SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
cerkven pridevnik
1 o zgradbi
Na vrh
 
1.1 ki je del cerkvene zgradbe
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obala brez svetilnika je kot vas brez cerkvenega zvonika.
  • Tradicija pritrkavanja cerkvenih zvonov je pri nas poznana že več kot 600 let.
  • Kolikorkrat je le mogel, je kot violinist sodeloval na cerkvenem koru.
  • Okno za cerkvenim oltarjem ima letnico l6l6 vklesano na zgornjem loku kamnitega oboka.
  • »Devetindvajset let že pometam riž s cerkvenega praga, zdaj imam pa dovolj,« je razložil vaški župnik.
  • Poleg sanacije stebrov so z jeklenimi vrvmi povezali cerkvene ladje z obema zvonikoma.
Na vrh
2 o organizaciji
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Evharistija je in bi morala biti središče in vrhunec vsakega cerkvenega občestva.
  • Čeprav naj bi znotraj cerkvene institucije veljalo pravilo celibata, je vsakomur s kančkom logičnega razmišljanja jasno, da se ga niti največji asketi ne morejo držati v celoti vse življenje.
 • cerkven in posveten
  • Prvič se je zgodilo, da je posvetna vlada odvzela Cerkvi njeno premoženje in ločila posvetne in cerkvene zadeve.
  • Posvečal se je posvetni in cerkveni glasbi.
 • cerkven in sveten
  • Narodna zavest se je zlasti pri mlajših svetnih in cerkvenih izobražencih krepila.
  • Svetni in cerkveni zemljiški posestniki so se bali, da bodo izgubili stare pravice.
 • cerkven in civilen
  • Uredila bosta vse potrebno za civilno in cerkveno poroko v srednjeveškem slogu in za veliko gostijo za svate.
  • Po poklicu je bil cerkveni in civilni pravnik.
 • cerkven in vladen
  • Ker je bilo soglasje obeh strani, vladne in cerkvene, o vsebini dokumenta že doseženo, po logiki ni pričakovati zahtevne razprave v parlamentarnem odboru.
  • Popravki, kot so jih navrgla jesenska pogajanja vladne in cerkvene pogajalske skupine, so še zaupni.
 • cerkven in državen
  • Priprave za sprejem svetega očeta vodijo cerkveni in državni odbori, sestavljeni iz številnih pododborov in štabov.
  • Prijateljski odnosi med cerkvenimi in državnimi oblastmi so se slabe štiri mesece po papeževem obisku spet zamajali.
 • cerkven in političen
  • Tudi cerkvena pravila tako katoliške kot evangeličanske cerkve, politične in cerkvene funkcije označujejo kot nezdružljive.
  • Moja služba je odgovorna, tudi zato, ker sem v središču cerkvenega in političnega dogajanja.
Na vrh
 
2.1 ki je značilen za cerkev
 •  
  • Križ s tremi prečkami je postal simbol cerkvene hierarhije, kajti ustreza papeški tiari, kardinalskemu klobuku in škofovski mitri.
  • V ponedeljek so bosta na skupni seji sestali vladna in cerkvena komisija za rešitev odprtih vprašanj med državo in Cerkvijo.
  • Po študiju bogoslovja je bil profesor za cerkveno pravo in zgodovino, potem pa se je z zgodovino ukvarjal tudi kot kanonik.
  • Vsak katoličan plačuje cerkveni davek in če izstopi, ga ne plačuje več, to je vse.
  • Cerkvena pesem in sploh cerkvena glasba je bolj kakor katera koli druga oblika umetnosti povezana z vero.
  • Civilni poročni obred bo torej v kraljevski palači, cerkvena slovesnost pa nekaj ur pozneje.
  • Več zgledov ...
  • Če je bil pokojnik veren in domači želijo cerkveni pogreb, potem bomo spoštovali njegovo versko prepričanje.
  • Bosta imela cerkveno poroko?
 • božje in cerkvene zapovedi
  • Kaj je božja volja, spoznavamo po božjih in cerkvenih zapovedih.
  • Marsikatero trpljenje bi odpadlo, če bi ljudje živeli po Božjih in cerkvenih zapovedih.
 • lepo opravljen cerkveni obred
  • Hvala pevcem in gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni obred.
  • Hvala duhovnikom za obiske, duhovno tolažbo in tako lepo opravljen cerkveni obred.
Na vrh
2.2 ki je last cerkve
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Plemiči in meščani so se hoteli polastiti velikega cerkvenega premoženja.
  • Parlament je minuli teden sprejel novelo Zakona o denacionalizaciji, ki onemogoča vrnitev cerkvenih gozdov v naravi.
  • Zgodovina pa nas uči, da je cerkvena veleposest tako kot druga veleposestva imela značaj fevdalnih posestev in vseh fevdalnih privilegijev.
  • Današnji zvonik se je ohranil kot ostanek prvotne cerkvene stavbe.
  • Takoj po požaru so cerkev očistili in jo zaščitili pred dežjem, cerkveno poslopje si je ogledal še statik, in ko so zbrali dokumentacijo, les in denar, so začeli vnovično obnovo.
Na vrh
2.3 ki ima določeno funkcijo v cerkvi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Cerkveni dostojanstvenik pravi, da "nogomet monopolizira nedeljo in ljudi odvrača od bogoslužnih obredov".
  • Od visokih cerkvenih predstavnikov nenehno poslušam žalitve.
  • Cerkveni ključar naj bi v dolini opazil turške konjenike, zato je na vso moč zvonil k preplahu.
  • Bil je cerkveni poglavar, ki je bil stalno objekt kritike in ironije, sprožal je valove protestov in jeze.
  • Če je telo cerkvenega prava skupek pravil in zakonov, ki jih nalaga cerkvena avtoriteta, se lahko že jutri spremeni, če ustrezna cerkvena avtoriteta tako odloči.
  • Čeprav prihaja iz cerkvenih krogov, se veliko druži s predstavniki gospodarstva in politične levice.
 •  [peti, prepevati v cerkvenem zboru
  • Že od majhnega je svoj čas preživljala tako, da je vadila ples in pela v cerkvenem pevskem zboru.
  • Dolga leta je pela v cerkvenem zboru in petje ji gre še vedno dobro od ust.
  • Pri štirinajstih so ga odkrili lovci na glasbene talente, dotlej pa je prepeval v cerkvenem zboru, ki ga je vodila mama.
Na vrh
cerkvena slovanščina / stara cerkvena slovanščina
prvi slovanski knjižni jezik
 • Avtorica v svojem delu (prirejeni disertaciji) raziskuje vpliv vzhodnoslovanske// redakcije cerkvene slovanščine na jezik glagolskih spomenikov v 17. in 18. stoletju.
 • Najstarejši pisni slovanski jezik je bila stara cerkvena slovanščina, jezik slovanske pravoslavne cerkve, ki se je začel pisati v 9. stoletju n. št.
 • Sicer sem se pri delu s staro cerkveno slovanščino že srečeval z vprašanji prevoda bibličnih besedil, zdaj pa sem lahko segel še nekoliko nazaj, prav do njihovih izvirov.
cerkveno leto
ki se začne s prvo adventno nedeljo
 • Kako osiromašeno bi bilo cerkveno leto brez adventnih, božičnih, postnih in velikonočnih pesmi!
 • S prvo adventno nedeljo se je tudi letos po cerkvenem koledarju pričelo novo cerkveno leto.
cerkveni očetje
prvi krščanski avtorji
 • Že cerkveni očetje so učili, da ima Sveti Duh v Cerkvi podobno vlogo, kakor jo ima duša v telesu.
 • Cerkveni očetje, ki v kači brez izjeme vidijo utelešenje vsega zla, pa boj orla in kače razlagajo kot nedvoumno podobo zmage Kristusa nad Antikristom.
biti reven kot cerkvena miš
biti zelo reven 
 • Res so revni kot cerkvene miši, toda pred njihovim domačim pragom jih ne bo nihče poniževal.
 • Obtoženec je reven ko cerkvena miš, niti toliko denarja nima, da bi si plačal odvetnika.