem.
  • Več zgledov ...
  • »V prvem petletnem obdobju je naša naloga ozaveščanje ljudi, zlasti prihajajočih gostov, da je Cerkniško jezero nacionalna vrednota.
  • Slovenske vode so neprecenljiva vrednota, katerih vrednosti se ni mogoče izraziti v ekonomski ceni.
  • Tivoli je dragocena mestna vrednota ne le za strokovno, ampak tudi za splošno javnost.
  • Pašne planine so namreč izjemna vrednota kulturne krajine v TNP, vendar je gospodarjenja na njih zadnja leta vse manj, zato si v TNP prizadevajo, da s takšnimi akcijami na planinah ohranijo sonaravno gospodarjenje in razvoj.
  • Odkrivajo tipološko bogastvo slovenskega kozolca in poudarjajo njegove estetske vrednote.
  • Kljub estetskim vrednotam stavbe in okolice, udobju in strokovnosti osebja je v njem zasedenih le 30 odstotkov zmogljivosti.
  • Glavna žirija je v mednarodni tekmovalni sekciji posebej pohvalila umetniške vrednote filmov ter njihovo aktualno slikanje politične in socialne situacije beguncev, kakor tudi položaja žensk v sodobnem svetu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Predlagatelji želijo s spremembo zakonodaje omogočiti utemeljene posege v prostor, ki ne ogrožajo naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in zavarovanih območij, ter preprečiti ali vsaj zmanjšati spore med lokalnim prebivalstvom in državo.
  • V okviru razvojnega programa želijo ohraniti naravne vrednote in vrhunsko kakovost krajine, je še poudaril.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Namen praznika je, da bi se Metličani sami, okoličani, pa tudi vsi prijatelji Metlike, bolje začeli zavedati vseh vrednot mesta.
  • Ni naključje, da se je lotila urejanja kraške poti prav v semiški okolici, ki jo je v otroških letih večkrat temeljito pretaknila in dodobra spoznala, čeprav se takrat še ni zavedala njenih vrednot.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Velik pa bo poseg v naravne vrednote, tako v Želinski potok kot tudi v redke in ogrožene rastlinske združbe, čemur se ne bo mogoče izogniti.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Za to cono velja najstrožji varstveni režim, ki omejuje gradnjo in posege, ki bi lahko razvrednotili naravne in kulturne vrednote na tem območju.
 • naravne in kulturne vrednote / izjemne naravne in kulturne vrednote
  • Med njegove glavne naravne in kulturne vrednote štejejo apnenčaste griče osamelce, mokrišča in povirja, lehnjakove izvire, življenjski prostor za redke in ogrožene rastline in živali, stara in debela drevesa, kulturne spomenike in Riklijevo fitnes promenado na Straži.
  • Poleg tega je prepričan, da so slovenske vrednote bistveno premalo cenjene, zato želijo naravne in kulturne vrednote vključiti v svojo turistično ponudbo.
Na vrh
 
2.1 vrednost; koristnost
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Edina vrednota urada je v tem, da ga banke pridno obveščajo o vseh finančnih transakcijah večjih od določenega zneska.
  • Kakšen nasvet lahko ponudite ženski, ki se zaveda vrednote svojega zdravja in si ne zna pomagati iz začaranega kroga stresa?
  • Posebnost in vrednota knjige je v mikavnem in duhovitem jeziku, ki se kljub svoji strokovni vsebini bere kot nekoliko zahtevnejša proza.
  • (Cerkveni oče Avguštin, 354430 Avguštin velja za enega najpomembnejših cerkvenih učiteljev); Bistvena vrednota žene je v njeni sposobnosti rojevanja in v njeni gospodinjski koristi.
  • Sploh pa se je vrednota otroka povečala, starši se čutijo bolj odgovorne, da zagotovijo otrokom čim boljše možnosti za njihovo rast in razvoj.
  • Posebna vrednota arhitekture prof. Mihevca so tudi zunanji prostori okoli stavb, ki jih je (v povezavi z bujno vegetacijo) vedno oblikoval sočasno s pripadajočo arhitekturo - kot sestavni del zunanjega bivalnega prostora mediteranskega človeka.
Na vrh