SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
humanističen pridevnik
1 o vedah, ki se tičejo človeka
humanistične VEDE, kot npr. zgodovina, literatura in jezikoslovje, se ukvarjajo z različnimi vidiki človeške kulture
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sam ne gojim iluzij o objektivnosti humanističnih ved in družboslovja.
  • Akademija je obdržala inštitute s področja humanističnih, družboslovnih in deloma naravoslovnih ved.
  • Humanistična veda priznava temeljno nedopolnjenost in nepopolnost človeškega bitja in žitja; v to neodpravljivo človeško zmedo, ki pa je tudi neodtujljiva človeška odprtost ali svobodnost, kakor bi nemara lahko rekli v današnjem besedišču, humanistika vnaša nekaj reda in pameti s tem, da poskuša z urejenim prehajanjem med različnimi gledišči isto zadevo osvetliti z raznih strani.
  • Objavljati nameravajo prispevke s področja antičnih in humanističnih študij ter didaktične prispevke.
  • Upam, da bomo pridobili še več podobnih programov, ki so temelj humanističnega študija.
  • Tudi na Fakulteti za humanistične študije v Kopru bodo informativni dan pripravili še jutri.
  • Več zgledov ...
  • Javnosti ni jasno, ali sodimo med tehniške ali umetniške, humanistične ali družboslovne znanosti.
  • Humanistična psihologija je v bistvu nastajala kot odgovor na dotlej vodilni smeri – psihoanalizo in behaviorizem.
  • Znala je več jezikov, imela je humanistično izobrazbo in je redno vzdrževala stike s humanističnimi učenjaki.
  • Tudi to delo je postalo temeljni visokošolski učbenik in nepogrešljivo v vsaki humanistični knjižnici.
  • Leta 1918 se je vpisal v humanistično gimnazijo v Kranju, kjer je leta 1926 opravil maturo.
  • Prostorska stiska je največja na družboslovnih in humanističnih fakultetah.
  • Staro generacijo humanistične inteligence naj bi hkrati zamenjala mlajša, ki je bila vzgojena v marksističnem duhu.
 • PRIDEVNIK1+PRIDEVNIK0 
  • Morda je zdaj pravi trenutek, da vprašanje klasično- humanističnega izobrazbenega modela postavimo na novo.
  • Od vseh dosedanjih oblik je bila humanistični gimnaziji najbolj podobna klasično- humanistična smer, ki je obstajala na prehodu med usmerjenim izobraževanjem in sedanjo enotno gimnazijo.
 •  [družbosloven, kulturnovzgojen, naravosloven, leposloven, družben, znanstven in humanističen / humanističen in  [družbosloven, kulturnovzgojen, naravosloven, leposloven, družben, znanstven
  • Založba Studia humanitatis je ob koncu leta predstavila štiri nove knjige z družboslovnega in humanističnega področja.
  • Antropologija spada tako v naravoslovne kakor družboslovne in humanistične vede kot njihov možen integracijski model.
  • V kulturnovzgojnem in humanističnem programu Cankarjevega doma začenjajo letos literarni cikel Obe strani meje.
  • V času nastajanja zahodne civilizacije so humanistične in naravoslovne vede postopoma vedno bolje zarisovale in dokumentirale obe področji.
  • Letos je napredek pri predstavitvi slovenskega založništva še toliko večji, saj so se dogovorili celo za skupno predstavitev naše leposlovne in humanistične produkcije.
  • Objavljati nameravajo prispevke s področja antičnih in humanističnih študij ter didaktične prispevke.
  • Več zgledov ...
  • Kvalitativno raziskovanje ima dolgo zgodovino v humanističnih in družbenih vedah.
  • Hardingova meni, da so bili humanistični in znanstveni pristopi zoperstavljeni, vsaj v družbenih znanostih; s tem se ne strinjam.
  • Program zajema široko področje umetniških in humanističnih vsebin, zato bodo osnovnošolci in srednješolci gotovo našli kaj zanimivega zase.
  • Gre za aktualen projekt, v katerem naj bi se pokazali razsežnost slovenske literarne in humanistične ustvarjalnosti ter odmevnost v mednarodnem prostoru s prevodi teh del.
Na vrh
 
1.1 vsečloveški
humanistične VREDNOTE odražajo prepričanje, da je dostojanstvo posameznika osnovno merilo, ki ga interesi družbe kot celote ne smejo ogroziti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Verjamem v človeška bitja, v humanistični ideal.
  • V njegovem delu je bil opazen klasični vzgojni in humanistični ideal, kar mu je dajalo globok etos in odkrivalo zveze med naravo pa človekom.
  • Ni dvoma, da je evropska civilizacija izšla iz kombinacije verskih in humanističnih vrednot.
  • Zato kiparjeve umetnosti in misli ne moremo označiti enostavno kot humanistične, kjer bi človek stal nasproti naravi. Iz naravnih oblik, odgovarjajočih vsakokratnemu kiparskemu gradivu.
  • Slovenska samostojnost v vsebino delovanja bolnišnice ni naredila velikega reza, neke zareze je naredil antipsihiatrični val, ki si je pred tridesetimi leti takoj za mejo v Italiji prizadeval za ukinitev psihiatričnih ustanov. Mi tega vzorca takrat nismo povzeli. Kakor koli je ta model v humanističnem izhodišču napreden, je oporečen z medicinskega vidika; nekaj ljudi vedno potrebuje institucionalno, bolnišnično zdravljenje in varstvo.
  • S svojim zadržanjem med okupacijo ni izpričal ne narodne zavednosti ne humanistične etike, zato tudi ni osebnost, ki bi mogla biti vzor mladim rodovom škofjeloških osnovnošolcev.
  • Več zgledov ...
  • Razmišljanje, kakršno kritiziram, je glas rasizma, kakršnemu se mukoma upira humanističnemu ter s strahotami preteklosti in sedanjosti prebujeni svet.
 • humanistične in  [verske vrednote /   [verske in humanistične vrednote
  • Ni dvoma, da je evropska civilizacija izšla iz kombinacije verskih in humanističnih vrednot.
Na vrh
2 o obdobju humanizma
humanističen je tak, ki izhaja iz vrednot zgodovinske tradicije humanizma, v kateri postane človek osrednja tema znanosti in umetnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Humanistični val, ki je prav ta del italijanskega polotoka preplavil med prvimi, je na trg že pred 13. stoletjem priklical ne le pevce in glasbenike, akrobate in pripovedovalce zgodb, ampak že tudi prva prava religiozna gledališča, ki so pomenila izvorni prostor obreda, spektakla, odprtega za vse oblike komunikacije.
  • Zato so v jeziku simbolov najprej upodobljeni splošni civilizacijski in humanistični pojmi, v njihovem nadaljevanju pa religiozni, krščanski pomeni; branje je možno v obeh smereh," pravi arhitekt Marko Mušič, avtor spominskega kompleksa, ki že dobiva svoje obrise.
  • Prireditev si je ogledala velika množica obiskovalcev. Trikraljevski koledniki izvirajo iz humanističnih šol renesanse in so bili sprva dijaška šega.
 • kaj  [izhaja, izvira iz humanistične  [šole, tradicije
  • Trikraljevski koledniki izvirajo iz humanističnih šol renesanse in so bili sprva dijaška šega.
  • Namesto renesančnega artizma, ki raste iz humanističnih lastnosti, jo je zadel pogled samega človeškega bitja, golega in živega.
  • Kot pravi Grdina, se je gramatikalna logika 16. stoletja, ki je izhajala iz humanistične tradicije, precej razlikovala od lingvistične sistematike poznejših časov.
Na vrh
 
fakulteta za humanistične študije
 • Ustanovitev univerze s samo eno fakulteto (za humanistične študije) pa za svet očitno ni bila sprejemljiva.
 • Tudi na Fakulteti za humanistične študije v Kopru bodo informativni dan pripravili še jutri.