SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
aplikativen pridevnik
1 uporaben v praksi
v znanosti
aplikativno ZNANJE, ZNANSTVENA DEJAVNOST ali ZNANSTVENO PODROČJE je primarno namenjeno uporabi v praksi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V podjetju imamo za opravljanje aplikativnih raziskav zelo dobro opremljene mikrobiološke laboratorije.
  • Postopek kloniranja so razvili v aplikativnih raziskavah v farmacevtski industriji.
  • Tisti, ki dajejo denar, pa so običajno bolj naklonjeni aplikativnim znanostim, ker so tako bližje proizvodu, ki ga lahko z dobičkom prodajo.
  • Če je cilj aplikativne znanosti predvsem aplikacija sama in jo poganja predvsem ekonomski interes, so cilji čiste znanosti predvsem razumevanje, pojasnjevanje in poenotenje ter povezovanje parcialnih znanj v širše teorije oziroma paradigme.
  • Ukvarjala se je tudi z aplikativnim raziskovanjem - uvajanjem nekaterih teorij v prakso.
  • Aplikativno raziskovanje je usmerjeno v pridobivanje znanja ali razumevanja za določanje načinov, s katerimi lahko zadovoljimo spoznane ali opredeljene potrebe.
  • Več zgledov ...
  • V sedmih letih delovanja so pridobili dober predavateljski kader, ki izhaja iz prakse in je osnova za posredovanje sodobnih ter uporabnih aplikativnih znanj študentom.
  • Nadaljnje znanstveno delo je nujno potrebno, drugače aplikativno znanje zastara.
  • Zanj bodo poskrbeli pri podjetju Infotehna, zraven pa bodo uveljavili tudi rešitev my - process na različnih aplikativnih področjih, kot so ISO, tehnična dokumentacija, standardni operativni postopki, elektronski računi, pogodbe z dobavitelji in podobno.
  • S posploševanjem nepravilnosti, ki nedvomno obstajajo v posameznih delih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, bi neupravičeno prizadel tiste posameznike in institucije, ki dosegajo spoštovanja in priznanja vredne rezultate na aplikativnem in teoretičnem področju znanosti.
  • Politehnika namerava v Ajdovščini izvajati študijske in raziskovalne programe s področja aplikativnega naravoslovja in jih povezovati z lokalno industrijo.
  • Prihodnji mesec bodo na šoli za aplikativno naravoslovje začeli s podiplomskim programom karakterizacija materialov, začel pa se bo tudi univerzitetni študijski program okolje.
  • Ob pedagoškem in znanstvenem delu je sodeloval tudi pri aplikativnih raziskovalnih projektih.
  • Spodbujati bi morala več aplikativnih projektov, ki bi služili slovenski industriji.
  • Razvoju slovenskega orodjarstva bi pomagalo tudi, če bi ministrstvo za znanost in tehnologijo namenjalo večji del sredstev iz proračuna za aplikativne tehnološke in razvojne programe.
  • Z ustanovitvijo Regijskega višje in visokošolskega študijskega središča v Celju bodo dobile vse gospodarske in negospodarske dejavnosti v regiji možnost neposrednega vpliva na nastajanje sodobnih, aplikativnih in tržno zanimivih izobraževalnih programov, prilagojenih specifičnim potrebam sodobnega družbenega in tehnološkega razvoja.
 • temeljni in aplikativni  [raziskovalni projekti / temeljne in aplikativne  [raziskave, znanosti / temeljno in aplikativno raziskovanje
  • Raziskovalna dejavnost po tem zakonu obsega temeljno in aplikativno raziskovanje ter razvoj.
  • Dejstvo je, da je razmerje med temeljnimi in aplikativnimi raziskavami pri nas - v primerjavi s svetom - postavljeno na glavo.
  • Za razliko od pedagoških programov, ki se izvajajo že vrsto let, se diplomanti novega programa teoretične in aplikativne matematike praviloma ne bodo zaposlovali v šolstvu, temveč v različnih podjetjih, kjer nastaja informacijska tehnologija, v bankah, zavarovalnicah, inštitutih ...
  • Ocenjujejo, da se bodo diplomanti fakultete zaradi interdisciplinarnosti pridobljenega znanja in uravnoteženosti programa med teoretičnimi in aplikativnimi znanji lahko zaposlili na različnih področjih v organizacijah.
  • Minister Marinček je opozoril, da mora vlada z modro politiko vzdrževati ravnotežje med bazičnimi in aplikativnimi vedami, med znanostjo in tehnologijo.
  • V skupini so oblikovali razvojne ekipe, v katerih se bo koncentriral bazični in aplikativni razvoj, kar bo po njihovem mnenju pomembna konkurenčna prednost.
  • Več zgledov ...
  • Evropski parlament je zahteval še določeno razporeditev sredstev med dolgoročne (temeljne) raziskave in kratkoročne, razvojne in aplikativne dejavnosti; na nekaterih področjih pa še podrobne tematske usmeritve.
  • Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje, pri čemer si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih znanosti in umetnosti, kot so humanistika, družboslovje, jezikoslovje, umetnost, medicina, naravoslovje, tehnika in tehnologija.
Na vrh
 
2 v računalništvu
aplikativni RAČUNALNIŠKI PROGRAM ali DEL PROGRAMSKE OPREME je zasnovan in izdelan tako, da ga je mogoče uporabiti na osebnem računalniku in je namenjen konkretnim potrebam uporabnikov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V sodelovanju z domačimi partnerji ponujajo tudi aplikativne programske rešitve za računovodstvo, bančništvo, proizvodnjo, procesno vodenje in geografske informacijske sisteme.
  • Kranjsko podjetje Četrta pot je eden od največjih slovenskih proizvajalcev celovitih aplikativnih in strojnih rešitev za brezkontaktno identifikacijsko tehnologijo v okoljih Linux, Windows, Unix in DOS.
  • Dejavnosti so več ali manj znane, to je priprava, prireditev ali zamenjava strojne opreme, sistemske programske opreme in aplikativne opreme.
  • Pri razvoju aplikativne programske opreme smo se popolnoma usmerili v spletno okolje.
  • Sicer pa Intereuropa v sistemu uporablja nekaj standardne programske opreme, del aplikativnih programov pa so razvili tudi sami.
  • Nagrado smo dobili za aplikativni računalniški program, ki bistveno izboljšuje naš proizvodni proces.
 • sistemska in aplikativna  [programska oprema
  • Kot izhaja iz poročila o poslovanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije leta 2001, je bila sodobna računalniška tehnologija lani dopolnjena in nadgrajena tako v segmentu strojne opreme kot tudi sistemske in aplikativne opreme.
  • Microsoft Alarix je Microsoft Solution Provider, kar ga uvršča med redka izbrana slovenska računalniška podjetja, ki so usposobljena za najbolj zahtevne naloge s področja postavitev in podpore sistemske ter aplikativne programske opreme Microsoft.
Na vrh
 
aplikativni strežnik
računalništvo
računalnik ali računalniški program, ki omogoča porazdeljeno izvajanje uporabniških programov v omrežju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Podprti so tudi novi aplikativni strežniki: JBoss 3. x Borland Enterprise Server, Tomcat 3 in 4. x, Web Logic, WebSphere, iPlanet 6. x.
  • Sedma različica operacijskega sistema bo na voljo v štirih izvedbah za velika podjetja, kot aplikativni strežnik in strežnik za baze podatkov, strežnik za elektronsko pošto in sodelovanje ter kot strežnik za okolja intranet / internet.
  • OCS kot skladišče uporablja Oraclovo bazo, mobilno delo pa omogoča aplikativni strežnik, zato so vse potrebni deli teh vključeni v ponudbo.
  • Podatki so na voljo tudi vsem notarjev in geodetski upravi preko državnega omrežja HKOM, ki je tudi omrežje preko katerega so vpogledni računalniki priključeni na centralni aplikativni strežnik.
  • Baza in aplikativni strežnik pa teče na dveh dvoprocesroskih HP jevih strežnikih z operacijskim sistemom Unix 11.
aplikativni posel
borzništvo
borzni posel, pri katerem isti posrednik hkrati opravi nakup in prodajo delnic
 • Borzni promet so tako minule dni reševale obveznice, s katerimi je bilo prijavljenih precej aplikativnih poslov.
 • Z glavnino delnic že nekaj časa ne beležimo resnega trgovanja, saj so prometi minimalni oz. jih povečujejo aplikativni posli.