SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
študij samostalnik
1 učenje; izobraževanje
študij je pridobivanje znanja, navadno v sklopu visokošolske izobraževalne ustanove
 • GLAGOL+med+SAMOSTALNIK6 
  • Nekaj časa je med študijem stanoval pri meni, zdaj pa je že velik in samostojen.
  • Med drugim si je med svojim študijem pridobil precej pedagoških izkušenj, ki so mu prišle prav, ko je leta 1517 odšel poučevat na latinsko šolo v Zwikau.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V sklepni polemiki o podiplomskem študiju pa smo med drugim slišali, da so podiplomski študenti doslej večkrat komaj poznali svojega mentorja.
  • Študentje, ki jih je bilo v rednem in izrednem študiju vpisanih 270, spoznavajo sodobno znanje s področja ekonomskih, organizacijskih in poslovnih vez.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Štipendija za študij v tujini znaša 63.000 tolarjev, v Sloveniji pa 31.500 tolarjev.
  • Posojilo za študij je pravzaprav nadgradnja obstoječega sistema štipendiranja.
  • Zanimanje za študij je veliko tudi zato, ker diploma omogoča različne zaposlitve.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Razlog, da se nisem odločil za študij v Angliji, je, da sem tam odraščal in se naveličal okolja.
  • Z njo želijo čim več deklet navdušiti za študij tehnike, kajti z njihovo zastopanostjo v zadnjih letih niso zadovoljni.
  • Za vse, ki se zanimajo za študij v Franciji, razpisujeta francosko ministrstvo za kulturo in ministrstvo za zunanje zadeve študijski program Conception, Décision et Gestion Culturelles, ki bo od 1. oktobra letos do 31. julija 2000.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Diplomirala je iz grafičnega oblikovanja ter se po študiju zaposlila pri marketinških agencijah, med drugim tudi skopski podružnici družbe Saatchi & Saatchi.
  • Oče se je po študiju vrnil domov, Christian pa ostal z mamo v Mariboru.
  • Veliko vprašanih namerava po študiju študirati naprej.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Kljub želji po študiju se je zaposlila v upravi tržiške občine, kjer se je spoznala z administrativnim delom, statistiko in računovodstvom.
  • Prvo zaposlitev po uspešno opravljenem študiju na ljubljanski igralski akademiji (za vlogo Ofelije je prejela študentsko Prešernovo nagrado) je našla v celjskem SLG, kjer je 25. septembra 1957 debitirala v naslovni vlogi Dnevnika Ane Frank.
  • Kot smo že omenjali, je bila potreba po podrobneje strukturiranih doktorskih študijih v Evropi izražena tudi ob drugih priložnostih in v različnih drugih razpravah.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po dokončanem študiju medicine 1952 je opravil specializacijo iz urologije in bil 1974 promoviran za doktorja medicinskih znanosti.
  • Med študijem prava na Dunaju je služil denar kot domači učitelj pri uglednih družinah in se srečeval s svetovljani in ugledneži iz avstrijskega javnega življenja.
  • Tudi pri visokošolskem študiju elektrotehnike temu ne posvečajo potrebne pozornosti.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • V ZDA je že pet let, po končanem študiju na univerzi se je namreč lotil magisterija in je zelo uspešno na poti.
  • Zato je po lani končanem študiju na Fakulteti za šport vpisal še magisterij, s katerim bo sedaj pripravnik v vlogi učitelja športne vzgoje lahko iz svojih odbojkarskih izkušenj in neprecenljivim teoretičnim znanjem veliko dal mlademu rodu kot trener.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Nadaljevanje kariere pogojuje z uspehom pri študiju kemije, ki se ga je spet lotil z veliko vnemo.
  • Miro Saje se je ob tej priložnosti občini zahvalil za pomoč pri njegovem študiju dirigiranja na Nizozemskem.
  • Zaradi čakanja na sprostitev postelje v študentskem domu in začetnih težav pri študiju se taki najemi praviloma končajo sredi študijskega leta.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Mama je bila skrbna, požrtvovalna, dobra pedagoginja in nam je pomagala pri študiju.
  • Študentje so motivirani za sodelovanje, kajti pridobljeno znanje jim res koristi pri študiju nasploh.
  • Sorazmerno dosti sem namreč ruščino uporabljal pri kasnejšem študiju tehnike, saj so bile njihove knjige silno poceni in kljub resda malo tečni obvezni omembi najmanj enega sklepa s pravkar končanega kongresa sovjetske komunistične partije v uvodu - tudi npr. učbenika fizikalne kemije ali priročnika za vaje iz organske kemije - zanimive in strokovno neoporečne.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Posvetila se je tudi študiju na fakulteti za management.
  • Zaradi njih se je odpovedala študiju na fakulteti za tekstilno tehnologijo in odšla v Združene države Amerike, kjer se je posvetila poslikavam sten in pohištva.
  • V dokaz skromnih sredstev, ki jih družba nameni študiju medicine, nam ponujajo podatke o številu učiteljskih mest pri nas in v tujini.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Tako za vpis na študij arhitekture pravzaprav ni prostih 120, ampak le okoli 80 mest.
  • Z odhodom na študij v Ljubljano se je začelo obdobje nenehnega literarnega ustvarjanja, ki traja še danes.
  • Pri direktnem prehodu na doktorski študij, ki postaja vedno bolj razširjen, bi morali zahtevati poleg objave v tujini tudi objavo vsaj enega prispevka doma itd.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Leta 1945 se je vpisal na študij arhitekture v Pragi, kjer je ostal do začetka informbiroja, od leta 1948 do 1953 pa je nadaljeval in končal študij v Ljubljani pri prof. Edvardu Ravnikarju.
  • Ugotavljamo, da veliko mladih ljudi odhaja na študij drugam (Ljubljana, Maribor, Trst) in tam v večini primerov ostanejo.
  • Oba sinova so starši poslali na študij v Moskvo, od koder ju je leta 1917 revolucija pognala v izgnanstvo v Pariz.
  • Petkovšek se je po SP osredotočil na študij, in kot pravi, je bil v veliki psihološki krizi, saj tekme leta še ni povsem pozabil.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V to skupino med drugim spadajo mladi pari, ki so končali študij in ne najdejo službe v domačem kraju, imajo nekje od 20 in 35 let, ki nimajo otrok, bogatih staršev ali partnerjev in nimajo stalnega bivališča v Ljubljani (ker jih oderuhi, pri katerih so podnajemniki, ne prijavijo).
  • Lani je zaključila študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in trenutno nadaljuje s podiplomskim študijem grafike.
  • S primerno finančno podporo mu je študij omogočila Mohorjeva družba.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • O študiju v tujini in možnostih financiranja za študij v tujini bodo govorili v Svetovalnem središču Novo mesto na predstavitvi organizacije AD futura v petek, 29. oktobra, ob 17. uri.
  • Prednost podiplomskega študija v Nemčiji je tudi ta, da ga ni treba plačati.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Študij bo trajal tri leta, odprto pa je še vprašanje, kakšen strokovni naslov bodo dobili diplomanti, kar bo določeno kasneje.
  • Takšen študij poteka na institucijah terciarnega izobraževanja, kot so javne in privatne univerze, kolidži in politehnike, zajema pa še širok niz drugih okolij, kot so srednje šole, delovna mesta, pa tudi samostojne, tehnološko podprte informacijske ponudbe ter gostitelje javnih in privatnih subjektov.
  • Doktorski študij se prvi dve leti izvaja po programu magistrskega študija, drugi dve leti pa sta namenjeni individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi doktorske disertacije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V načrtih je tudi organiziranje nadaljevanja študija na Visoki strojni šoli, katere od univerz, če bo za ta študij seveda dovolj zanimanja.
  • Diplomant bo ob koncu študija obvladal upravljanje in vodenje večjih tehnoloških in poslovnih procesov, vodenje proizvodnih procesov v industriji, vodenje računalniško podprtih sistemov, trženje inženirskih storitev in industrijskega blaga itd.
  • Ob zaključku študija se je poročil, nato pa je leta 1953 z ženo Marijo, ki mu je ves čas zvesto stala ob strani in mu nudila močno oporo v vseh njegovih prizadevanjih, prišel v Kostanjevico učit na tamkajšnjo osnovno šolo.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Študij je še vedno brezplačen, cene v študentskih domovih in restavracijah na univerzah pa so dovolj nizke, da je mogoče preživeti z malo denarja ...
  • Študij je sam po sebi zelo zanimiv.
  • Podiplomski študij je bil naporen, a zelo koristen.
 • GLAGOL+ob+SAMOSTALNIK5 
  • V letu 1951 so bili problemi s štipendijami in otroškimi dodatki, zato so študentje ob študiju delali, da so si zaslužili denar.
  • Ob študiju smo se veliko ukvarjali z mero komike, ki jo je najtežje določiti.
  • Samantha mora ob študiju skrbeti še za nezakonsko hčerko.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Po tem nameravam nadaljevati s študijem in bom vpisal magisterij.
  • Leta 1968 je začel s študijem na ekonomski fakulteti in leta 1973 diplomiral.
  • Vedenje o antiki je nato pridobil s študijem klasične filologije ter branjem.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Na rednem študiju imajo v vsakem letniku približno sto študentov, na izrednem študiju pa na obeh lokacijah približno 250.
  • Okoli 260 študentov pa študira na podiplomskem študiju.
  • Lani je znanje izpopolnjeval na študiju v ZDA na zasebni šoli Eastman School of Music Rochester.
 • študij na [...]
  • Po študiju na Dunaju se je najprej posvetil operni umetnosti in si ustvaril mednarodni sloves.
  • Jane je bila študentka umetnosti, Stephen je končal svoj študij na Oxfordu, ko sta se leta 1962 spoznala na silvestrovanju.
 • študij v [...]
  • Med študijem v Pragi je uspešno konstruiral brezmotorno in kasneje motorno letalo.
  • Največ se jih odloča za študij v Nemčiji, Italiji, Franciji, Avstriji in Španiji, od koder tudi k nam prihaja največ študentov.
Na vrh
 
2 intenzivno ukvarjanje; raziskovanje
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dopoldan je potem namenjen študiju aktov in posvetovanjem v najožjem krogu svetovalcev.
  • Predvsem se je navdušil za študij utekočinjanja plina in tako nadaljeval delo irskega fizikalnega kemika Thomasa Andrewsa.
  • Po daljšem oklevanju sem zaprosil princa Heinricha Auersperga, da mi dovoli študij arhiva.
  • Vendar je tak raziskovalni pristop predvsem primeren za študij bolezni, ki jih povzročajo zelo agresivne bakterije, zaradi česar razlike v odpornosti posameznikov nimajo velikega vpliva na potek bolezni.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Vse svoje življenje je posvetil študiju in izkoreninjenju raka in, žalostno, od raka je tudi umrl.
  • Svečeniki brahmanske kaste so predali svoja življenja študiju pozitivne uporabe sil.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Režiser Zvone Šedlbauer ga opisuje kot enega najobčutljiveje tkanih tekstov, kar jih je bral, dramaturg Igor Lampret pa dodaja: Zelo smo uživali pri študiju predstave.
  • Ker se zanje pravo konča pri študiju zakona, nihče ne študira in analizira izvedbe stečajev v praksi.
  • Spominjam se, kako sem mu pomagala pri študiju vlog.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Kdor se misli ukvarjati z izbiro novega imena mora vedeti, da postopki niso enostavni in da zahtevajo temeljit študij možnosti, virov, posledic.
  • Zahvaljujem se številnim kolegom in prijateljem iz slovenskih muzejev, ki so mi omogočili pregled in študij gradiva.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sprva je zgolj tržila aparate tujega proizvajalca, toda skozi poglobljeni študij in raziskave je kmalu ugotovila, da bi bilo mogoče ionizatorje bistveno izboljšati.
  • Opravljen je nadroben študij mezozojskih, terciarnih in kvartarnih kamnin ter strukturne zgradbe ozemlja.
  • Leta 1952 je gospod Emerik Zelinka po dolgoletnem študiju zelišč, sadja in receptur pripravil pijačo edinstvenega okusa, svežine in arome.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Če bi vedeli, da so Vaše knjige v Münchenski državni knjižnici hranjene pod posebnim ključem in se izposojajo le tistim, ki imajo potrdilo partijskega urada, da se poklicno ukvarjajo s študijem umetniške izrojenosti in duševnih perverzij, bi bili tiho.
  • Po letu 1986, ko so z natančnim študijem razvoja različnih značilnosti rodnih vej in nadzora kakovosti rodnih brstov na njih ugotovili značilnosti rasti posameznih kultivarjev, priporočajo nov način gojitve drevesa oz. rezi rodnega lesa.
  • Tamkajšnja nekdanja samostanska cerkev je postala prestižna točka za naše pa tudi tuje ugledne ustvarjalce, ki vabilo spoštljivo in hvaležno sprejemajo in se zanj praviloma oddolžijo tako, da pripravljajo svoje predstavitve več let z natančnim študijem prostora in njegove bleščeče zgodovine.
Na vrh
 
študij ob delu
študija, ki je prilagojen zaposlenim ljudem
 • Razpisanih je 45 prostih mest za študij ob delu, prihodnje leto pa naj bi se jim pridružilo še blizu 40 rednih študentov.
 • V zvezni deželi Baden-Württemberg pa so se spopadli s težavami zaposlenih študentov in ministrstvo za znanost jim je ponudilo nekaj poskusnih modelov študija ob delu.
študij na daljavo
študij, pri katerem se večina obveznosti opravlja od doma
 • Čeprav bo šolnina tokrat še enaka kot za redni študij, računamo, da bo študij na daljavo sčasoma postal cenejši.
 • Študij na daljavo je prava odločitev za vse, ki želijo združiti poklicno delo, družino in izobraževanje