SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
vlagati glagol
1 nalagati; investirati
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Vsaj tista ne, ki intenzivno vlagajo svoj trud v povrnitev slovesa dobrega podjetja, pa v resnici krmarijo na robu preživetja.
  • Občina že nekaj let intanzivno vlaga v najnujnejšo obnovo stavb osnovnih šol, ki so še vedno v precej slabem stanju.
  • Kaj lahko storite: Ne pozabite, da morate v partnerstvo nenehno vlagati trud.
  • Njihov cilj je kakovost proizvodov in zato nenehno vlagajo v posodobitev konzervne industrije.
 • kol-PRISLOV+GLAGOL
  • Lani in letos so veliko vlagali tudi v promocijo blagovne znamke, kar je pri potrošnikih utrdilo zaupanje v njihove izdelke.
  • Veliko truda vlagamo tudi v rešitev problematike družbe Energetika Preddvor.
  • V preteklih letih se je v stanovanja in hiše zelo malo vlagalo.
  • Potožil pa je, da mlajši premalo truda vlagajo v besedila.
  • Zato moramo ogromno truda vlagati v kakovost storitev, da še lahko ostanemo konkurenčni,« je pojasnila Remžkarjeva.
  • Ogromno denarja vlaga v raziskave in razvoj novih tehnologij obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.
  • Danes človek vse več vlaga v svoje zdravje in se ukvarja z aktivnimi hobiji v naravi, ki sproščajo misli in duha.
  • Čeprav nekateri proizvajalci, predvsem Ford in Honda, vse več denarja vlagajo v proizvodnjo vozil, ki oddajajo malo emisijskih plinov, pa priljubljenost velikih športnih vozil za prosti čas čez veliko lužo vse bolj narašča.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • V mislih je imela dolgoletno skrb in delo, ki ga je treba vlagati v vzgojo in razvoj.
  • Vendar filmski festivali ne zrastejo čez noč, vanje je treba vlagati znanje ter veliko energije.
  • Ta trend moramo počasi obrniti in v določenem krajšem časovnem obdobju bo pač treba več vlagati na trge, kjer se želimo uveljaviti.
  • V tem primeru ji ne bi bilo treba vlagati toliko sredstev in s tem vzpostavljati praktično monopolni položaj na tržišču za določena podjetja.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • V katero podjetje se vam bolj splača vlagati ?
  • Organiziranost je dobra navada in vanjo se splača vlagati.
  • Tako pa moramo vlagati nadčloveške napore.
  • Vzajemna zavarovalnica ustvarja vsako leto tudi dokaj visok dobiček, ki bi ga po mojem mnenju morala vlagati nazaj v zdravstvo.
  • Vzajemna zavarovalnica ustvarja vsako leto tudi dokaj visok dobiček, ki bi ga po mojem mnenju morala vlagati nazaj v zdravstvo.
  • Denarja je vse manj in če želiš vlagati v razvoj, ga zmanjka.
  • Odločitev je v nas, ne v drugih Vsak izmed nas ima možnost izbire in svobodne odločitve, v katero smer želi vlagati svojo energijo, čas in denar.
Na vrh
 
1.1 o denarju
ČLOVEK vlaga denar v FINANČNO USTANOVO ali DEJAVNOST navadno z namenom, da se mu to obrestuje
  • kdo vlaga kaj
  KDO/KAJ
   
  • V zadnjem času veliko ljudi prihranke vlaga v delnice ali v vzajemne sklade na kapitalskih trgih.
  • Kot je bilo tudi pričakovati, so vlagatelji tudi aprila množično vlagali svoje prihranke v vzajemne sklade.
  • V Sloveniji zadnje čase resnično vedno več ljudi svoja sredstva vlaga v vzajemne sklade.
  • Po direktorjevih besedah vsa razpoložljiva sredstva vlagajo v razvoj.
  • V tem delu bodo lahko vlagali certifikate tudi drugi delavci hotelskega združenja HTP na Bledu.
  • Tako natančna razlaga je potrebna zato, da se bodo ljudje lahko razumno odločali, ko bodo vlagali svoje certifikate v pooblaščene investicijske družbe.
  • Dividend seveda ne bo, saj dobičke vlagamo nazaj v proizvodnjo.
  • Vam še vedno pustijo vlagati ves ustvarjen dobiček v nadaljnji razvoj?
  • Več zgledov ...
  • Tedaj je prvič po skoraj dveh desetletjih ameriškim podjetnikom dovolil, da vlagajo kapital v Vietnam in z njim trgujejo.
  • Upravljanje bara je v mojih rokah in moja naloga je, da vlagam kapital in poslujem z dobičkom.
  • Deset let sem gradil moštvo, vlagal velikanske vsote v izgradnjo ekipe.
  • Dejavni zagovorniki športnega življenjskega sloga vlagajo kar precejšnje vsote v svoje zdravje.
  • Celo bonom za malice smo se odpovedovali in ta denar vlagali v domova.
  • Le kam lastniki vlagajo denar?
  • Podjetje veliko vlaga v tehnološko posodabljanje.
  • Najuspešnejša slovenska podjetja vlagajo največji delež svojih prihodkov v razvoj.
  • V liberaliziranem okolju vlagatelji vlagajo tja, kjer pričakujejo vrnitev vložka in še nekaj dobička.
  • Tudi slovenski vlagatelji bodo lahko nekoč legalno vlagali na tujih finančnih trgih in začeli uživati produktivnost tujih, visoko donosnih delnic.
  • Podobno usodo so doživeli tudi skladi, ki so denar vlagali v novo ekonomijo.
  • Morda se ob tem vprašate, kam naj vlagajo pokojninski skladi, če ne v celotno slovensko gospodarstvo.
  • Zakaj investitorji sploh potem še vlagajo v ta podjetja?
  • Namesto da investitor sam vlaga na borzo, prepusti odločitve upravljalcem sklada, v kolikšni meri pa so ti pri tem uspešni, lahko vidi iz rasti vrednosti točke sklada.
  • Tako je po vsem svetu in zato vse države sveta vlagajo veliko denarja v kmetijstvo.
  • Naš cilj je, da država najučinkoviteje vlaga v razvoj.
  • Povedala sem, da občina denarja ne bo več vlagala, ker ga v proračunu nima.
  • Ni sprejemljivo, da občina vlaga v razvoj, potem pa država pobere ves denar.
  • Nasprotno pa tujci neradi vlagajo v predragi Nemčiji.
  • Tujci največ vlagajo v proizvodnjo, zlasti prehrambenih izdelkov in športne opreme.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2
  • Ne, vsaj večina njih resda ne, toda pesnik v svoje poslanstvo ne vlaga materialnih sredstev.
  • V razvoj podjetja ne vlagajo dodatnih sredstev in njegova cena pada.
  • Trgovci nedvomno poznajo svoj posel in ne bodo vlagali svojega denarja v prazno.
  • Naenkrat se je izkazalo, da mesto v preteklih letih ni vlagalo denarja v projekte neoporečne pitne vode!
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Zadnja leta občina že načrtno vlaga v gasilsko opremo.
  • Z veseljem ugotavljamo, da se na Gorenjskem v zadnjih letih načrtno vlaga v posodobitev in gradnjo bazenov.
  • kdo vlaga na čem
  LOKACIJA
   
  • Laže bo tistim slovenskim podjetjem, ki so tudi vlagala na teh trgih.
  • So, ampak vsi novinci na trgu vlagajo v storitve, nihče v omrežje.
  • Slednji prek domačega računalnika vlaga na borzi.
  • Vzajemni skladi so primerna oblika nalaganja prihrankov predvsem za majhne vlagatelje, ki na borzi vlagajo posredno.
  • Poleg tega, zakaj bi vlagali na ta območja, če imamo istočasno na voljo druge možnosti?
  • Nekatere slovenske firme namreč zadnja leta niso neposredno vlagale na ta območja, marveč so svoje terjatve do tamkajšnjih partnerjev spremenile v lastniške deleže v dolžniških podjetjih.
  • kdo vlaga v kaj
  • kdo vlaga na kaj
  SMER
   
  • Se je ta denar res v celoti vlagal v razvoj?
  • Dobiček sicer lahko ustvarja, a ga mora dosledno vlagati v razvoj.
  • V zadnjih letih kljub zamrznjenim cenam vode veliko vlagajo v posodobitev omrežja.
  • Veliko razpoložljivega denarja vlagajo v posodobitve.
  • Tudi iz smučarskih središč nas sprašujejo, ali se jim sploh še splača vlagati v infrastrukturo.
  • Talentov je dovolj, za tako majhno državo morda celo preveč, nujno pa bo treba vlagati v infrastrukturo.
  • Veliko pametneje v izobraževanje vlagajo v tujini.
  • Vlade se tega morda še ne zavedajo, a bodo morale nujno več vlagati v izobraževanje učiteljev.
  • Več zgledov ...
  • S tem smo pridobili določen kapital, ki smo ga vlagali v novo tehnologijo.
  • Res pa je, da se je ponekod v lesni industriji v Sloveniji v preteklosti premalo vlagalo v tehnologijo.
  • To je zelo šibka točka za naše gospodarstvo, poleg tega se premalo ali nič vlaga v znanje in tehnološki razvoj.
  • Kot vizionar je prehiteval čas, gradil je nove prostore in kupoval najsodobnejše stroje ter veliko vlagal v znanje.
  • Na trgu je mogoče opaziti vedno večje zanimanje za tuje vzajemne sklade in slovenske sklade, ki vlagajo v tujino.
  • Bodo smeli vlagati v tujino?
  • Ali se res splača toliko vlagati v turizem?
  • V Sloveniji precej podjetij vlaga v turizem.
  • Težava je v tem, da se premalo vlaga v tovrstne temeljne raziskave.
  • Le patentov imamo daleč premalo, ker premalo vlagamo v raziskave in razvoj.
  • O ustanovitvi novega podjetja ne razmišljam, denar raje vlagam v vrednostne papirje.
  • Zato pa bi vsi ti več vlagali v tuje vrednostne papirje.
  • Država bo vlagala na jugovzhodni trg pod pogojem, da bo dalo gospodarstvo vsaj trikrat več denarja.
  • Veliko smo vlagali na trge sosednje Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, toda naše naložbe se niso obrestovale tako hitro, kot smo pričakovali.
  • Danes na borzo vlagajo ljudje, ki pred časom o njej še slišati niso hoteli.
  • Borzniki bodo z gotovostjo rekli, da se najbolj splača vlagati na borzo.
  • Nekatere slovenske firme namreč zadnja leta niso neposredno vlagale na ta območja, marveč so svoje terjatve do tamkajšnjih partnerjev spremenile v lastniške deleže v dolžniških podjetjih.
  • Povsem naravno je torej, da največ vlagajo na območja, ki jih razmeroma dobro poznajo, in za katera ne potrebujejo tako obsežnih predinvesticijskih raziskav trga in spoznavanja njegovih značilnosti kot v kakšnih drugih primerljivih državah.
Na vrh
1.2 o času in trudu
ČLOVEK vlaga svoj TRUD, ČAS ali NAPOR v DEJAVNOST, ker želi, da bo dejavnost uspevala
  • kdo vlaga kaj
  KDO/KAJ
   
  • Kasneje se bo tudi pokazalo, da ste v pravo smer vlagali svoj trud in napor.
  • Pozorni bodite na to, da vlagate lastni napor.
  • Najprej premislite, kam je vredno energijo vlagati.
  • Veliko svojega prostega časa in energije vlagam v to.
  • Kaj lahko storite: Ne pozabite, da morate v partnerstvo nenehno vlagati trud.
  • Romantiki ne le da vlagajo trud v svojo zvezo, temveč se tudi igrajo.
Na vrh
2 o dokumentih
v pravnem kontekstu
če ČLOVEK ali USTANOVA vlaga DOKUMENTE, jih pošilja ustanovi, ki jih potem obravnava
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Nekateri RTV naročniki naj bi menda dojeli, da se nacionalki ne splača vlagati predlogov za izterjavo naročnine zaradi zgolj ene zamude, saj so sodne takse previsoke, zato nekateri RTV naročnine ne plačajo redno vsaj dvakrat na leto.
  • Tako počasi, da se starim in betežnim tožb niti ne splača vlagati, saj je vprašanje, če še dočakajo sodni razplet.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Vsi, ki nameravajo letos vlagati zahtevke za katerikoli ukrep kmetijske politike, morajo do 31. 5. 2005 na ARSKTRP oddati osnovne obrazce: mapa zbirne vloge, obrazec A / A1, B, B1, C)
  • kdo vlaga kaj
  KDO/KAJ
   
  • Zahtevke vlagajo fizične osebe.
  • Vlagatelj je tisti, ki po pooblastilu enega ali več upravičencev vlaga zahtevek v njihovem imenu.
  • Znane odvetniške pisarne so začele v imenu kmetov vlagati tožbe.
  • Po drugi strani pa velike farmacevtske tovarne pritiskajo na obe podjetji in vlagajo patentne tožbe.
  • Vendar je to povezano z odločitvami vseh, ki so te amandmaje vlagali.
  • V tretje branje namreč vlaga amandma, s katerim črta iz predloga sklad za avdiovizualne medije.
  • Na predlog in poročilo v celoti bo mogoče vlagati tudi dopolnila.
  • Na tako dopolnjeni predlog državnega proračuna sme vlagati dopolnila samo matično delovno telo, poslanske skupine ali najmanj četrtina poslancev.
  • Več zgledov ...
  • In kdor gre po vsem tem vlagati še interpelacijo, je res pogumen.
  • V sedanjem razmerju političnih sil bi bilo sicer nesmiselno vlagati interpelacijo, saj bi bila zanesljivo neuspešna.
  • Takrat šele smo začeli vlagati pritožbe na izdane odločbe o denacionalizaciji.
  • Vendar pa mesto vlaga pritožbe na vrhovno sodišče, da ga ne bi doletelo najhujše, torej, da bi večino objektov vrnili v naravi.
  • Na podlagi uvodnika določb poglavja veljavnosti kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo vlagamo pobudo za sklenitev nove kolektivne pogodbe.
  • Banka Slovenije lahko vlaga pobude za izdajo zakonov in predlaga druge predpise s področja denarnega in deviznega sistema.
  • Upravičenci do otroškega dodatka lahko vlagajo prijave na veljavnih obrazcih do 30. junija, ker novela zakona podaljšuje rok za oddajo vlog.
  • Proti njim so vlagali kazenske prijave, strokovnjake, ki so zatrjevali, da je stečaj normalni pojav v podjetništvu, pa obsojali kot vohune tujih obveščevalnih družb.
  • Invalidske organizacije bodo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve lahko vlagale prošnje s potrebno dokumentacijo, ministrstvo pa bo do 1. julija naslednje leto speljalo postopke, tako da podeljen status oziroma priznanje ne bo odvisno od zahtevnosti postopka.
  • In zaradi njega zdaj vlagam prošnje na različne konce, samo da mi ga ne bo treba nikoli več videti.
  • Upravičenci do otroškega dodatka lahko vlagajo prijave na veljavnih obrazcih do 30. junija, ker novela zakona podaljšuje rok za oddajo vlog.
  • Zahtevek za pokojnino upravičenec vlaga v državi, kjer ima stalno prebivališče
  • kdo vlaga na čem
  LOKACIJA
   
  • Claya je takrat, ko je na sodišču vlagal tožbo, slikal neki honorarni novinar.
  • Sindikati, ki na sodišču vlagajo terjatve za vsakega delavca posebej, morajo za vsak posamezni primer plačati tudi takso, v tem primeru pa bi ta znesek lahko odpustila, saj utegnejo biti stroški višji od učinka.
  • kdo vlaga na kaj
  SMER
   
  • Seveda bi si želeli povsod tako, saj bi to avtomatsko zmanjšalo tudi število zadev, ki se vlagajo na sodišča.
  • Po podatkih združenja tovrstne tožbe na sodišča vlagajo že danes, in sicer zaradi plačil najemnin v višini 1500 nemških mark in več.
Na vrh
 
3 polniti; vstavljati
če ČLOVEK vlaga nek PREDMET, ga daje v DRUG PREDMET
  • kdo vlaga kaj v kaj
  LOKACIJA
   
  • Potrebujete tudi nekaj preluknjanega papirja, ki ga boste sproti popisali in vlagali v mapo.
  • Običajno se materiale vlaga v mapo posameznega učenca, ki se dopolnjuje.
  • Kot ugotavljajo v zvezi potrošnikov, so največja težava letaki, ki jih v nabiralnike vlagajo najeti raznašalci, te pa neposredno najame oglaševalska agencija.
  • »Pošta Slovenije je že doslej omogočala, in to brezplačno, da tistim, ki so tako želeli, nenaslovljenih tiskovin nismo vlagali v nabiralnik.
Na vrh
 
3.1 o ribah
v ribištvu
če ČLOVEK vlaga RIBE v TEKOČO ali STOJEČO VODO, jih spušča v vodo z namenom, da se poveča njihova količina
 • kdo+vlaga+kaj
  • V jezero vlagajo samo šarenko, vse druge ribje vrste pa so naravni prirast.
  • Zapisali so tudi, da bodo začeli na novo naseljevati jezersko postrv in v svoje vode začeli vlagati sterilno šarenko, ki jo bodo postopno nadomeščali z mersko potočno postrvjo.
  • V ribnik vlagajo konzumne krape in s tem omogočajo športni ribolov.
  • Ribniki so razdeljeni v gojitveni ribnik, nato sta dva lovna ribnika, v katera vlagajo konzumne krape, četrti pa je ozimovalni ribnik.
  • Posebna zgodba so tako imenovani gojitveni potoki, kamor ribiči vlagajo mladice, dokler te na odrastejo in jih preselijo v glavno strugo Idrijce.
  • Rib je menda v izobilju, med drugim tudi somi in ščuke, za kar seveda skrbe ribiči, ki med letom v jezero pridno vlagajo mladice.
  • kdo vlaga kaj v kaj
  SMER
   
  • Rešene ribe vlagajo v ribnik za Rešetom.
  • Sedaj v ribnike vlagajo konzumne ribe in s tem omogočajo ribolov.
Na vrh
3.2 o sadju in zelenjavi
ČLOVEK vlaga SADJE ali ZELENJAVO v kis, slano vodo ali sladkor z namenom, da ostane dalj časa užitno
 • kdo+vlaga+kaj
  • Toda moj sosed vsako leto celo vlaga kumarice!
  • Sami vlagamo rdečo peso in kumarice, kisamo zelje in repo.
  • Paprike vlagamo za zimske dni.
  • Vlagam predvsem kumarice in papriko, ker tega največ pojemo, kuham pa tudi marmelado.
  • Pobiramo in vlagamo sadje in zelenjavo.
  • Jesen z obiljem plodov je čas, ko vlagamo zelenjavo, kuhamo marmelado, shranjujemo začimbe, semena in še kaj.
  • kdo vlaga kaj v kaj
  SMER
   
  • vlagati v  [kis
  • Nekateri zelene orehe vlagajo v kis.
  • Poleg tega rdečo peso lahko kuhano vlagamo v kis ali v rezinah zamrznemo.
Na vrh